Mediasten Tümör ve Kistlerinde Ameliyat ve Tedavi

Mediasten Nedir, Nerededir?

Göğüs boşluğu içerisinde önde göğüs kemiğinin arka yüzü, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanan, içerisinde kalp, büyük damarlar, lenf nodu istasyonları ve sinir yapılarının yer aldığı bölgedir. Bu alanda çok sayıda farklı doku bulunduğundan çok çeşitli sayıda tümör ve kistler görülür.

Mediasten Tümörleri Nelerdir?

En sık görülen tümörler timoma ve sinir kılıfı tümörleri ve lenfomalardır. Bunların dışında germ hücreli tümörler, hamartomlar, timik karsinoid, timik karsinomlar, teratom, nöroblastomlar, sarkoidoz gibi nadir tümörler görülebilir. Bazı durumlarda troid dokusu büyüyerek mediastene doğru uzanabilir.

Aşağıdaki resimlerde ön mediastende teratom olan bir hastamıza ait MR görüntüsü ve operasyonla çıkarttığımız teratom kitlesi görülmektedir.

mediastende tümör görülmesi

Mediasten tümörlerinden bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huyludur. Genellikle etraflarında bulunan damar ve nefes borusu ya da sinir yapılarına bası oluşturarak yakınmalar yaparlar.

Alttaki resimde 61 yaşında bayan hastamızda operasyonla çıkardığımız ön mediasten tümörü görülmektedir.

mr görüntüsünde mediasten tümörü görülmesi

Timomalar en sık görülen mediasten tümörlerinden biridir.

Mediasten Kistleri Nelerdir?

mediasten kisti görülmesi

Bronkojenik kistler, timik kistler, perikardiyal kistler, yemek borusu kistleri gibi oluşumlar görülebilir.

İçi sıvı dolu bu oluşumlar genellikle iyi huyludur. Kistik oluşumlar sıklıkla kuvvetli bası oluşturmadığından hastalarda belirgin yakınmalara sebep olmazlar.

Aşağıdaki tomografide bir bayan hastamızda arka mediastinal kistik lezyon görülmektedir. Ameliyat sonrası patoloji sonucu “bronkojenik kist” şeklindedir. Bu hastamızda kapalı (endoskopik) girişimle kist çıkartılmış ve 2 gün sonra hastaneden taburcu olmuştur. Resim üzerine tıklandığında eğitici operasyon videosu izlenebilir.

Mediasten Tümör ve Kistlerinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kistik hastalıklar hemen tamamen cerrahi olarak çıkartılmalıdır. Tümörler ise iyi veya kötü huylu oluşuna, etraftaki yapılarla ilişkisine ve hastanın genel durumuna göre ya cerrahi olarak çıkartılırlar ya da sadece tanı için girişim yapıldıktan sonra kemoterapi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilirler. Bazı durumlarda ise tüm tedavi yöntemleri birlikte kullanılabilir.


Mediasten Kisti ve Tümöründe Neden Ameliyat Gerekiyor?

Ameliyat bazı durumlarda kist veya tümörün tamamen çıkartılması bazen de teşhis için gerekli olur. Tümör veya kistin baskı oluşturarak sebep olduğu durumları ortadan kaldırmak ve kötü huylu bir tümörün vücuda yayılmasını engellemek gibi sebeplerle cerrahi girişim gerekli olur.


Uluslararası Kaynaklar Ne Öneriyor?

  • Macchiarini P, Ostertag H (February 2004). “Uncommon primary mediastinal tumours”. Lancet Oncol. 5 (2): 107–18. doi:10.1016/S1470-2045(04)01385-3. PMID 14761815.
  • Davis RD, Oldham HN, Sabiston DC (September 1987). “Primary cysts and neoplasms of the mediastinum: recent changes in clinical presentation, methods of diagnosis, management, and results”. Ann. Thorac. Surg. 44 (3): 229–37. PMID 2820323.
  • Kuo TT (2001). “Classification of thymic epithelial neoplasms: a controversial issue coming to an end?”. J. Cell. Mol. Med. 5 (4): 442–8. doi:10.1111/j.1582-4934.2001.tb00182.x. PMID 12067481. http://www3.interscience.wiley.com/resolve/openurl?genre=article&sid=nlm.:pubmed&issn=1582-1838&date=2001&volume=5&issue=4&spage=442

Mediasten Tümörü ve Kistlerinde Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Tümör veya kistin yerleşim yeri, iyi ya da kötü huylu oluşu, hastanın yaşı ve genel durumu ile ilgili olarak hastaların büyük çoğunluğunda aşağıdaki 2 yoldan biri kullanılabilir.

1. Açık Mediasten Ameliyatı

Zorunlu olmadıkça bu operasyon şekli tercih edilmez. Bu yöntemde ya göğüs kemiği ya da kaburgalar arası bölge açılır

2. Kapalı Mediasten Ameliyatı

  • Göğüs kafesi açılmadan gerçekleştirilen operasyon hastaya daha az zarar verici, daha az ağrılı ve hasta için daha konforludur.
  • Tek küçük bir kesiden kamera yardımıyla gerçekleştirilir.
  • Hastane yatış sürei 1-3 gündür
  • Ağrı çok azdır
  • Özel eğitim ve uzun tecrübe gerektirir.

Mediasten Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Mediasten önemli bir bölgedir ve ameliyatlar önemli cerrahi tecrübe gerektirir. Hastaların ilave hastalıklarının olup olmaması, tümör veya kistin özelliğine bağlı olarak farklı riskler oluşabilir. Bunların başında operasyon sırasında kanama, sinir (nörojenik) tümörlerinde sinirlerde hasar oluşması, enfeksiyon, tekrar ameliyat etme ihticaı gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bütün bu durumlar önceden bilinerek gerekli tedbirler alınarak riskler en aza indirilmelidir.

Mediasten Ameliyatı Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalmalıyım?

Ortalama olarak ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 3 gündür.