Timoma Teşhis ve Tedavisi

Timoma Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Timoma Nedir?

Timoma göğüs kemiği arkasında yer alan timüs bezinden kaynaklanan bir tümördür. Timus bezi ergenlik dönemine kadar vücudun savunma sisteminde yer ana T-lenfositlerin yapım yeridir. Ergenlikten sonra timus bezi işlevini kaybederek küçülür. Timus bezinde ortaya çıkan tümörlere timoma adı verilir.

Timoma Belirtileri Nelerdir?

Timomalar hiç bir belirti vermeyebilirler. Büyümeye devam ederlerse göğüs ön bölgesinde ağrı, nefes borusuna baskı yaparak bronşit benzeri öksürüklere sebep olabilirler. Daha da büyürlerse etraflarında yer alan damarlara baskı yaparak yüzde belirgin şekilde şişme, boyun damarlarında belirginleşme ve yüzde aşırı kızarıklık (vena kava superior sendromu) ve nefes darlığı yakınmalarına sebep olabilirler. Ancak bu durumlar son derece nadirdir. Genel olarak timoma hastalarında hiç bir belirti bulunmaz.

Timomalı hastaların yaklaşık %15’inde Myasthenia Gravis adı verilen bir sinir ileti bozukluğu mevcuttur. Myasthenia Gravis’de hastaların görme (göz kapağı düşmesi sonucu), yutma ve bazen nefes alma güçlükleri olur. Ancak Myasthenili hastalarda en belirgin şikayet günün ilerleyen saatlerinde tüm kas sisteminde ortaya çıkan yorgunluk durumudur.

Timomalı hastalarda bazen timomanın kendisiyle hiç ilgili olmayan kansızlık, deri döküntüleri, kaposi sarkomu ve buna benzer bir çok hastalık durumları ortaya çıkabilir. Para-neoplastik sendrom denilen bu durumlar timomanın tedavisi ile düzelir.

Timoma Evreleri

Timomaların 4 evresi mevcuttur.

Birinci Evre Timoma

Evre 1 Timoma akciğer kanseri

1. Evre Timoma Bilgisayarlı Tomografi Görüntüsü

Bu evrede tümör bir kapsül içerisinde sınırlıdır. Yandaki resimde 67 yaşında bir kadın hastamızda ortaya çıkan timomaya ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Kırmızı ok göğüs kemiği arkasında ve kalbin önünde yer alan timomayı göstermektedir. Tümörün etrafındaki damarlara yayılma yapmıyor olduğu görüldüğünden bunun 1. veya 2. evre bir timoma olduğu bu görüntülerle anlaşılabilmektedir. Kesin teşhis patoloji incelemesi sonucu konulur.

 İkinci Evre Timoma

Bu evrede tümör kapsülünde hasar (invazyon) oluşturarak dışarı doğru uzanmaktadır. Birinci ve ikinci evreyi birbirinden ayırmak bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile mümkün olmayabilir. Bu ayrım çıkartılan tümörün patoloji incelemesi sonucu yapılır.

Üçüncü Evre Timoma

Bu evrede timoma kapsülü aşarak etrafta bulunan akciğer, nefes borusu, damarlar, kalp zarı gibi yapılara doğru ilerleme gösterir.

Dördüncü Evre Timoma

Bu evrede timoma başka organlara (örneğin akciğere, karaciğere, böbrek üstü bezine gibi) sıçrama/yayılma göstermiştir.

4A Evresi:

Tümör akciğer veya akciğer zarına (plevra) yayılma gösterir. Buna metastaz, yayılma değil plevral implantlar adı da verilebilir. Başka organlara yayılma denilen durumdan daha farklı bir tablodur.

4B Evresi:

Timomanın daha uzak organlara yayıldığı durumlardır

Timoma Nasıl Teşhis Edilir?

Radyolojik İnceleme

Düz akciğer grafilerinin timomaları teşhisinde önemli bir yeri yoktur. Düz akciğer grafisinin normal olması bir timoma varlığını ekarte etmez. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi verir. Bazı durumlarda MR görüntülemelerine de ihtiyaç duyulabilir. Şüpheli durumlarda PET-CT çekilmesi gerekli olabilir. Bu her zaman şart değildir.

İğne Biyopsisi

Ameliyat olabilecek durumda olan (1. ve 2. evre), düzenli sınırlı tümörlerde iğne ile biyopsi gerekmez, ancak, 3. ve 4. evredeki timomaların teşhisi için biyopsi şarttır.

Timoma Tedavisi

Hastalarda Myasthenia Gravis mevcut ise öncelikle bunun uygun şekilde ilaçla tedavisi gerekir. Bu tedavi nöroloji kliniği tarafından uygulanır. Myastenia Gravis belirli bir kontrole ulaştığında artık timoma tedavisine geçilir.

Timoma tedavisi timomanın bulunduğu evre ile ilgilidir.


ÖNEMLİ

Timoma son derece ciddi bir tümördür.

Basit ve iyi huylu bir tümör olarak değerlendirilip uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda önemli sonuçlar doğurur.


Birinci ve İkinci Evre Timoma Tedavisi

Bu evrelerde ameliyatla timomanın çıkartılması gerekir.

Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi gibi başka bir tedavi gerekmez.

Hastaların 5 yıl süreyle, her 6 ayda bir takip edilmeleri gerekir. Daha sonra yılda 1 kez kontrol yapılır.

Üçüncü Evre Timoma Tedavisi

Eğer cerrah 3. evre bir timomayı ameliyatla TAM OLARAK çıkarabileceğini öngörüyorsa tümör ameliyatla çıkartılır. Daha sonra yaklaşık 6 hafta radyoterapi uygulanır.

Eğer cerrah tümörün ameliyatla tam olarak çıkartılamayacağını öngörüyorsa bu durumda önce kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanıp tümörün etraf dokulara olan yayılması geriletildikten sonra ameliyatla tümör çıkartılır.

Ameliyat sonrası kemoterapiye devam edilmesi gerekli olabilir. Kemoterapi gerekip gerkmediğine hastanenin tümör kurulu tarafından karar verilir.

Tedavi sonrası 2 yıl boyunca 3 ayda bir, daha sonraki 3 yıl ise 6 ayda bir kontrollerle takip edilir. Daha sonra yılda bir kez kontrol uygulanır.

Üstteki resimde 3. evredeki timomalı bir bayan hastamıza ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Hastamıza önce kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp damarlara olan yayılma ortadan kalkınca ameliyatla tümör çıkartılmıştır.

Dördüncü Evre Timoma Tedavisi

4A Evresi: Eğer uygulanabiliyorsa ameliyatla tümör ve yayılmaları çıkartılıp ardından kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

4B Evresi: Bu evrede başka organlara sıçrama ortaya çıkmış olduğundan artık ameliyat uygulanmaz. Sadece kemoterapi ve gerekli durumlarda radyoterapi uygulanır.

Timoma Ameliyat Şekilleri

Timoma ameliyatlarında açık ve kapalı yöntemler uygulanır.

Bizim tercih ettiğimiz yöntem kapalı (tek port VATS) operasyondur.

Timomada Açık Ameliyat Yöntemi

Açık ameliyatla göğüs kemiği altında yerleşen tümörün (timomanın) çıkartılması işlemidir.

Açık ameliyat için 2 yaklaşım vardır:

A) Göğüs kemiğinin açılması (sternotomi)

B) Kaburgalar arasından açılması (torakotomi)

Tümör tam olarak çıkartılmalı ve etrafdaki yağlı dokular da ameliyat sırasında alınmalıdır.

Ortalama olarak hastane kalış süresi 4 veya 5 gecedir.

Üçüncü ve dördüncü evredeki timomaların ameliyatında açık yöntem tercih edilir.

Deneyimli merkezlerde operasyonun komplikasyon oranı %5-10’dur.

Timomada Kapalı Ameliyat Yöntemi – Tek Port Torakoskopi (VATS)

Tek port VATS dediğimiz kapalı ameliyat yönteminde 3cm’lik bir kesi yapılarak göğüs yan kısmından ilerletilen bir kamera ile görüntü elde edilerek timoma ve etraf yağlı dokular özel bir torba (endobag) içerisinde çıkartılır.

