Akciğer Kanserinde 3,5cm Kesi ile Tek Port Torakoskopik Operasyon

(Aşağıdaki Resimler üzerine tıklayarak NTV’de yayınlanmış hasta öykülerini izlemeniz mümkündür)

AKCİĞER TEK PORT TORAKOSKOPİK OPERASYONUMUZ ABD’DE CARDIOTHORACIC SURGERY NETWORK TARAFINDAN 2014 YILININ EN YARATICI VE EĞİTİCİ 6 İÇERİĞİNDEN BİRİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR.

 • Akciğer kanserinde sadece 3,5cm’lik bir kesi ile gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemini ülkemizde başarıyla gerçekleştiren ekibimiz Eylül2016 tarihine kadar 98 hastada %100 başarı elde etmiştir.
 • Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz toplam tek port operasyon sayısı 753’dür (Eylül 2016).
 • Bu yöntemde açık akciğer kanseri ameliyatının aksine kaburgalar arasından büyük kesi yapılmaz.
 • Hastanede yatış + ardından taburcu süresi toplam 4 gündür
 • Taburculukdan 1 hafta sonra normal yaşama dönülmüş olur
 • Sadece dünyanın belli başlı merkezlerinde uygulanır
 • Operasyon videomuz ABD’de bu alanda en sık izlenen eğitim videosudur.

Ameliyatın Yapılışı ve Ameliyat Sonrası Görünüm

 • Ameliyat ekibinde 3 göğüs cerrahı yer alır.
 • Genel anestezi uygulandıktan sonra 7. ve 8. kaburgalar arasından 3-4cm bir kesi yapılır.
 • Bu kesiden içeriye 10mm çapında bir kamera ilerletilir.
 • Alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler ameliyathanedeki ekranlara yansıtılır.
 • Aynı kesiden ilerletilen özel cerrahi aletler ile akciğer kanserli bölge ve lenf bezleri çıkartılır.
 • Çıkartılan kanserli akciğer lobu patoloji incelemesine gönderilir. Gerekirse derhal operasyon sırasında inceleme yapılarak tam bir tedavi sağlanığ sağlanmadığı hemen tespit edilir. Operasyon tümörün tamamen çıkması ile tamamlanır.
 • Kanama kontrolü yapıldıktan sonra keisden 1 adet dren yerleştirilip operasyon sonlandırılır.
 • Operasyon baştan sona kayıt edildiği için diğer doktorların hastalık hakkında bilgi edinmesi sağlanır.
 • Ameliyat sonrası hasta 1 gün yoğun bakımda takip edilir.
 • Daha sonra 3 gün normal servisde takip edilir ve taburculuk gerçekleşir.
 • 1 hafta sonra kontrol muayenesi yapılır.

Patoloji incelemesine göre ameliyat sonrası başka bir tedavi gerekip gerekmediğine karar verilir.