Akciğer Zarı Mezotelyoması Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Semih Halezeroğlu

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu

Değerli hasta ve hasta yakınları, aşağıda akciğer zarı mezotelyoması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Hastaların sormuş olduğu sorular ve yanıtlara sayfanın alt kısmında ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa hasta hakkında ayrıntılı bilgiler vererek sormanızı öneririm.

Akciğer Zarı Mezotelyoması

Akciğer zarından (plevra) kaynaklanan tümörleridir.

 • Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.
 • Ülkemizde özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde “ak toprak” olarak bilinen ve içerisinde erionit bulunan maddenin evlerin içinin badanasında kullanılması sonucu çok sayıda mezotelyoma hastası ortaya çıkmıştır.
 • Birçok hastada ise herhangi bir asbest veya erionit maruziyeti bulunmaz.
 • Ailesel yatkınlık bildirilmiştir.
 • Asbestin sanayide kullanılması yasaklandıktan sonra hastalıkta belirgin azalma görülmüştür.
 • Sıklıkla hastalarda şiddetli göğüs bölgesi ağrısı, zayıflama ve öksürük ortaya çıkar. Göğüs boşluğu içerisinde genellikle su toplanır ve bu suyun etkisi ile nefes darlığı da ortaya çıkabilir.

Akciğer Zarı Mezotelyoması Nasıl Teşhis Edilir?

Hastanın Öyküsü ve Mezotelyoma Bellirtileri

Hasta öyküsü

Özellikle ülkemizde “ak toprak” denilen bölgelerde yaşamış olan hastalarda mezotelyoma daha sıktır. Ayrıca, asbest maruziyeti olan bir mesleği olanlarda akciğer zarında ortaya çıkan durumlar mezotelyomayı akla getirir.

Yakınmalar

Hastalarda ortaya çıkan en önemli belirti göğüs ağrısı yakınmasıdır.  Bunu efor sırasında nefes darlığı, halsizlik ve zayıflama gibi belirtiler takip eder.

Muayene

Mezotelyomaya ait özel bir muayene bulgusu mevcut değildir. Her türlü akciğer hastalığında tespit edilen bulgular tespit edilir: hasta akciğer tarafında solunum seslerinde azalma gibi.

Radyolojik İncelemeler ve PET-CT

Normal akciğer grafileri mezotelyoma teşhisi için yeterli değildir. Öyküsünde mezotelyoma şüphesi olan ve akciğer grafisinde akciğer zarında kalınlaşma veya sıvı tespit edilen durumlarda mutlaka daha ileri yöntemlerle inceleme yapılır.

Bilgisayarlı Tomografive MR

Aşağıda yer alan resimde görüldüğü gibi Bilgisayarlı tomografide akciğer zarı üzerinde yer yer kalınlaşma alanları veya sıvı toplanması tespit edilir. Resimdeki kırmızı ok mezotelyomalı alanları işaret etmektedir.

Malin plevral mezotelyoma

Resim 2: Sağ akciğer zarında mezotelyoma

MR ise tümörün diyafram ve kalp üzerindeki durumlarını daha ayrıntılı göstermek için yararlıdır. Bilgisayarlı tomografide bu açıdan şüphe varsa MR tetkiki yapılmalıdır. Aksi durumda MR gerekli değildir.

Diyaframın altına, karın bölgesine doğru uzanmış olan veya kalp zarını aşmış olan bir mezotelyoma 3. evreye geçer.

Hastalığın evresini tespit etmek uygun tedavinin seçilmesi için kritik derecede önemlidir. Bu nedenle uygun tedavi seçilmeden önce ayrıntılı incelemeler şarttır.

PET-CT

Malin Plevral Mezotelyoma'da PET-CT

Mezotelyoma’da PET-CT görüntüsü

Akciğer zarında ortaya çıkan bir lezyonda mezotelyoma şüphesi olması durumunda PET-CT çekilerek bu lezyonun enerji tüketip tüketmediği araştırılır. PET-CT’de akciğer zarında görülen hastalıklı alanlarda artmış bir enerji tüketimi (tutulum) görülmüyorsa bu lezyonun bir mezotelyoma olma olasılığı son derece düşüktür.