Özel tecrübe gerektiren bir operasyondur.

Hastaya en az zarar verici yöntemdir.

Hastane kalış süresi 2 gecedir.

Birinci ve İkinci evredeki timomlarda uygulanabilir.

Normal yaşama dönme açık yönteme göre daha kısadır. Komplikasyon oranı %5’dir.

Timik Hiperplazi

Timus bezi ergenlikten sonra kaybolur. Bazı kişilerde bu kaybolma olmaz ve çekilen bilgisayarlı tomografide kalbin önünde, göğüs kemiği arkasında bir görüntü oluşturur. Timik hiperplazi denilen bu durum bir tedavi gerektirmez. Eğer bu görüntü bir timoma şüphesi oluşturmuşsa VATS yöntemiyle kapalı bir operasyonla çıkartılıp patoloji incelemesi yapılmalıdır.

Cumhuriyet

Akciğer Ameliyatı Olduğu Gün…

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

Kaydet

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu, Acıbadem Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

201 Comments

 1. Zinnet ayar 21:17 de 5 Nisan 2017 - Yanıtla

  Hocam hayırlı aksamlar eşim 35 yaşında nisan 2016 yılında sol testis ca teşhisi konup ameliyat oldu haziran 2016 başlayıp 9 eylül 2016 kemoterapi son buldu 3 ay sonra kontrol dediler 27 0cak 2017 de gittik kan tahlili istediler afp ve lhd değerleri olması gereken sınırda idi me vesayri birşey erken okur diye27 marta randevu verdiler önce kan tahlili istediler tahlil sonuçları iyi çıktı birde her ihtimale karşı me istediler me sonucu retrosternal alanda timus lojunda en geniş yerinde yaklaşık 86x58x25 mn02 boyutunda ölçülen nodüler oluşum izlenmektedir.(tinin hiperplazi?timoma?timüs kaynaklı tl?)arşivimizde bulunan 21.07.2016 tarihli önceki BT inceleme ike karşılastırıldıgında daha önce bu lezyon işlememektedir.yazıyor ve hocalarımız sasırdı göğüs bölümü ile görüşeceklerini söylediler yarına çağırdılar bende ınternetten araştırdım ve sizin yazılarınıza denk geldim bize de bilgi verirseniz yardımcı olursanız sevinirim iyi aksamlar

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 12:33 de 6 Nisan 2017 - Yanıtla

   Testis seminomlarının bu filmde görülen bölgeye (ön mediasten) metastaz yapması olasıdır. Film raporunda belirtilen diğer olasılıklar (timoma) da doğrudur. Bu ayrımı yapabilmenin yolu filmlerin ayrıntılı incelenmesi ve iğne biyopsisi yapmaktır. Biyopsi sonucuna göre uygun tedavi yöntemi (ameliyat ve/veya kemoterapi, radyoterapi gibi) planlanmalıdır. Geçmiş olsun.

 2. Arif ÖZTÜRK 11:21 de 5 Nisan 2017 - Yanıtla

  Hocam merhaba.
  30 mart ta Ankara İbni-Sina Hastanesinde çektirmiş olduğum TORAKS BT de ön mediastende timus dokusu ile uyumlu 33*12mm boyutlarında yumuşak dokunun 6 ay önceki BT ye göre farklılık göstermediği, ama Bt de ayrıca
  *orta lob lateral segmentte 3 mm çaplı benign görünümlü nodül dikkat çekmiştir.
  *Sol majör fissürde 3 mm çaplı benign görünümlü nodül izlenmiştir.
  Plevral effüzyon veya kalınlaşma saptanmamıştır.
  *Sonuç: Milimetrik benign pulmoner nodüller
  yazmaktadır. hocam benim doktora başvurma sebebim yorgunluk, nefes darlığı ve çabuk yorulma kaslarda güçsüzlükdü. BT lerde bu sonuçlar çıktı ailemde neredeyse herkesde kanser vakaları var.Büyüklerimden bir çoğunu akciger kanserinden kaybettim. Bedenen olan şikayetlerimde halan devam etmekte
  Hocam nasıl bir yol izlemem gerekmektedir yardımcı olurmusunuz.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 19:41 de 5 Nisan 2017 - Yanıtla

   Burada akciğer kanserini düşündürecek herhangi bir bulgu yok. Yakınmalarınız ve mediastende görülen timik lezyonun bir arada değerlendirilmesi ve Myastenia Gravis denilen hastalığın olup olmadığının anlaşılması için bu konuda tecrübeli bir nöroloji uzmanına başvurmalısnız.

 3. Selfinaz. Küçükyıldız 17:03 de 3 Nisan 2017 - Yanıtla

  Sevgili hocam 1994 senesi heybeliada cerrahi ameliyathane hemşiresi Selfinaz saygılar hocam.eşim bir senedir allerjik ürtiker ve buna akşamları öksürük şikayeti ile Desmond almaya başladık. Şikayetlerimizde azalma olmayınca bu hafta prof.dr. gittik düz. Pa grafisi normal benlik değil dedi .fakat ben sizin tiomayla ilgili yszılarınızı okuyunca soru işaretleri oldu ne yapmalıyız .KBB ve Cildiyeye gidin dedi.tomografi istemeyelim şua almasın dedi solunum testi sınırda çıktı.Hocam biraz aydınlatırsanız sevinirim.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:21 de 3 Nisan 2017 - Yanıtla

   Selfinaz Hemşire hanım, lütfen uygun olduğunuzda filminizle birlikte gelin ve sizi görüp değerlendirme yapalım. Sevgiler.

   • Selfinaz. Küçükyıldız 21:20 de 3 Nisan 2017 - Yanıtla

    Sayın hocam Çanakkalede ikamet ediyoruz.Bugün polikliniğimize bu tanıda bir hasta geldi araştırma yaparken sizin yorumlarınızı okudum ve eşimin şikayetleri beni korkuttu inanın en kısa zamanda gelmeyi çok isterim saygılar hocam çok teşekkür ederim.

 4. Naile 21:07 de 1 Nisan 2017 - Yanıtla

  2016 ocak 24 mm ve mart 2017 tarihlerinde çekilmiş olduğum tomo sonucu timoma uyumlu 27 mm tümör tespit edlldi.bir önceki yıl ile büyüme 3 mm olmuş myestinia gravis ile ilgili bulgu yok salı günü EMG çekilecem.kas yorgunluğun var sadece sağ bacağum alt kısımda kas agrısı ve sırt ağrısı var kas seyirmelerim var göz kapak düşüklüğü çift görme yok tomo sonuçlarımı göndersem gerçekten timoma olup olmadığına nsıl bakabilirsiniz ben İzmir deyim gelmeden göndersem bakabiliyomusunuz cevap berrnilirseniz çok sevinirim 41 yaşındayım

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 22:07 de 1 Nisan 2017 - Yanıtla

   Naile Hanım, muayene için gelmeniz mümkün değilse özel hasta danışma hizmetimiz için 02123043940 numaralı telefondan yardımcım Bn. Ebru Taşkit’e ulaşarak bilgi alabilir ve filmlerinizi değerlendirilmek üzere bize gönderebilirsiniz. Geçmiş olsun.

