Göğüs Duvarı Tümörü ve Belirtileri Nedir?

Göğüs kafesini oluşturan kaburgalar ve adaleler, yağ dokusu ve bağ dokusundan kaynak alan tümörlerdir. Hastalar çoğu zaman ağrılı bir şişlik nedeniyle doktora başvururlar. İyi ya da kötü huylu olabilirler. Teşhis, fizik muayene yanı sıra, görüntüleme yöntemleri (bilgisayarlı tomografi, MR, PET-CT) ve biyopsiler ile konulur. En sık olarak kondrom, kondrosarkom, osteosarkom, fibröz displazi ve lipom görülür.

Alttaki bilgisayarlı tomografide 5 yaşında bir erkek çocukta sağ 4. kaburgada ortaya çıkan lezyon görülmektedir. Operasyon sonrası patoloji incelemesi iyi huylu bir lezyon şeklindedir. MR görüntüsünde solda göğüs duvarında yerleşen bir tümör görülmektedir.

Göğüs Duvarı Tümörlerinin Tedavi Yöntemleri

Birincil tedavileri cerrahi girişimle tümörün çıkartılmasıdır. Etkili ilaç tedavisi mevcut değildir. İlaç ve ışın tedavileri cerrahi ile tümörün çıkartılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Bazı durumlarda bu 3 tedavi yöntemi (cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi) birlikte kullanılabilir.

Neden Ameliyat Olmam Gerekiyor?

Kötü huylu göğüs duvarı tümörlerinde tümörün başka organlara yayılmasını engellemek ve daha fazla büyüyerek hastanın hayatını sürdürmesine engel olma durumunu ortadan kaldırmak amacıyla ameliyat gerekir. Etkili başka bir tedavi yöntemi günümüzde mevcut olmadığından ameliyat en etkili tek yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

Almanya’da yapılan bir çalışmaya ait bilimsel makale konu hakkında bilgi verici olabilir.

Tüm uluslar arası kaynaklar ilk tercih edilecek tedavi yöntemini cerrahi olarak belirtmektedir.

Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Göğüs duvarı kemik ve yumuşak doku tümörlerinde farklı cerrahi girişimler uygulanır. Kemik yapı tümörlerinde hemen her zaman kemiklerin (sıklıkla kaburgalar) çıkartılıp yerlerine sentetik materyaller koyulması şeklindedir. Yumuşak doku tümörlerinde ise bazı durumlar haricinde kemik yapılar çıkartılmaz. Göğüs duvarları tümörlerinin yerleşim yeri, hastanın yaşı, tümörün iyi veya kötü huylu oluşu veya primer veya metastatik oluşu yapılacak ameliyatın büyüklüğü konusunda yol göstericidir.

Göğüs Duvarı Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

İyi huylu, küçük yumuşak doku tümörlerinde risk son derece düşüktür. Bununla birlikte kötü huylu, büyük kemik tümörlerinde ameliyat sonrası çıkartılan bölgede enfeksiyon, kanama, nefes sorunları görülebilir. Bütün bu durumlar ameliyat öncesi bilinerek hastaların değerlendirmesi buna göre yapılır ve durumların ortaya çıkması engellenir.

Ameliyat Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım / Yatış Süresi Nedir?

Küçük ve iyi huylu tümörler için 1-2 gün yeterli olurken büyük e kötü huylu tümörlerin ameliyatından sonra 5-8 gün hastane yatışı gerekli olur.

Ameliyattan Sonra Radyoterapi veya Kemoterapi Gerekecek mi?

Bu duruma onkoloji konseyinde ameliyata ait patoloji raporuna ve diğer sonuçlara göre karar verilir. İyi huylu tümörlerin tamamında ve kötü huylu tümörlerin cerrahi girişim ile sınırları temiz olarak çıkartılmış olanlarında ilave bir tedavi gerekli olmaz.