PET-CT ayrıca mezotelyomanın vücudun diğer bölgelerine yayılmış olup olmadığını ortaya koymak bakımından önemlidir.

Hangi tedavi uygulanacak olursa olsun PET-CT olmaksızın bir mezotelyoma tedavisi başlanmamalıdır.

Mezotelyomada Biyopsi

Eğer sıvı mevcutsa sıvı örneğinin bir iğne yardımıyla alınması (torasentez), tümörden doku almak için iğne biyopsisi veya torakoskopik (VATS) biyopsi malin mezotelyoma teşhisinde kullanılan yöntemlerdir. Patoloji incelemesi sadece mezotelyoma tanısını koymamalı, hangi tip mezotelyoma olduğunu da belirtmelidir. Belirlenecek olan mezotelyoma türü (epiteloid, sarkomatoid veya mixt tip) uygulanacak olan tedaviyi belirlemekte yardımcı olur.

Malin Mezotelyoma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

(Burada yer alan bilgiler 16 Nisan 2015 tarihinde İtalya’nın Catania kentinde düzenlenen Uluslararası Mezotelyoma Sempozyumu’nun sonuç bölümünden alınmıştır.)

İtalya'da Mezotelyoma sempozyumu

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Mezotelyoma Sempozyumunda, İtalya

 • Hastaların çok büyük bir kısmında Kemoterapi uygulanır.
 • İlaçlar arasında Pemetrexed (Alimta) önemli başarılar sağlamıştır. Bu ilacın Cisplatin ile birlikte kullanıldığı hastalarda başarılı sonuçlar alınmaktadır.
 • Kemoterapinin önemli yan etkileri olması sebebiyle kullanımından önce onkoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılır.
 • Isıtılmış kemoterapi ilaçların göğüs boşluğu içerisine verilmesi şeklinde uygulanan kemoterapi rejimi yaklaşık 10 yıldır uygulanmaya başlanmış bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçlarında belirgin bir başarı mevcut değildir.
 • Ameliyat sadece belli bir mezotelyoma türünde (Epitelyal tip) ve çok erken evrelerde (Evre I ve bazen Evre II durumlarında) kullanılır.
 • Radyoterapi sıklıkla hastalığın metastaz yaptığı kemik, beyin gibi organlar için uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda mezotelyomanın kendisine de radyoterapi verilebilmektedir. Ancak, yaygın bir bölgeye radyoterapi uygulanması olumsuz sonuçlar doğurabildiği aklıda tutulmalı ve çok dikkatli hasta takibi ile uygulanmalıdır.
 • Cyberknife veya IMRT denilen yöntemler özellikle hastalığın nüks etmiş olduğu bölgelere lokal şekilde uygulandığı durumunda yüz güldürücüdür (hastanın şikayetlerinin azaltılması açısından).

Mezotelyoma’da Ameliyat Hangi Durumlarda Uygulanmalıdır?

 • Birinci evredeki mezotelyoma hastalarında (ve bazı 2. evredeki hastalarda) ve
 • Mezotelyomanın “Epitelyal tip” olduğu durumlarda ameliyatın hastanın yaşam süresini uzattığın gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bu nedenle seçilmiş bir grup olarak bu grup hastada cerrahi tedavi önerilir.
 • Sarkomatöz veya mikst tip malin mezotelyomlarda veya Evre III ve Evre IV hastalarda ameliyat kesinlikle hasta için zarar vericidir!
  Mezotelyoma Sempozyumu

  Uluslararası Mezotelyoma Sempozyumu, İtalya
  16 Nisan 2015

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Cerrahi tedavi iki ana gruptan oluşur:

 1. Küratif, yani hastalığı tam olarak tedavi etmeye yönelik cerrahi girişim
 2. Palyatif, yani hastalık sırasında hastanın yaşam kalitesini artırmaya, nefes almasını kolaylaştırmaya yönelik tedaviler

1. Tedavi Amaçlı (Küratif) Ameliyat

A) Sadece plevra, diyafram ve perikard denilen hastalıklı alanların alınması (Plörektomi-Dekortikasyon). Günümüzde daha çok tercih edilen yöntemdir.