 5. Arif ÖZTÜRK 16:26 de 31 Mart 2017 - Yanıtla

  hocam öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. geçen yıl nefes darlığı ve yorgunluk şikayeti ile doktora gittim tetkiklerde BT sonucu ön mediastende yaklaşık 25*15 mm yumusak doku dansitesi, radyolojik takip gerekli denilmekte.6 ay sonra BT de 32*12 mm denilmekte ve bir ay sonra Ankara Gazi Hastanesinde Pet-ct çekildi onda ise 45*15 mm timik remnant ile uyumlu hipodens oluşumlu patolojik18F-FDG tutulumu izlenmemektedir. doktorum açık ameliyat önerdi.İbni-Sina hastanesinde bir hafta ameliyat öncesi yattım bu sırada TORAKS BT çektiler tekrar bundan da 33*12 mm boyutunda timus ile uyumlu yumuşak doku densitesi oluşumu mevcut diyor fakat orta lob lateral segmentte 3mm çapında benign subplevral nodül ve sol major fissürde 3mm çaplı benign görünümlü nodül izlenmiş denilmekte ve takip önerip taburcu ettiler. Dün 6 ay doldu ve tekrar TORAKS BT çektiler fakat çok endişeliyim şikayetlerim aynı kas güçsüzlüğü nefes darlığı ve yorgunluk devam etmekte. 6 ay önce M.Gravis %4 çıktı ama %10 altına ameliyet etmiyoruz dediler. Lütfen yardımcı olup aydınlatırmısınız.Teşekkürler.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:12 de 31 Mart 2017 - Yanıtla

   Arif bey, sadece timik kalıntı veya hiperplazi için ameliyat gerekmez. Ameliyat için Myasthenia Gravis hastalığınızın olması gerekir. Bunun için de kararı hem nöroloji uzmanı hem de göğüs cerrahisi uzmanı birlikte verir. Öncelikle M. Gravis hastalığı konusunda tecrübeli bir nörolji uzmanına başvurmalı ve ameliyatın gerekli olup olmadığı konusunda görüş ve önerilerini almalısnız. Eğer ameliyat öneririse o zaman göğüs cerrahisi uzmanı ile ameliyatınızın ayrıntılarını konuşabilirsiniz. Değilse sadece takip yeterlidir. Geçmiş olsun.

   • arif öztürk 22:13 de 31 Mart 2017 - Yanıtla

    tesekkurler hocam bt deki boyut farklılıkları ve görüştüğüm doktorların farklı görüşleri çelişkide bıraktı beni büyüme hareketi görülürse alacaklarını söylüyorlar.

 6. ayşe 17:08 de 22 Mart 2017 - Yanıtla

  Semih bey Merhaba
  eşim 32 yaşında iş yerinde tesadüfen çekilen tomografide akcigerde kitle olduğu söylendi mr ped iğne biyopsisi olduk 15 cm bir kitle olduğu söylendi doktorlarımız ameliyat dedi ve biz 15.02.2017 tarihinde başarılı bir operasyonla ameliyat olduk kitle çıkartıldı ve hiç başka bir yere tutunmadığını söylediler, kitlenin sallandığını fark etmişler ameliyattan önce…çekilen bütün tomografiler temiz çıkıyor hiç bir problem yok deniyor.
  patoloji sonucmuz aynen şu şekilde
  Patolojik Tanı
  Mediasten,eksizyon; TİMOMA(WHO SINIFLAMASI Tip AB(?))
  -KAPSÜL İNVAZYONU:Mevcut
  bu verilere bakarak tedavimiz nasıl ilerlemeli?

  siz tedavi için ne önerirsiniz…

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 10:01 de 23 Mart 2017 - Yanıtla

   Patoloji sonucu bunun 2. evre bir timoma olduğunu gösteriyor. Bu evrede ameliyat sonrası ilave bir tedavi uygulanması gerekmez. Doktorlarınız tarafından düzenli aralıklarla kontrol takiplerinizin yapılması yeterlidir. Geçmiş olsun.

   • ayşe 11:59 de 23 Mart 2017 - Yanıtla

    Semih Bey ileride eşim bu hastalıktan dolayı sıkıntı yaşar mı? tekrarlama riski olur mu?

 7. seyma 14:01 de 15 Mart 2017 - Yanıtla

  Hocam merhaba 27 yaşındayım ve ön mediastende timus ile uyumlu olabilecek aksiyel planda 13 x 13 mm boyutunda yumuşak doku dansitesinde alan izlenmektedir denilmekte bi cerrah ameliyat digeri gerek yok dedi siin yorumlarınızı okuduktan sonra M.gravis testi yaptıamk içn randevu aldım ama bu durumda ne yapmalıyım sizce

 8. şeyma 13:54 de 15 Mart 2017 - Yanıtla

  Semih Bey
  Merhaba ben 27 yaşındayım öncelikle iş yerine vermek üzere çekindigim film de nodül oldugu söylendi sonra tekrar tomografi çekindim ve ÖN MEDİASTENDE TİMUS İLE UYUMLU OLABİLECEK AKSİYEL PLANDA 13 X 13 mm BOYUTUNDA YUMUŞAK DOKU DANSİTESİNDE ALAN İZLENMEKTEDİR yazılı bir sonuç aldım ve gögüs cerrahına çıkmam gerektiği söylendi birinci cerrah ameliyat etmem yaşın genç ve yorgunluk hissi yok gözlerin normal dedi ikinci cıktıgım cerrah hemen ameliyat dedi sonrada ben istemeyince 2 ay sonra tekrar bi film cekelim büyük ihtimal büyür dedi 2şer cm büyüklükte 3 tane kesik aarak alabilecegini söyledi noroloji doktoruna giitm oda ameliyata gerek yok bu şekilde çok kişi var bişeyin yok dedi ama ben m.gravis için randevumu aldım orumlarınızı görünce haftaya o testi yaptırıcam sizce sonuç gidişat ne olur bu durumda.
  çok teşekkürler şimdiden iyi çalışmalar dilerim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:42 de 15 Mart 2017 - Yanıtla

   M. Gravis hastalığına ait belirtilerden bahsetmiyorsunuz. Bu nedenle bu hastalık çıkmayacaktır. Test sonucu negatif çıkarsa ameliyat gerekli olmaz. Geçmiş olsun.

   • şeyma 08:18 de 16 Mart 2017 - Yanıtla

    çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

 9. Ayşe ulaş 02:25 de 11 Mart 2017 - Yanıtla

  Hocam merhabalar eşim 3cm timüs kitlesi ile timektomi oldu aynı zamanda mg hastası ameliyat kapalı başlandı ancak yapışıklık sebebi ile açık devam edildi sormak istediğim şu patoloji sonucu tip b2 ancak cerrahi açıdan tümör devamlılığı yok bu kaçıncı evre bir tümör?? doktorumuz onkolojiye yönlendirdi onların bilgi vereceklerini söyledi merak ettiğim ise öncesinde radyoterapi veya kemoterapi almadı uygulanan bu süreç doğrumudur.doktorumuza kaçıncı evrede olduğubu saptamadan mı operasyon yapacaksınız dediğimizde timomalar için biyopsi tehlikeli olabilir demişti. Bundan sonra bizi neler bekliyor ?? Cevabınız için şimdiden teşekkürler…

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 08:31 de 11 Mart 2017 - Yanıtla

   Timoma şüphelinen bir kitle BT veya MR görüntülerinde eğer ameliyat için uygun evrede (1. ve 2. evre) olduğu tespit edilmişse biyopsi uygulanmadan ameliyatla çıkartılır.
   Ameliyatla çıkartılan timomanın patoloji raporu olmadan bunun hangi evrede olduğunu bilmeye olanak yok. ‘B2’ timomanın cinsini gösterir, evre için bilgi vermez. Cerrahınız size patoloji sonucunuza bakarak hangi evrede olduğunuzu söyleyebilir.
   Kemoterapi ve/veya radyoterapi 3. ve 4. evrelerde kullanılan yöntemlerdir. Onkoloji uzmanına gönderildiğinize göre bu evrelerde olabilirsiniz. Cerrahınızla daha ayrıntılı görüşmelisiniz. Geçmiş olsun.

