Akciğer ameliyatlarında 3,5cm’den kesi ile ameliyat dönemi