Tek Port Vats Yöntemi Nedir

ENDOSKOPİK OPERASYONLARIN YÜKSEK STANDARDI: “TEK PORT VATS” YÖNTEMİ

Göğüs cerrahisinde akciğer veya mediasten hastalıkları operasyonlarında kullanılan kapalı – endoskopik ameliyat yöntemi İngilizce’de ;

Video Assisted Thoracoscopic Surgery (Video Yardımlı Toraks Ameliyatı)

Baş harflerinden oluşan VATS olarak adlandırılır. Geleneksel olarak 3 kesi (port) kullanılarak yapılan VATS operasyonlarının sadece tek giriş (port) ile gerçekleştirilmeye başlanması önemli bir aşama olmuştur.

Artık akciğer kanseri gibi büyük bir operasyon dahi tek port VATS yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir.

ÜLKEMİZDE İLK KEZ!

AKCİĞER KANSERİNDE TEK PORT VATS LOBEKTOMİ OPERASYONLARI OCAK 2014’DEN İTİBAREN EKİBİMİZ TARAFINDAN UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.

Timomada Tek Port Torakoskopi

Kapalı – Endoskopik – Ameliyatların Üstünlükleri – Avantajları Nelerdir

 • Kapalı ameliyatlar insan dokusuna çok daha az zarar verir.
 • Hastaların ameliyat sonrası yaşam konforları belirgin şekilde daha iyi olur.
 • Hastanede yatış süresi azalır.
 • Hastaların normal yaşamlarına veya işlerine dönmeleri çok kısa süre içerisinde gerçekleşir.
 • Ameliyat sonrası ağrı son derece az olur.
 • Ameliyat sonrası erken dönemde hareket etmek mümkün olduğundan yatmaya bağlı komplikasyonlar çok daha az görülür.
 • Ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar azalır.
 • Hastaya kan verme ihtiyacı azalır.
 • Göğüs Cerrahisinde Kapalı Ameliyatlar (VATS)

Kapalı Ameliyat (VATS) Hangi Hastalıkların Tedavisinde Uygulanır?

Göğüs cerrahisi ameliyatlarının büyük bölümü VATS yöntemiyle gerçekleştirilebilmektedir. Cerrahların bu konudaki tecrübeleri arttıkça yapılan ameliyatların çeşidi ve sayısı da artmaktadır.

Bugün VATS (kapalı ameliyat) yöntemini kullandığımız ameliyatlar:

 • Akciğer kanseri

 • Akciğerin iyi huylu tümörleri

 • Mediasten tümörleri

 • Mediasten Kistleri

 • Metastaz Ameliyatları

 • Pnömotoraks (Akciğer Patlaması)

 • Plörektomi-Akciğer zarı operasyonu

 • Akciğerde nodül

TEK GİRİŞ (PORT) VATS YÖNTEMİ

Klasik olarak 3 ayrı kesi (port) kullanılarak yapılan endoskopik operasyonlar tecrübelerin artması ile sadece tek bir 2cm’lik kesi (port) kullanılarak uygulanır hale gelmiştir.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı 300’ün üzerinde uygulanmış olan tek port göğüs cerrahisi operasyonları ile dünyada bu alandaki en geniş tecrübelerden birine sahiptir.

Tek port yöntemi ile akciğer kanseri dışındaki tüm endoskopik operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Akciğer kanserinde Ülkemizde ilk tek port lobektomi operasyonu tarafımızdan Ocak 2014’de uygulanmaya başlanmıştır.

Tek Port VATS yöntemi ile tedavi uyguladığımız hastalıkları aşağıdaki incelenebilir.

Yurtdışındaki 35. davetli konferans ve moderatörlük görevimiz için 23-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Almaata’daydık.

 1. Kazakistan Cerrahlar Kongresi – Cerrahide Yenilikçi Teknolojiler

Konferans konumuz: TEK PORT VİDEOTORAKOSKOPİK AMELİYATLAR

 

Akciğer Kanserinde Tek Port VATS Lobektomi – Ülkemizde ilk kez!

Dünyada sadece çok ileri bir kaç merkezde uygulanan bu teknikle akciğer kanserli hastalarda operasyon sonrası dönem belirgin şekilde daha iyi olmaktadır.

Akciğerin İyi Huylu (Benign) Tümörlerinde TEK PORT VATS

Akciğerin yi huylu tümörleri kanserleri gibi hızlı büyüme ve yayılma özelliğne sahip değildir. Hastada yakınmalar sebep olmaları durumunda operasyon gerekir.

Tek port VATS yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz iyi huylu bir tümör operasyonuna ait video aşağıdaki resim tıklanarak izlenebilir.

 Mediasten tümörlerinde TEK PORT VATS

Mediasten kalp ve akciğerler arasında kalan bölgedir. Oldukça önemli ve çok sayıda tümörün yer aldığı bu bölgede operasyonlar genellikle göğüs kemiği veya kaburgalar arası açılarak gerçekleştirilir.

Sadece ileri merkezlerde uygulanan kapalı operasyonların en ileri aşaması bizim de uyguladığımız tek port VATS yöntemidir.

Bir mediasten tümörünün tek port VATS yöntemi ile çıkartılma operasyonu videosu aşağıdaki resim tıklanarak izlenebilir.

Mediasten Kistlerinde TEK PORT VATS

Genellikle nefes borusu ile damarlar ve kalp arasına yerleşen bu kistler genişleyerek baskı oluşturduklarında opere edilirler. Yakınmaya sebep olmayan kistlerde operasyon gerek yoktur.

Operasyon için her zaman kapalı yöntem (VATS) tercih edilmelidir.

Pnömotoraks (Akciğer Patlaması)

Pnömotoraks akciğerlerin patlaması ile göğüs boşluğu içerisine hava birikmesidir. (Pnömo: hava, toraks: göğüs).

Ameliyat gerekli olan durumlar:

 • Birden fazla kez bu hastalığa yakalananlarda
 • Tomografide bül veya bleb varlığında
 • Uzun süre hastane yatışı ortaya çıkmasında (uzayan hava kaçağı)
 • Her 2 akciğerde pnömotoraks olması durumunda
 • Bazı mesleki koşullar gereği (pilotlar ve sualtı dalgıçları gibi) operasyon gerekli olur.

Hastaya en az zarar verici yöntem olan VATS işlemi tercih edilir.

Tek port VATS yöntemine ait videomuz aşağıdaki resim tıklanarak izlenebilir.

Akciğer Metastazlarında Tek Port VATS Yöntemi

Uzun yıllardır açık ameliyat yöntemi uygulanan bu hastalarda tek kesi VATS yöntemi başarı ile uygulanmaktadır.