 10. Aysenur kolcu 18:47 de 3 Mart 2017 - Yanıtla

  Merhaba hocam bt de ön mediastendedr 24*26 mm boyutlarında üçgen şekilli tımus izlenmistir yazıyor . Patalojik boyutta kenf nodu saptanmamıstır yazıyor. Yardımcı olurmusunuz cok endişeleniyorum.tımus bezi buyuyormu 25 yasındayım.nörolojıyede gıttım m.gravis hastalıgı yok çokkk tesekkur ederım şimdiden

  • Aysenur kolcu 19:01 de 3 Mart 2017 - Yanıtla

   Ayrıca goruntulerımıde yollayabılırmıyım bır sıkıntı varsa efendım

   • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:00 de 3 Mart 2017 - Yanıtla

    Bu durum timus bezi kalıntısıdır. Nörolojide muayene olmuş ve M. Gravis hastalığınız olmadığı belirlenmişse takip veya tedavi gerekli değildir.
    Yine de filmlerinizi göndermek ve tarafımızdan incelenmesini isterseniz 02123043940 numaralı telefondan kliniğimizi arayarak özel hasta danışma hizmetimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

 11. Dönüş 16:56 de 23 Şubat 2017 - Yanıtla

  Hocam merhaba.arkadasim 1 yıl önce kolon kanseri oldu.kemoterapi gördü ve suan gayet iyi.kontrol için gidip tomografi çekti.fakat bu sefer şöyle bir sonuç çıktı
  Retrosternal alanda timüs gland boyutları artmış olup 70×48×34mm ölçülmüştür. (Timoma?).Arşivimizde 03.05.2016 tarihli onceki BT inceleme ile karşılaştırıldığında imiş boyutlarında belirgin progresyon dikkati çekmiştir. (Timoma? Timüs Ca?).Hisptopatolojik verifikasyon önerilir. Hocam gittiği doktorda tümör oldugu söylenmiştir. açık ameliyat olması söylenmiş. Ama biz emin olamadık yarımcı olursanız çok sevinirz.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:14 de 23 Şubat 2017 - Yanıtla

   Timoma’nın ameliyat haricinde bir tedavisi söz konusu değildir. Önemli olan bu konuda tecrübeli cerrahların açık ameliyat yerine kapalı yöntemi uygulayıp uygulayamamasıdır. Biz hastaların tama yakınında (10cm’den küçük timomalarda) tek port torakoskopi (VATS) denilen kapalı yöntemi tercih ediyoruz. Hastanın BT filmlerini görmeden biyopsi gerekip gerekmeyeceği veya ameliyat yöntemi hakkında kesin bir değerlendirme yapmak yine de mümkün değildir. Acil şifalar diliyorum.

 12. Murat 17:42 de 20 Şubat 2017 - Yanıtla

  Hocam düzeltilmiş şekilde yazıyorum…medistinal aksiel koronal görüntülemelerinde..medistinal aksiel koronal sagital kesitler de.incelenmis olup üst alt mediastande ön arka mediastande normal medistinal organlar mevcut olup patolojik bi oluşuma rastlanmamıştır..medistinal yağlı heterojen dir..özafagus ve trakeya bası yapan intra yada ekstra trakeal veya özafajial kitlesel oluşum görülmemiştir büyük damarlar ve kalp doğal görünümdedir..SONUÇ. .medistinal yagli heterojen dir..hocam sizce ne yapmalıyım ltvn yardımcı olabilirmisiniz…

 13. Murat 23:06 de 17 Şubat 2017 - Yanıtla

  Hocam mrb kontrol için gittiğim hastanede çekilen toraks bt de bütün veriler normal ama medistinal yağlı heterojen yaziyo bu nedemek hocam yıldır takip edilen bi kişiyim böyle sonuç gelmemişti nedir hocam bu..

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 09:18 de 18 Şubat 2017 - Yanıtla

   Vermiş olduğunuz tek satırlık bilgi ile ne yazık ki bir değerlendirme yapabilmeme olanak yok. Lütfen doktorunuzla görüşünüz.

 14. Fatma 23:36 de 22 Ocak 2017 - Yanıtla

  Hocam kızım timoma hastası 6 yıldan beri şimdi bir karar verdi kübaya gidecek aşı olmaya ne diyorsunuz kesin sonuçmu

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 19:13 de 23 Ocak 2017 - Yanıtla

   Timoma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bir aşı tedavisi söz konusu değildir. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülmekte olan ‘deneysel’ çalışmalar vardır.

 15. Harun raşit ilgen 22:27 de 18 Ocak 2017 - Yanıtla

  Anterior mediastende yaklaşık 30×13 mm boyuta ulaşan timus kalıntısı ile uyumlu yumuşak doku dansitez izlenmiştir hocam bu ne anlama geliyor tehlikeli bir durum varmı lütfen beni aydinlatin e postal yok 05326789363 bu numaraya mesaj atarsanız sevinirim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 17:29 de 19 Ocak 2017 - Yanıtla

   Özel telefon mesajları ile yapılan bir hizmetimiz yok. Dilerseniz filmlerinizi hastanemize gönderebilir ve konsültasyon hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

 16. Murat 23:06 de 12 Ocak 2017 - Yanıtla

  Hocam çekilen toraks bt de timus bezi boyutu aynı ama içinde doku oluşumu fazla dio..yaklaşık 3 yıldır takip ediliyor büyüme yok ama içinde yağ dokusu artmış dedi sizce bu nedemek..ayrıca gravis hastalığı na dair test sonucum negatif

 17. Yasemin 16:55 de 11 Ocak 2017 - Yanıtla

  Kolay gelsin hocam 5 yıl önce abime (şuan 40 yaşında) Miyesteni Gravisi tehşisi konuldu bu tedavi sürecinde timoma ya da rastlandı. yıllardır önce Radyoterapi ve daha sonra kemoterapi uygulandı. 4 yıl üniversite hastahanesinde son bir yıldır özel hastahanede tedavi gördü birkaç kez pet çekildi DR: kitlenin büyümediğini fakat küçülmediğini de söyledi.son kemoterapisini 20 gün önce aldı ve dün BT çekildi. TORAKS BT : sonucu aynen yazıyorum.incelemede 100 cc IV kontrast madde kullanılmıştır. Radyolojik Bulgular:
  Merkezimizde mevcut eski tetkikler ile karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede;
  Trakea ve mediasten orta hattadır. Trakea ve her iki anabronş ve segmenter dallanmalar açıktır. Mediastinal ana vasküler yapılar ve kalp doğal izlenmektedir. Perikardiumda kalınlaşma/effüzyon izlenmiştir. Sirkum kardiak yaklaşık 12 mm LAP izlenmiştir. Ön mediastende transver boyutu 65 mm ölçülen yumuşak doku dansitesinde lezyon görülmektedir. takip aralığında benzerdir.
  Bilateral akciğer parankiminin değerlendirilmesinde;
  Sağ diyafram yüksek yerleşimlidir. Plöreziye bağlıdır.
  Her iki akciğerde ve sağ akciğerde orta lobda atelektatik bantlar izlenmektedir.
  Her iki akciğer havalanması doğal izlenmiş olup akciğerlerde yer kaplayıcı kitle lezyonu veya aktif infiltrasyon lehine bulgu saptanmamıştır.
  Sağda loküke plevral effüzyon izlenmiştir.
  T12 vertebra korpus sağ lateralinde düzgün sınırlı litik, periferinde skleroz da oluşmuş yaklaşık 2 cm hipodens yapı görülmektedir ve patolojik fraktüre de neden olmuştur.

  Doktorumuz bize uygulanması gereken tüm ilaçları kullandığını söyledi ve tekrar aynı ilaçlarla kemoterapi önerdi. fakat abim kemoterapi sonrası çok fazla rahatsız olduğu için kabul etmedi. sizce ne yapmamız gerekir lütfen yardımcı olun. eğer mümkün olabilseydi size tüm PET , BT ve MR sonuçlarını fotoğraflayıp gönderebilseydim bu mümkünmü acaba. sizden cevap bekliyorum. şimdiden Allah razı olsun

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 19:41 de 12 Ocak 2017 - Yanıtla

   Yasemim Hanım, gerçekten de bir karar verilebilmesi için PET-BT ve MR filmlerinizi görmem gerekir. Bunlar olmadan size bir değerlendirme yapmam olanaksız. Filmlerinizi hastanemize göndermek ve konsültasyon hizmetimizden yararlanmak için dilerseniz yardımcım Ebru Hanım’a randevu sayfasındaki telefonlardan ulaşarak bilgi almanız mümkündür. Acil şifalar dilerim.