B) Yukarıdakilere ilave olarak akciğerin de alınması (Ekstra Plevral Pnömonektomi). Bu yöntem nadir durumlarda uygulanır.

Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine hem ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı incelemelerle hem de ameliyat sırasındaki bulgulara göre karar verilir.

2. Hastanın Yakınmlarında Düzelme Sağlama Amaçlı (Palyatif) Ameliyat

 • Mezotelyomalı hastalarda göğüs boşluğu içerisinde toplanan sıvının ileri derecede nefes darlığı yapması halinde boşaltılması gerekir.
 • Bu işlem genel durumu uygun olan tüm hastalarda endoskopik (VATS) yöntemle yapılmalı ve sıvının tekrar etmesini önleyici tedavi bu sırada uygulanmalıdır.
 • VATS ile yapılan bu işlemden sonra sıvının nüks etme ihtimali son derece düşüktür.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

 • Tedavi amaçlı uygulanan plörektomi dekortikasyon operasyonlarında riskler genellikle uzun süren kanamalı drenaj, akciğerden hava kaçağı, kalp hızında artma ve kalp ritm bozuklukları şeklindedir. Ameliyat olan hastaların %3’ünde 30 gün içerisinde vefat olmaktadır.
 • Akciğerin de alındığı (Ekstra Plevral Pnömonektomi) operasyonlarda ise yukarıdaki durumlardan farklı olarak daha uzun süre yoğun bakımda kalma gerekliliği vardır. Ameliyat olan hastaların %5’inde 30 gün içerisinde vefat ortaya çıkmaktadır.
 • VATS plörodesiz denilen palyatif işlemde ise riskler düşüktür. vefat durumu yok denecek kadar azdır.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Küratif ameliyatlardan sonra ortalama olarak 6-7 gün, VATS plöredesiz sonrası ise ortalama 3 gün hastane yatışı gerekli olur.

Ameliyattan Sonra Radyoterapi veya Kemoterapi Gerekir mi?

Genellikle kemoterapi gerekli olur. Radyoterapi uygulaması her zaman gerekli değildir.

Ameliyat sonrası tedavi kararları ameliyatın patoloji incelemesine göre hastane tümör kurulu tarafından verilir.


Mezotelyoma nadir görülen bir hastalıktır. Tedavisi mutlaka bu hastalık konusunda tecrübeli merkezlerde gerçekleştirilmelidir.


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölüm Direktörü

Randevu: 02123043940 / 05321519734

229 Comments

 1. ismail dogru 10:05 de 17 Temmuz 2017 - Yanıtla

  4 senedir gögüs agrıları cekiyorum bi sürü hastanede muayene oldum ve akcigerlerde nodüllerden başka hiç bir sonuç cıkmadı daha önceki meslegimde yogun şekilde kimyasala maruz kaldım o günden beri agrılarım var bunun kesinlik kazanması için akciger zarı biopsisi yaptırmak istiyorum yardımcı olmanızı rica ediyorum

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 16:44 de 17 Temmuz 2017 - Yanıtla

   İsmail Bey, biyopsi sizin isteğiniz üzerinde değil tıbbi olarak gereklilik varsa uygulanır. Bunun gerekli olup olmadığını anlamak için filmlerinizin ayrıntılı incelenmesi gerekir. Dilerseniz randevu alarak hastanemize başvurmanız her zaman mümkündür. Geçmiş olsun.

