Akciğer Nodülü Nedir?

Akciğer nodülü, akciğerde yerleşen çapı 4cm’den küçük olan geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası kalan bir kalıntı, iyi huylu bir akciğer tümörü veya akciğer kanseri ya da başka bir organ kanserinin akciğere yayılması ile ortaya çıkan lezyonlardır. Akciğer nodülleri halk arasında “akciğerde leke” şeklinde de tanımlanırlar.

Akciğer filminde nodül görülmesi

Sağ akciğerde nodülün radyolojik görünümü

Radyolojik görüntüleme sonuçlarında karşılaşılan akciğer nodülleri:

 • Solit nodül
 • Yarı solit nodül, yarı buzlu cam görünümlü nodül
 • Buzlu cam görüntülü nodül
 • Birkaç adet nodül

Akciğerde nodül görülmesi şu durumlar dikkate alınarak değerlendirilir:

 • Hastanın yaşı
 • Sigara içme öyküsü
 • Daha önce geçirdiği hastalıklar
 • Akrabalarında akciğer kanseri olup olmaması
 • Daha önceki filmlerinde bu nodülün var olup olmaması
 • İğne biyopsisi sonucu
 • PET-CT bulguları

Bu değerlendirmeler sonucunda:

 • tamamen iyi huylu bir nodül
 • şüpheli nodül
 • akciğer kanseri şüphesi çok yüksek nodül olarak sınıflandırılır.

iyi / kötü huylu nödül

akciğer nodül görünümü

Akciğerde Nodül Görülme Sıklığı Nedir?

Sigara içmiş 55 yaş üzeri kişlerin ortalama olarak %30’unda akciğerde nodül görülüyor.

Bu hastaların sadece %1,5’uğunda bu nodüllerde kanser çıkmaktadır.

Burada önemli olan bu %1,5’luk oranda kanser olma olasılığı mevcut bulunan nodülü iyi tespit edebilmektir. Bütün çalışmalarımız ve web sitesi size bu konuda yol göstermek içindir.

Şu 2 durum önemlidir: 1) Akciğerdeki basit bir nodül için hastanın ve ailesinin şüpheli bir yaşam geçirmesi. 2) Akciğerdeki nodül gerçekten kanser için şüpheli bir lezyon olmasına rağmen bunun ciddiye alınmaması ile büyümesi ve yayılması (metastaz yapması).

Kötü Huylu Akciğer Nodülü

Akciğer nodülünün kötü huylu olması, yani kanser anlamına gelme olasılığı:

 • Nodül 5mm’den daha küçük ise bunun bir kanser olma olasılığı %0 – %1
 • Nodül 5 – 10 mm arasında ise: %6 – %28
 • Nodül 2cm’den daha büyük ise: %64 – %82
 • Solid görünümlü nodülde kanser olaslığı: %7-9
 • Buzlu cam görüntülü nodülde kanser olasılığı: %59-73.

(Kaynak: Chest Journal. September 2007, Vol 132, No. 3_suppl)

Alttaki resimde sağ akciğer üst lobda buzlu cam görüntüsünde nodülü olan 67 yaşında bir bayan hastamıza ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Nodülün operasyonla çıkartılması sonucu bir adenokarsinom olduğu tespit edilmiş ve lobektomi uygulanmıştır.

İyi Huylu Akciğer Nodülü

Akciğerdeki nodülün iyi huylu nodül olduğuna şu şartlarda karar verilebilir:

 • 30 yaşından daha genç hasta
 • 4mm’den daha küçük nodül
 • Nodülün buzlu cam görüntüsünde değil solid şekilde olması
 • Daha önceki akciğer grafisi veya tomografisinde aynı çapta nodülün mevcut olması
 • PET-CT görüntülerinde yüksek tutulum olmaması
 • Akrabalarında akciğer kanseri bulunmaması
 • Hastanın daha önce herhangi başka bir organ kanseri geçirmemiş olması
 • Nodülden yapılan iğne biyopsisi sonucunda kanser bulunmamış olması
 • Nodül içerisinde kireçlenme (kalsifikasyon) mevcut olması

İyi huylu olduğu kesin olarak tespit edilen bu nodüller için bir tedavi gerekli değildir.