 18. Ömer DEMİR 22:26 de 7 Ocak 2017 - Yanıtla

  Hocam Merhaba Yalova Devlet Hastanesine ciğerlemi üşüttüğüm için gittim tomografi çektiler . Sonuçta yazan . ( Anterior Mediastende 16×30 mm Boyutlu Remnant Timüs Dokusu-Timoma ayrımı NET yapılamayan yumuşak doku yoğunluğunda lezyon alanı izlenmiştir . Klinik ile birlikte değerlendirme , takip önerilir. ) Bir kaç doktoro gittim şehir dışında kimisi 3 ve 6 aylık çerçevelerde tomo çekip büyümesini takip edelim büyümüyorsa ameliyat gerekme dedi. Bazı doktorlar ameliyat olup alman gerekir timüsün çapı 2.2cm gibi. Yalova devlet hastanesinde nöroloji ye gittim ÇİFT GÖRME , KAS AĞRISI , GÖZ KAPAĞINDA DÜŞME , YORGUNLUK VARMI DEDİ HAYIR DEDİM HERHANGİ BİŞİY YAPMAMA GEREK YOK ( M.GRAVİS YOK DEDİ ) Hocam ne yapmalıyım . Çok teşekkür ederim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 18:07 de 8 Ocak 2017 - Yanıtla

   Ömer Bey, Timoma ile Timik Hiperplazi ayrımını yapmak zaman zaman güç olur. Bunun için ayrıntılı bir kontrastlı BT’nin hem tecrübeli bir göğüs cerrahı hem de bu konuda uzman bir radyoloji uzmanı ile birlikte değerlendirilmesi şarttır. Öyle ki, bunun bir timoma olması durumunda ameliyat kesinlikle gereklidir, timik hiperplazi ise ameliyat kesinlikle gereksizdir. Bu nedenle ayrımın iyi yapılması son derece önemli. Bize ameliyat önerilerek sevk edilen sizin durumunuzdaki hastaların çoğunda bizim timik hiperplazi tespit etmemiz nedeniyle ameliyat uygulamıyoruz. Acil şifalar diliyorum.

 19. Niyazi 21:38 de 2 Ocak 2017 - Yanıtla

  Hocam sizden ricam rapor ve toraks bt CD sini size yollamak ve sizingözünüzle yorum aalmak istiyorum sizce bu mümkün mü

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:57 de 2 Ocak 2017 - Yanıtla

   Niyazi Bey bu konsültasyon hizmetimiz hakkında bilgi almak üzere yardımcımız Ebru Hanım’a 02123043940 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 20. Niyazi 23:08 de 30 Aralık 2016 - Yanıtla

  Hocam iyi akşamlar çekilen tekrar toraks bt de timik hiperplazi yaziyo bu nedemek kötü bisimi..ayrıca nöroloji Dr ile görüştüm muayene sonucu gravis hastasida değilim. .sizce ne yapmalıyım

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 12:15 de 1 Ocak 2017 - Yanıtla

   Timus bezi ergenlik çağına kadar olan dönemde çalışan daha sonra kaybolan bir dokudur. Ergenlik sonrası dönemde kaybolmadığı durumda timik hiperplazi olarak adlandırılır. Nörolojik bir sorununuz yoksa önemli bir durum değildir.

 21. yılmaz özdemir 13:21 de 8 Aralık 2016 - Yanıtla

  hocam iyi çalışmalar.kardeşim 34 yaşında temmuz ayında kendisine MG ve timoma tipb1-b2 teşhisi kondu.29.08.2016 tarihinde sayın KUTSAL TURHANın plevral efuzyon+kalınlaşma+mediastinal lenf nodları+nazofarenkste 3 cm çaplı lezyon +plevra sıvı indiferan malign tm tanısı belirlemiştir.onkoloji servisine yönlerdirmiş ve kendisi 59 kilo idi.2 gün sonra 31 ağustosda atak geçirdi ve mecburen anestezi yoğun bakıma alındı.5 günlük IVIG tedavisi ile normale döndü ama MANİSA CBU hastanesindeki onkoloji prf.burada kendisine kemoterapi verilmesini riskli ve uygun olmadığını belirterek kardeşimin tedavisini üstlenmedi.o zamandan beri kardeşim halen yoğun bakımda ve kendisini bir türlü ege üniversitesine uğraşlarımıza rağmen aldıramadık.kendisi şu an 40-45 kiloya düştü.en son boğaz dan hortum la nefes alıyor.çok zor durumdayız. doğru bir yönlerdimeye ihtiyacımız var.kardeşim için yardımlarınızı bekliyorum hocam iyi çalışmalar

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 23:38 de 8 Aralık 2016 - Yanıtla

   Yılmaz Bey, vermiş olduğunuz bu bilgilerle size bir öneride bulunabilmem ne yazık ki mümkün değil. Yoğun bakım ünitesinden alacağınız epikriz raporunuzu iletirseniz bir değerlendirme yapabilirim. Acil şifalar diliyorum.

 22. Yagmur 21:25 de 28 Kasım 2016 - Yanıtla

  selam hocam ben ali hocam benim babam 8 ay önce timoma kanseri teşhisi konuldu kalp ve ciger arasnda yemek borusunun üstünde 9 cm lik kitle vardı kemoterapi ve radyoterapiyle küçültüp ameliyata aldılar ameliyatla kitle alındi yalnız kalbe yakın çok gevrek bi damarda oldugu söylendi ve kitlenin tamamı temizlenmeden ameliyat tamamlanadan yarıda kaldı ve bize bunun b3 evrede oldugu söylendi yani ne iyi ne de kötü huylu oldugu söylendi kitlenin oldugu yerde büyüyen bi kitle oldugunu söylediler. hocam şimdi babam 21 günde bir agır bi kemoterapi tedavisi görüyo toplam 6 seans olarak alıcak sizce sonuç ne olur ne yapmamız gerek . mesleginiz açısından böyle vakalarda çok tecrübeli bi hekimsiniz düşünceniz benim için çok önemli .cevabınızı bekliyorum. şimdiden teşekkür ederim .

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 17:50 de 29 Kasım 2016 - Yanıtla

   Yağmur Hanım, timomalarda esas olan ameliyatla tümörün tam olarak çıkartılmasıdır. Bu mümkün olmamış ise bu bölgede tümörün nüks etmesi nadir görülmeyen bir durumdur. Kemoterapi ile bu süreci biraz daha baskılamak mümkündür. Çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Acil şifalar.

 23. Aitolkhyn 11:23 de 22 Haziran 2016 - Yanıtla

  Hocam dun mailinize Aherke 27 yasinda mogolistanli hastanin KT resimlerin gondermistim hasta hakkinda bilgi bermemissiniz galiba asistaniniz gordu
  Lutfen yardim edin sizlere gitmeyi dusunuyoruz kardesim ameliyata gircek mi tedavisi nasil olacak ve aslinda cikayeti bacak agrilari oldugu zaman ates cikmisti bundan dolayi muayeneye gitmisti
  Bu bacak agrilari timelenfoma ya alakasi barmi?

 24. Ebubekir 16:50 de 21 Haziran 2016 - Yanıtla

  sayın hocam yaklaşık 3 ay önce nefes darlığı birde halsizlik şikayetiyle hastaneye gittim. BT çekildi ve 2,5*1,5 app çapında timüs dokusu gözlendiğini söylediler ardından MG? tanısı koyuldu ankaraya gittim bana MG? olmadığını söylediler orada da tekrar bilgisayarlı tomografi çektim bu seferde ön mediastende öncelikle involüsyon aşamasında rezidü timuz bezi ile uyumlu bulunan , boyutları 3.2*3.3cm APxTR ölçülen kalınlığı 1.5 cm bulunan görünüm izlenmiştir. Timoma için tipik bulunmamıştır. Klinik ve laboratuvar korelasyonu, gerekli görülürse takibi önerilir. söylendi hocam. Şimdi aklıma takılan memlekette çekildiğinde küçük ankarada biraz daha büyük çıktı acaba ne önerirsiniz tehlike riski ne kadardır en çok merak ettiğim bu. Çok Teşekkürler

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 18:23 de 21 Haziran 2016 - Yanıtla

   Bu büyüklük farkı önemli değil, cihazlar arası ölçüm farklı olabilir. Doktorlarınızın önerilerien göre hareket ediniz.

   • ebubekir 18:33 de 21 Haziran 2016 - Yanıtla

    hocam yani büyür mü bu yada en kötü ihtimali nedir ?

