AKCİĞERDE KARSİNOİD TÜMÖR VE TEDAVİSİ

Karsinoid Tümör Nedir?

Karsinoid tümör bronşlarda yer alan bir hücreden kaynaklanan tümörlere verilen addır. Uzun yıllar akciğer kanseri türleri grubunda değil iyi huylu tümörler grubunda yer almıştır.

1972 yılında karsinoid tümörler içerisinde bir grubun atipik karsinoid tümör yani kötü huylu gidiş gösterdiği tespit edilmiş ve bu nedenle karsinoid tümörler akciğer kanseri türleri içerisinde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca tipik karsinoid tümör yani iyi huylu karsinoid tümörlerin de her ne kadar çok yavaş seyirli olsalar da yayılma (metastaz) yapma özellikleri de olduğundan bugün artık bu tümörler tamamen kanser grubunda ele alınıp buna göre tedavi edilirler.

karsinoid tümör bronkoskopik götüntüsü

Bu resimde bir hastamızda sağ bronşta yerleşmiş karsinoid tümörün bronkoskopik görüntüsü yer almaktadır. Hastamız, uyguladığımız orta lobektomi operasyonu ile tedavi edilmiştir.

Filmde hastamızın sağ tarafında, bronş içinde yerleşmiş karsinoid tümörü görülmektedir.

Karsinoid Tümör Çeşitleri Nelerdir?

Evet, “Tipik” ve “Atipik” olmak üzere karsinoid tümörler olarak 2 ana gruba ayrılırlar. Tipik karsinoid daha iyi seyirli, atipik karsinoid ise daha hızlı seyirli olan grubu oluşturur.

Karsinoid Tümörün Belirtileri Nelerdir?

Hastaların yaklaşık üçte birinde hiçbir belirti yoktur. Diğer hastalarda en sık görülen belirtiler şunlardır:

 • Tekrarlayan zatüre
 • Öksürük
 • Öksürükle kan gelmesi
 • Ağrı
 • Nefes darlığı
 • Nefes alıp verirken hırıltı duyulması

Karsinoid Tümör Kimlerde daha sık görülür?

Kadın ver erkeklerde eşit oranda görülür. Sigara içilmesi ile karsinoid tümörü arasında bir ilişki yoktur. Küçük yaşlarda da görülebilmekle birlikte hastalarımızın çoğunluğu 35-55 yaşları arasındadır.

Karsinoid Tümör Nasıl Teşhis Edilir?

 • Teşhisinde genellikle geç kalınmaktadır. Hastaların yakınmalarına göre astım veya zatüre olarak tedavi edilmektedir. Bazı hastalar 5 yıldan uzun süre hastalık belirtisi gösterdikten sonra teşhis edilmektedir.
 • Karsinoid tümörlerin çoğunluğu bronş içindedir. Bu nedenle bilgisayarlı tomografide tıkanmış bronşa ait belirtiler görülür.
 • PET-CT tanıda yardımcı rol oynar.
 • Esas tanı yöntemi bronkoskopidir.
 • İğne biyopsisi hastaların yarısından daha azında teşhise yardımcı olur.
 • Bazı durumlarda akciğerde görülen kitle nedeniyle kanser şüphesiyle ameliyat yapıldığında bu esnada yapılan patoloji incelemesi ile tanı konulabilir.

Karsinoid Tümörler Nasıl Tedavi Edilir?

Karsinoid tümör tedavisi, ameliyat ile tümörün çıkartılmasından ibarettir.

Karsinoid Tümör Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 • Ameliyatın amacı karsinoid tümörü sağlam sınırlar ile çıkartmaktır. Böylece nüks oluşmasının önüne geçilir.
 • Nefes borusu içerisinde tümörün mevcut olması durumunda açık ameliyat tercih edilir. Bunun dışındaki durumlarda endoskopik ameliyat yani kapalı ameliyat uygulanır.
 • Tipik karsinoidlerde mümkün olduğu kadar akciğeri korumak gerekir.
 • Genellikle tercih ettiğimiz yöntem lobektomidir.
 • Bazı durumlarda daha küçük (segmentektomi) akciğer parçasını çıkartmamız da mümkün olur.
 • Hastanın ameliyattan sonra solunumunun rahat olması için tüm akciğerin alınmasını tipik karsinoidler için tercih etmeyiz.

Hekimler İçin Eğitici Operasyon Videosu

Karsinoid Tümörlerde Ameliyat Başarı Oranı Nedir?

Burada sözü edilen başarı hastaların uzun süreli yaşam şansı elde edip edemedikleridir. Hastaların %93-98’inde ameliyat başarı ile gerçekleştirilir. Ancak, ameliyatın gerçek başarısı uzun süre sonra hastalığın tekrarlamaması ile ölçülmelidir.

Tipik karsinoid tümörlerde 5 yıl içinde hastalığı tekrar etmeden tedavi edilme şansı %72-%100 arasında değişir.

Atipik Karsinoid tümörlerde bu oran %50-60 arasındadır.

Unutulmamalıdır ki, ameliyat edilmeyen hastalarda tümörün yayılma şansı çok yüksektir (özellikle atipik karsinoid tümörler için).

Karsinoid Tümör Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Her akciğer lobektomi ameliyatında görülebilen komplikasyonlar mevcuttur. Tüm sağlık ekibi bu komplikasyonları önceden bilerek gerekli önlemleri alarak riski en aza indirirler.

Karsiniod tümör ameliyatı sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar şunlardır:

Kanama, enfeksiyon, uzayan hava kaçağı, yeniden operasyon gerekli olması, emboli ve benzeri durumlar. Bunların görülme sıklığı hastanın yaşı, daha önce şeker, kalp ve damar hastalığı, amfizem veya benzeri hastalıkları olup olmamasına bağlı olarak %5-10 arasında görülür. İlave hastalık durumu olmayan orta yaşlı kişilerde bu komplikasyonlar son derece nadirdir. Bunların hemen tamamı tedavi edilebilir durumlardır. Ameliyattan sonraki 30 gün içerisinde vefat oranı %2-3’dür.

Ameliyattan Sonrası Hastanede Yatış Süresi Kaç Gündür?

Ameliyat sonrası hastalarımızın çoğunluğu 3. veya 4. gün taburcu olmaktadır. Bir haftayı geçen yatış çok nadiren görülür.

Ameliyattan Sonra İlaç ve Işın Tedavisi Gerekir mi?

Tipik karsinoidlerin ameliyatlarından sonra genellikle ilave bir tedavi uygulanmaz. Atipik karsinoid tümörlerde ise lenf nodlarında yayılma (metastaz) mevcut olan durumlarda ilave ışın ve ilaç tedavisi uygulanır.