Alttaki örnekte 34 yaşında hiç sigara içmemiş bir bayan hastamda sağ akciğerin üst lobunda yerleşen nodül görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler ve 3’er aylık takiplerle bu nodülün iyi huylu olduğu anlaşılmıştır. Hastamız 3 yılı aşkın süredir takip altında ve sağlıklı durumdadır.

Akciğerde Kötü Huylu Nodül Nasıl Anlaşılır?

akciğerde leke ve kötü huylu akciğer nodülü

kötü huylu akciğer nodülü

Hasta ile ilgili durumlar

 • Hasta yaşı 40’dan yüksek
 • Halen veya eskiden sigara içici olmak
 • Yakın akrabalarda akciğer kanseri bulunması
 • Hastanın daha önce başka bir kanser geçirmiş olması

Nodül ile ilgili durumlar

sol akciğerde nodül

Sol akciğer üst lobda tespit edilen bu nodül ileri derecede şüphelidir

 • Nodülün 1cm’den büyük olması
 • Buzlu cam görüntüsünde olması (yandaki resimde nodülün ortasında solit yani daha sert bir alan, etrafında ise buzlu cam görüntüsü mevcuttur)
 • Sınırlarının düzensiz olması. Daha yuvarlak ve sınırları daha düz olan nodüllerin iyi huylu olma olasılığı yüksektir. Sınırları düzesizleştikçe şüphe artar.
 • Daha önce çekilmiş olan bilgisayarlı tomografide akciğerde nodül olmaması.
 • Daha önce çekilen filmlerinde mevcut olan nodülün çapının büyümüş veya şeklinin değişmiş olması
 • PET-CT’de nodülde aktivitede artış olması (üstteki resimde görüldüğü gibi). Bu durum nodülün glikoz tükettiği yani ‘aktif’ olduğu anlamına gelir ve bu önemli derecede şüphe uyandırır.

Hangi Akciğer Nodülleri Ameliyatla Alınmalıdır?

Akciğer Kanseri riski yüksek olan durumlarda nodülün endoskopik olarak çıkartılıp patoloji uzmanları tarafından incelenerek kesin teşhisinin konulması gerekir.

Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği (ACCP) tarafından hazırlanmış İngilizce rehbere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Akciğer Nodülü Ameliyatı (Tek Port VATS)

Bu işlem VATS adı verilen yöntemle endoskopik (kapalı ameliyat) olarak 2cm’lik bir kesi ile gerçekleştirilir. Bu kesiden göğüs boşluğuna ilerletilen bir kamera ve cerrahi aletler ile nodülün çıkartılması gerçekleştirilir. Alınan nodül işlem sırasında patoloji incelemesine gönderilir ve sonucun bir akciğer kanseri olması durumunda aynı seansta lobektomi yapılır. Nodülde kanser olmadığı bildirilirse lobektomiye gerek kalmaz.

Ameliyat için Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

VATS (Kapalı Ameliyat) ile nodül ameliyatı sonrası hastalar 1-3 gün içerisinde taburcu olup 3 gün sonra işlerine dönmektedir. Eğer nodülde kanser olduğu tespit edilirse bu durumda aynı operasyon sırasında lobektomi de uygulanacağından taburculuk 3 ile 5 gün, işe dönüş ise 10 gün sonra olmaktadır.


İngiliz Göğüs Hastalıkları Derneği (British Thoracic Society) 2015 Haziran ayında akciğerdeki nodüllerin teşhis, takip ve tedavisi için oldukça ayrıntılı bir rehber yayınladı. Bu web sayfamızda okumuş olduğunuz bilgilerin büyük çoğunluğu bu rehberdeki önerilere dayanır. İngilizce olan bu rehbere ulaşmak için http://thorax.bmj.com/content/70/Suppl_2/ii1.full.pdf+html sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ekibi

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı


Aşağıda hasta soruları ve kendilerine vermiş olduğum yanıtlarını inceleyerek ilave bilgilere ulaşabilirsiniz.