 25. Aitolkhyn 07:31 de 21 Haziran 2016 - Yanıtla

  Hocam ben Aitolkhyn dun yazmistim sizin acil yardiminiz gerekiyor kardesime ameliyat yapicaz dediler ama mogolistanda yapamicaklarmis sunku cok agir ameliyat diyorlar korea ya goturun dediler size bir butun bilgilerdi mailinize atsam bakar misiniz ve sizlere ameliyat yaptirsak fiyati yaklacik kac olur
  Mailinizi yazsaniz cok sevinirim

 26. Aitolkhyn 12:23 de 20 Haziran 2016 - Yanıtla

  Merhaba hocam!!! Ben mogolistannan yardimci olsaniz cok sevinirim
  Kiz kardesimin timomasi var dediler sag tarfi 7.2×3.1×6.3, sol tarfi 3.5×3.6×4
  +31+42HU
  Anterior and mexial mediastinal masses susp: malignant thymolymphoma
  Metastatic lesion or granuloma in the SVI of the right lung. Hocam ameliyat yapilir mi ve hayatta kalcak mi?

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:10 de 20 Haziran 2016 - Yanıtla

   Bu bir timoma değil, timolenfoma. Akciğerde metastatik lezyon var, kemoterapi gerekir. Sağ kalım durumu kemoterapiden alınacak yanıta göre değişiklik gösterir. Geçmiş olsun.

 27. kerem 17:42 de 19 Haziran 2016 - Yanıtla

  Hocam bende her iki akciğerde bir kaç adet büyüklüğünde 4mm lik nodüller çıktı bunun tedavısı varmı ne yapmalıyım kaç aya bir kontrole gitmeyelim

 28. semiha turkmen 12:49 de 8 Haziran 2016 - Yanıtla

  merhaba   hocam  annem manisada yasiyor anterior mediastane aort komsulugunda yaklasik 4*2cm boyutunda duzgun sinirli solid lezyon var ameliyat diyorlar baska hic bir rahasizligi yok annemin tesadufen usutme sonucu cektirdigi filmde cikti.sizinde fikrinizi almak istiyoruz yardimci olurmusunuz. cok buyuk bir ameliyatmi ? korkuyoruz. saygilar

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 19:23 de 12 Haziran 2016 - Yanıtla

   Ameliyat gerekiyor. Mümkünse torakoskopik yöntemle kapalı olarak uygulanmalıdır. İyi bir merkez ve tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğinde son derece konforlu bir operasyondur. Acil şifalar dilerim.

   • semiha turkmen 03:26 de 18 Haziran 2016 - Yanıtla

    cok tesekkur ederiz ilginiz icin hocam

 29. Ahmet Cankurtaran 09:58 de 25 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hocam merhaba bana Timoma miyastenia gravis teşhisi konuldu benden miyopsi istenilirmi birde ameliyat olmammı gerekiyor yoksa ilaçla tedavi olabiliyormu lütfen yardımcı olabilirmisiniz

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:21 de 26 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Bu durumda nöroloji ve göğüs cerrahisi uzamnları birlikte karar verirler. M. Gravis hastalığınız hangi evrede bilmiyorum. Nöroloji bu hastalığınız için önce ilaç vermek isteyebilir ancak her durumda ameliyat olmanız şart. Acil şifalar.

   • Ahmet Cankurtaran 09:42 de 27 Mayıs 2016 - Yanıtla

    Sağolun allah razı olsun hocam peki ameliyat kapalı robotlamı yoksa açık ameliyatmı olunur birde açık ameliyat olursam göğüs kafesindeki kemikleri çıkarıyolarmı hocam

   • Ahmet Cankurtaran 13:19 de 27 Mayıs 2016 - Yanıtla

    hocam sonuç şöyle
    ASETILKOLIN RESEPTOR ANTIKORU 0.21 mmol/L
    Test tekrarlanarak sonuç teyit edilmiştir.

    Negatif 0.40

    Asetilkolin respetor antikoru negatif olan Myastenia Gravis hastalarının %40-70’inde Musk antikor potifliği gözlenebileceiği dikkate alınmalıdır Ayrıca timus hiperplazisi ve timoma ayırici tanısında da Atni-Titin antikoru kullanılabilir

 30. Figen kar 22:11 de 18 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Doktor Bey Merhaba, babam 9 mayıs 2016 günü timoma teşhisi ile ameliyat oldu. Doktor Bey ameliyattan çıktıktan sonra timomanin damar üzerinden yayılım gosterdigini sağ kol damar kısmını kuruttugunu söyledi. Fakat yaş ve kilo nedeniyle ameliyata uygun gorup tüm tümörü temizlediğini sağ kolda zamanla duzelicek olmasına rağmen şişme olacağını belirtti. Şimdi patoloji sonucunu bekliyoruz. Ameliyat edilebilir durumda olması güzel fakat damarlarda yayılım yapması kötü bir durum bu da bizi endişeye itiyor patoloji sonucunda. Bu konudaki fikir ve önerileriniz nedir ? Şimdiden tesekkur eder , iyi calismalar dilerim.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 19:11 de 19 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Çıkan patoloji sonucunuzda Timoma’nın hangi tip olduğu, cerrahi sınırlarda tümör kalıp kalmadığı önemli. Bunlara göre ilave ışın ve kemoterapi gerekip gerekmeyeceği ve hastalığın nüks edip etmeyeceği anlaşılabilir. Geçmiş olsun.

 31. Emircan aktuğ 20:54 de 16 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hocam ben emine aktuğ timus dokusu olan cevap verdiğiniz için teşekkür ederim allah bin kere razı olsun

 32. Emircan aktuğ 18:35 de 14 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hayırlı günler hocam 37 yaşındayım konyada yaşıyorum Toraks bt de 40mm timus dokusu izlenmektedir yazıyor lütfen beni bilgilendirin lütfen çok endişeliyim yardım edin hocam allah için teşekkür ederim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 22:05 de 15 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Eğer sadece Timus dokusu ise ve nörolojik olarak sinir-kas hastalığınız (Myastenia Gravis) teşhis edilmemişse önemli değil, tedavi gerektirmez. Bu bir timus tümörü (timoma) ise ameliyat olmanız gerekir. Doktorunuzla görüşünüz. Acil şifalar dilerim.

  • Emine aktuğ 20:09 de 16 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Hocam ben emine aktuğ cevap verdiğiniz çok teşekkür ederim allah razı olsun

 33. Şirvan gelir 01:26 de 14 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Kırk yaşında bayanim bir buçuk sene önce timus bezi büyümesi teşhisi konuldu her uç aya bir tomografi çektiriyor doktor kaç santim bilmiyorum ama son dort aydan buyana elim ayağımda biraz hareket edim şişmeler oluyor. Bundan bir ay önce sesim kisildi 15gun den fazla surdu düzeldi ama şiddetli bir öksürük çıktık nefes darlığı hep var elimin ayağımın şişmesi hastaligimdan dolayimi doktorum hiç birbilgi vermiyor ne yapmam lazım beni aydınlatır mısınız lütfen bilgi alabileceğiniz kimse yok internetten araştırıyorum hiç bisey anlamıyorum beni bilgilendirin lütfen sinirlerim bozulmaya başladı

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:57 de 15 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Burada sizin tetkiklerinizi görmeden size kesin bir yorum yapmam mümkün olmuyor. Sadece yol gösterici olmaya çalışıyorum. Sadece timüs bezi büyümesi ise bahsettiğiniz durumlarınızın bununla ilgisi olmaz. Filmlerinizi görmeden daha ileri bir değerlendirem söz konusu olamaz. Bilgi vermiyor dediğiniz doktorlarınızdan randevu alır ve uygun şekilde zaman bulursanız eminim ki tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Önemli olan doktorunuzun bu hastalık konusunda bilgili ve tecrübeli olmasıdır. Sağlıklı günler dilerim.

 34. Ozan 17:12 de 12 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hocam patoloji sonucum ise şöyle
  Morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular timoma tip B3 ile uyumludur.ancak timik karsinom ekarte edilememistir.
  -ihk incelemede epitelyal komponent pansitokeratin ,CK19 ve ve CD117 pozitiftir.CD3 ,CD5, CD20 ve TDT negatiftir. CD3 ve CD5 aradaki matür T lenfositlerde pozitiftir.epitelyal kompenentte KI67 proliferasyon indeksi %80’dir.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:54 de 15 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Filmlerini görmeden bu aşamda ameliyat uygulanmasının mümkün olup olmadığı konusunda bir yorumda bulunamam. Ancak, bu tümörde ameliyat olmadan tam bir tedavi söz konusu değildir. Acil şifalar diliyorum.