 2. Mustafa 16:30 de 8 Temmuz 2017 - Yanıtla

  Hocam iyi günler,

  Henüz 42 yaşında olan kardeşime mezotelyoma teşhisi konuldu. İşlemleri yaptıran doktor cerrahi müdahele ve ısıtılmış kemoterapi uygulanmalı dedi. Hasta sadece 1 ay devam eden bir öksürük hikayesi ve nefes darlığı şikayetiyle doktora gidiyor ve röntgen çekilip akciğerde sıvı biriktiği görülüyor. Sıvı hemen alınıyor ve sıvı içerisinde malign kanser hücrelerinin varlığı mikroskobik incelemede gözleniyor. Sonra kamera ile inceleme yapılıyor ve biyopsi yapılıyor. Oradan da malign hücrelerin varlığı kesinleşiyor. En son olarak PET/BT yapıldı ve onda akciğer haticinde başka bir yerde tutulum gözlemlenmediği belirtiliyor. Bu tahlilde sağ hemitoraks plevrasında hafif hipermetabolik masif plevral effüzyon bulgusu (suvmax: 2.7) ve sağ alt zonda effüzyon sahaları komşuluğunda yer yer nodüler görünüm alan linear plak tarzında yoğun hipermetabolik yaygın plevral kalınlaşma alanları izlenmiştir (suvmax: 9.3). Plevral kalınlaşma alanları primer malignite ile uyumludur. Sonuç olarak epitelyal dönem ve cerrahi işlem öneriliyor. Sizin öneriniz ne olur, paylaşırsanız çok minnettar olurum.

  Teşekkürler,

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 18:47 de 9 Temmuz 2017 - Yanıtla

   Bu sayfamızda hangi hastalarda ameliyatın uygun olduğuna dair ayrıntılar yer almaktadır. Filmlerinizi değerlendirmeden ameliyat için uygunluk konusunda bir yorum yapabilmem olanaksızdır. Doktorlarınızın önerilerine göre hareket etmelisiniz. Acil şifalar dilerim.

 3. Erol Arslan 01:55 de 28 Haziran 2017 - Yanıtla

  Hocam kızım 23 yaşında sağ kalçada yumuşak doku iğ HÜCRELİ SARKOM tanısı kondu.ameliyat ve km den sonra akciğere sıçradı sağ ve sol akciğer ameliyatından sonra plevra zarına sıçradı.kemoterapi fayda vermediği için hiç bir şey yapılamıyor.Ameliyatta yapamıyoruz dediler.Bir öneriniz olabilirmi.saygılarımla

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 10:30 de 2 Temmuz 2017 - Yanıtla

   Erol Bey, bu tür sarkomlarda tedaviye direnç sık görülen bir durumdur. Medikal onkoloji uzmanınızın görüşlerine uymanız dışında ilave bir önerim yok ne yazık ki. Acil şifalar dilerim.

 4. Gül atik 19:15 de 24 Haziran 2017 - Yanıtla

  Hocam merhaba annem akciğer zar kanseri ve bu geçen yıl şubatta ortaya çıktı, agrıları baya çoğalmaya başladı, bant yapıştırıyorum ama artık sık sık morfin iğne yapıyorum, bugün ilk kez kustu sarı rengi vardı ve acımsı şekildeymiş, bu ne demektir acaba???

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 10:29 de 2 Temmuz 2017 - Yanıtla

   Gül Hanım kusmalar yapıştırlan ağrı kesici bantlara bağlı olabileceği gibi mide ve barsakta başka bir hastalığa da bağlı olabilir. Bunu tam olarak anlayabilmek için tedavinizi gerçekleştiren uzman doktor meslektaşımıza danışmalısnız. Acil şifalar dilerim.

 5. Şule 02:46 de 19 Haziran 2017 - Yanıtla

  Hocam merhaba babam 59 yaşında ve mozetelyoma teşhisi kondu amaliyat oldu ama amaliyat esnasında öğrendik çok büyük tümör olduğunu sonra 1 kür kemoterapi uygulandı haftasında kalp krizi geçirdi açılamayan damarlar yüzünden kemoterapi alamadı 1 ay hergün Işın tedavi uygulandı ama hocam sonuç tomagrafide tekrar tümör çıkmış dediler hastanın ömrü çok kısa dediler elimiz kolumuz bağlı eriyor babam ne yapmamız lazım lütfen hocam sevgiler

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 10:25 de 19 Haziran 2017 - Yanıtla

   Mezotelyoma tedavisi bir çok branş doktorunun birlikte tedavi ettiği bir hastalıktır. Tedavi kararları genellikle büyük toplantılar yapılarak verilir. Lütfen tedavi olduğunuz hastanenin tümör kurulu tarafından önerilen tedavileri uygulayınız ve bu esnada oluşabilecek sorularınızın yanıtlarını medikal onkoloji uzmanından alınız. Acil şifalar diliyorum.

Siz de Prof. Dr. Semih Halezeroğlu'na danışmak için aşağıya sorunuzu yazın