 35. Ozan 17:00 de 12 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hocam Merhaba 24 yaşındayım 3 kür kemoterapi aldım ve sonunda pet çekildim . Ameliyat olamazsın bir süre daha kemoterapi görmen lazım dediler .. pet sonucum
  Sol maksiller sinüsde retansiyon kistleri dikkati çekmiştir… sol üst servikal zincir segment 3’de subsantimetrik iki adet lenf nodunda Fokal düşük düzeyde artmis FDG tutulumu (SUVmax. 1.6) izlenmistir (reaktif).
  Üst mediastende prevasküler alandan başlayan akciger parankimini deplase eden , sol innominant veni anterior inferiordan çevreleyen ,arkus aortanin sol lateral ve anterior kesimini saran , sol ana bronskus superiorundan inen aortanin sol latearlinden sol paravertebral alana kadar uzanim gösteren , sol ventrikül üstünde perikarda kadar yayılan yaklaşık 123×51 mm boyutlarındaki kitlede Diffüz homojen yüksek düzeyde artmis FDG tutulumu (SUVmax:28.8) izlenmistir.
  Sol hemitoraksta plevral yüzeylerde büyüğü 28×18 mm boyutlarında olmak üzere birkaç odak halinde implanta sekonder artmis FDG tutulumlari (SUVmax:19.2) dikkati çekmiştir .
  Sağ alt paratrakeal bölgede subsantimetrik bir adet lenf nodunda Fokal düşük düzeyde artmis FDG tutulumu (SUVmax.2.3) izlenmistir.
  Her iki inguinal bölgede subsantimetrik bir adet lenf nodunda Fokal artmis FDG tutulumu (SUVmax.4.5)izlenmistir(reaktif?).
  Baş-boyun bölgesinde ,toraksta ,abdomende ve görüntüleme alanına giren diğer vücut bölgelerinde FDG’nin Biyodağılımı normal fizyolojik sınırlardadir.

 36. hülya yildirim 20:18 de 5 Mayıs 2016 - Yanıtla

  hocam iyi akşamlar bende timostesisi kondu 3.5santimetre pet diliminde çektim nöroloji konusunda bir şık nti olmadı ankaraya kamtahlilimi gönderdiler doktorun o tahlil sonucunu bekliyor

 37. hülya yildirim 21:56 de 4 Mayıs 2016 - Yanıtla

  hocam benim nefes borunun altında 3santimlik kitle buldular pet filmi çektim timos supesi var dendi ameliyat istedi siz bana ne onerirsiniz ameliyat olimmi ben adıyaman da oturuyorum ameliyatı gaziantepte olacam

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 22:38 de 7 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Filmerinizi görmeden bu timus lezyonu şüpheli kitle için size ameliyat olup olmamanız için yorum yapabilmem ne yazık ki mümkün değil. Eğer bu bir timus kalıntısı ise ameliyat gerekmez ancak eğer bu bir timus tümörü yani timoma ise mutlaka ameliyat gerekir. Filmlerinizi gören doktorlarınıza bunları sorup bilgi alın ve ameliyatın gerekli olup olmadığını kendileri ile görüşün. Geçmiş olsun.

 38. aliye eryilmaz 16:49 de 4 Mayıs 2016 - Yanıtla

  iyi gunler hocam. benim 8 aylik bir oglum var. 15.08.2015 dogumlu. 14 nisan tarihində oksuruyo diye rontgen film cektirdik. teshis timus bezi ve bronsit yazildi. sonra filmi bir kac doktora gosterdik onlar on duvar araliginda kist oldugunu soylediler. kt cekildik timoma oldugunu dusunuyoruz dediler. kesin teshis timomadir denmedi dusunuyoruz dendi. uzi cektirdik buyuk timus bezi dendi. radyoloji uzmana gosterdik kt filmini o da cocuklarda olur boyle dedi. tumor deyil dedi. hocam biz azerbaycanda oturuyoruz. biz size filmi gondersek deyerlendirip eger gelmeniz lazim timomadir derseniz geliriz. yani gelmesine yazin gelicez ama filmi seyredib mutlaka gelin veya gelmeyin derseniz ona gore haraket ederiz. cok tesekkur ederim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:22 de 4 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Aliye Hanım, filmleriniz göndermek için yardımcım Ebru Hanım’ı arayarak gerekli ayrıntıları öğrenebilirsiniz: +902123043940 / +905321519734. Geçmiş olsun dileklerimle.

 39. niyazi 21:32 de 3 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Hocam iyi akşamlar..akciger kanseri görülme yaşı kactı. .ve timoma kanseri görülme yaşı kactır..vereceginiz cvp icin şimdiden teşekkür ederim

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:17 de 4 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Niyazi Bey, akciğer kanseri genellikle 45 yaşından sonra görülür. Bununla birlikte daha erken yaşlarda da nadiren görüldüğü unutulmamalıdır. Timoma ise ergenlikten sonra her yaşta görülebilen bir tümördür.

 40. Tuğçe Hamarat 10:29 de 3 Mayıs 2016 - Yanıtla

  Mehaba hocam. Bende de timik doku mevcut. 24 yaşındayım bende henüz kaybolmamis. Muayene oldum akciger grafisi cekildim ve bende epilepsi de mevcut oldugundan noroloji kliniginde de muayene oldum ordan da kotu bi sonuc cikmadi miyasteni degilim. Dokunun bana bi zararı yokmus herhangi kötü bi doku degilmis sadece takip gerektirirmis doktorumuz boyle söyledi. Yalnız benim çok balgamim oluyo sürekli cikartabiliyorum -afedersiniz- bu dokudan kaynaklanabilir mi acaba

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 20:38 de 3 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Timüs dokusu kalıntısı myastenia gravis denilen hastalık mevcut değilse önemli bir durum değildir. Belirttiğiniz yakınmanın bu durumla ilgisi söz konusu değil.

 41. bulent ipek 17:02 de 30 Nisan 2016 - Yanıtla

  Hocam timoma teshisi konulan ped bt de hafif aktivite tutulumu olan abimde kitle 7 cm ve izole..1aydir hafif ses kisikligi norolojj uzmaninca yapilan emg sonucu hafif tipte m.gravis tanisi konuldu cerrahi sonrasi gravis tablosunda duzelme olurmu.tesekkurler

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 16:04 de 1 Mayıs 2016 - Yanıtla

   Timoma ameliyatı sonrasında M. Gravis düzelir. Bunun tekrar etmemesi için nöroloji doktorları tarafından takip edilmesi gerekir. Acil şifalar.

 42. didi 01:14 de 23 Nisan 2016 - Yanıtla

  merhaba, 35 yaşındayım. 4 senedir subklinikhipotiroid hastasıyım hormonla kontrol altında fakat 1 sene adet düzensizliği(oligomenore) yaşadım adetin 3.günü ilk test sonucum fsh 0,95/ lh 0,05/yetmezliği ve östrojen 11 düşüklüğü vardı.androjenik hormonlar normal çıktı.ilaç tedavisi almadım adetin 3.günü 2.testim sonucu fsh 2,27/ lh 0,93/ E2 5 / HRT kabul etmedim.genetik testler yapıldı karyotip 46XX NORMAL FRAJİL X NORMAL PROP1 NORMAL abdomenal pelvik usg normal H İPOFİZ MR NORMAL sekonder over yetmezliği hipogonotropik hipogonadizm şüphesi üzerinden araştırıldım.tanı almadan önce 4 senedir kürek ve bisiklet sporuyla ilgileniyordum fakat bu rahatsızlığımla beraber göğüs kafesi üzerinde bası zonklama kas güçsüzlüğü ve arada seğirme uykuda sıçrama ençok üst bacak ve ayak bileği boyun ağrısı ve kemik ağrısı hissediyordum sporu yapamaz oldum ve birden 15 kilo aldım sadece yürüyüş yapabiliyorum ACTH VE KORTİZOL BAZAL NORMAL .kemik yoğunluğu normal /CK 59/ RF 5/CRP 0,1/ASO 71/ SEDİMANTASYON NORMAL IGF1 289/247/302/ GH ogtt baskılamayla 1 in altında çıktı. 3.testimde fsh lh ve e2 normal aralıkta çıktı 4 testimde normal 5. testimde de normal AMH 6,85 çıktı. ardışık 3 reglim zamanında oldu.dışardan endokrin prof. bu sonuçları gösterdiğimde çok tutarsız tahlillerim olduğunu prolaktinimde dalgalanma olduğunu 16/17/18/22 / ateş basmaları ve vajinal kuruluk olduğundan ve aldestrone hormon yüksekliği ayakta 900/700 sonuçlarından Na ve K NORMAL yüksek tansiyon problemim yok dostinex ve aldoctone belli düzende 6 ay kullanmamı istedi fakat Marmara ve Cerrahpaşa endokrin bölümü doğru bulmadı açıkçası kafam çok karıştı neden bu yetmezliği yaşadığım bulunamadı kesin tanı alamadım sadece test sonuçlarına göre değerlendiriliyorum ısrarla kaslarım ve göğüs kafesi ve kemiklerimin ağrıdığını söylüyorum devam ediyor bu şikyetlerim. size sorum TİMUS bezi rahatsızlığı hormonlarının düzensizliği FSH VE LH üzerinde yetmezlik yapar mı? Bu açıdan değerlendirile bilir miyim? bu konuyla ilgili öneriniz nedir? (16 yaşında 3 sene alerjik astım tedavisi aşı ve antihistaminik tedavi gördüm)

 43. Osman Durmuş 13:01 de 19 Nisan 2016 - Yanıtla

  Hocam Merhaba, babama geçen hafta torakoskopi yapılarak parça alındı ve biyopsiye gönderildi. Doktorumuz tümörün kalp zarına ve damarlara da yayıldığını, bu sebeple ameliyatla çıkartılamayacağını söyledi ve ışın tedavisi önerdi. Sizce ameliyat edilmeli mi, ışın sonrası ameliyat şansı var mı? Saygılar.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 21:54 de 24 Nisan 2016 - Yanıtla

   Osman merhaba, sadece radyoterapi yeterli olmaz. Beraberinde kemoterapi de uygulanmalı ameliyat bundan sonra gerçekleştirilmelidir. Acil şifalar dilerim.

 44. Burak 13:36 de 14 Nisan 2016 - Yanıtla

  hocam merhaba.eşimin toraks bt si asagida yazdığım gibidir.ameliyat dusunuyo doktorlar.sizce ameliyat olma riski,evresi ve ameliyat sonrasi hayati tehlike gbi durumlar ne olabilir.ozette olsa degerlendirirseniz seviniriz.
  Trakea ve her iki ana brons lümeni açıktır.
  Mediastinal ana vasküler yapılar,kalp kontur ve büyüklüğü normaldir.sag paratrakeal alanda,on mediastane ve prekarinal alana uzanimi bulunan arkua aorta ile ara yağ planlari secilemeyen,sagda boyun ana vasküler yapıları posterior komsulugunda yer alan VCS de basiya neden olan, 76×65×84 mm boyutta hetorojen solid dansitede lezyon mecvuttur.ayrica on mediastende en kalin yerinde 22 mm ölçülen timik hiperplazi-konglomere ile uyumlu olabilecek yumusak doku dansitleri vardır.sag akciger ust lob apikal segmentte minimal pleuroparankimal fibrotik degisiklikler,paraseptal amfizem vardır.sag akciger ust lob anterior segmentte 2 mm capinda subplevral kalsifik nodül vardır.inceleme alanina giren ust abdomen kesitlerinde patolojik özellik kaydedilmemistir.

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 22:59 de 15 Nisan 2016 - Yanıtla

   Burak Bey, burada radyoloji uzmanı tarafından nefes borusu yanında, kalbin önünde 8cm’den büyük bir kitle tanımlanmış. Eğer radyolojik olarak ameliyat edilebilir özelliklerde ise (bunu ancak filmi görerek belirleyebiliriz) ameliyat olması gerekir. Ameliyatın riskleri hem kitlenin özelliğine, hem ameliyatın gerçekleştirileceği hastanenin donanım şartlarına ve esas olarak da ameliyatı gerçekleştirecek cerrahi ekibin tecrübesine bağlıdır. Acil şifalar diliyorum.

 45. elif bilici 00:53 de 12 Nisan 2016 - Yanıtla

  hocam merhaba.ben 2015 mart ayında tiroit papiller ca teşhisi ile total tiroit ve sağ boyun diseksiyon gcrdim.ilk akciğer ilacsiz bt 2015 mart ayında ameliyattan sonra çekildi.ikinci ilacsiz akciğer bt kasım 2015 te cildi.çekilmenin sebebi akcgerdeki milimetrik ödüllerden dolayı gogus doktoru istiyo.iki akciğer bt de timus varlığı çıktı.ikinci kasım 2015 te çekilen bt de antrenör mediastendetransvers capi38 mm.on arka capi26 mm ölçülen yumuşak doku timus gland hperplazisi görüldü.iki bt deki timus büyüklüğü arasında çok bi fark yok dendi.iki akciğer bt arasında 2015 temmuz ayında 175 milikurluk atom aldım.2016 ocak ayı ortasından beri ara ara tutan bi öksürük goguste baskı yada ağrı ağırlık bi baskı hissi gbi şeyler yaşıyorum.öksürük genelde gündüzleri oluyor gece yok denecek kadar az yada hiç.11nisan 2016 tarihinde iki akciğer bt yi gogus cerrahi baktı yani gogus hocası göstermiş oda timik hiper plazisi dedi.atom tedavisinden kaynaklı bi büyüme gbi düşünüyorlar.pet çekimi istenmişti ama gogus cerrahi timik hpeplazisi deyince temmuz 2016da emar yada akciğer bt çekilecek üç ay sonra.hocam sizce ne yapmalıyım yanlış teshisemi kurban gidiyorum.timoma lenfoma yada başka bişey olablirmi.bu şekilde takibini devam etmeliyim.şubat ayında kan tahlilleri ypldi göze batan bişey yok enfeksiyon görülüyor bu idrar yolları kaynaklı olabilir dendi.hocam zaten tiroit kanseriyim stres çok.bu ne olabilir korkuyorum acaba teşhis yanlısı bu öksürük gogus agrisi kötüye isaret mi dir.pet çekimi yapılan mi yoksa temmuz ayında emar yeterli midir.endişe edilecek kötü bi durum varmı.hocam lütfen cevap yazarmsnz van dan yazıyorum saygilar

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 22:43 de 15 Nisan 2016 - Yanıtla

   Elif Hanım, bir kaç doktor filmlerinizi görerek değerlendirme yapmışlar. Benim filminizi görmeden bir değerlendirme yapmam yanıltıcı olabilir. Bu lezyonun bir timik hiperplazi olma olasılığı son derece yüksek. Doktorlarınızın önerilerine göre hareket etmelisiniz. Dilerseniz filmlerinizle birlikte hastanemize baş vurabilir ve net bir yorum sahibi de olabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun.

 46. uğur 23:01 de 8 Nisan 2016 - Yanıtla

  hocam Birçok doktora ; radyolojik sonuçlarım şunlar:
  mediastinal ana vasküler yapılar ve kalp doğal yapıdadır
  Anterior mediastende regresyonu gecikmiş timik dokusu izlenmektedir.
  mediastende patolojik boyutta LAM pakesi raslanmamıştır.
  bileteral akciğer parankiminin değerlendirilmesinde ; sağ orta lop medialde subsegmental atalektatik bant izlenmektedir.
  prevral tüzeyler tabi, plevral effüzyon veya kalınlaşma izlenmedi.
  her iki akciğer normalkitle lezyon bulgu saplanmamıştır.
  doktor 6 ay sonra bir daha gel bt incelemesi yapalım büyüme varmı görelim dedi şimdilik norla olduğunu söyledi.
  ben biraz evhamlıyımdır .
  sizin görüşünüzüde almak istedim
  saygılar..hocam

  • Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 10:33 de 10 Nisan 2016 - Yanıtla

   Timüs dokusunun kalıntısı önemli bir durum değil. Nöroloji muayenenizde sorun yoksa takip edilmesi yeterlidir.

Siz de Prof. Dr. Semih Halezeroğlu'na danışmak için aşağıya sorunuzu yazın