Mezotelyoma

Mezotelyoma Nedir?

 

Akciğer Zarı Mezotelyoması

 

Akciğer zarından (plevra) kaynaklanan tümörlerdir. Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar. Ülkemizde özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde “ak toprak” olarak bilinen ve içerisinde erionit bulunan maddenin evlerin içinin badanasında kullanılması sonucu çok sayıda mezotelyoma hastası ortaya çıkmıştır. Birçok hastada ise herhangi bir asbest veya erionit maruziyeti bulunmaz. Ailesel yatkınlık bildirilmiştir. Asbestin sanayide kullanılması yasaklandıktan sonra hastalıkta belirgin azalma görülmüştür.

 

Akciğer zarı mezotelyoması belirtileri nelerdir?

 

  • Sıklıkla hastalarda şiddetli göğüs bölgesi ağrısı,
  • zayıflama ve
  • öksürük ortaya çıkar.
  • Göğüs boşluğu içerisinde genellikle su toplanır ve bu suyun etkisi ile nefes darlığı da ortaya çıkabilir.

 

Akciğer zarında mezotelyoma tanı yöntemleri nelerdir?

 

Özellikle ülkemizde “ak toprak” denilen bölgelerde yaşamış olan hastalarda mezotelyoma daha sıktır. Ayrıca, asbest maruziyeti olan bir mesleği olanlarda akciğer zarında ortaya çıkan durumlar mezotelyomayı akla getirir.

Normal akciğer grafileri mezotelyoma teşhisi için yeterli değildir. Öyküsünde mezotelyoma şüphesi olan ve akciğer grafisinde akciğer zarında kalınlaşma veya sıvı tespit edilen durumlarda mutlaka daha ileri yöntemlerle inceleme yapılır.

 

Bilgisayarlı Tomografi ve MR ile Mezotelyoma Teşhisi

 

Bilgisayarlı tomografide akciğer zarı üzerinde yer yer kalınlaşma alanları veya sıvı toplanması tespit edilir.

MR ise tümörün diyafram ve kalp üzerindeki durumlarını daha ayrıntılı göstermek için yararlıdır. Bilgisayarlı tomografide bu açıdan şüphe varsa MR tetkiki yapılmalıdır. Aksi durumda MR gerekli değildir.

Diyaframın altına, karın bölgesine doğru uzanmış olan veya kalp zarını aşmış olan bir mezotelyoma 3. evreye geçer.

Hastalığın evresini tespit etmek uygun tedavinin seçilmesi için kritik derecede önemlidir. Bu nedenle uygun tedavi seçilmeden önce ayrıntılı incelemeler şarttır.

 

PET-CT ile Mezotelyoma Teşhisi

 

Akciğer zarında ortaya çıkan bir lezyonda mezotelyoma şüphesi olması durumunda PET-CT çekilerek bu lezyonun enerji tüketip tüketmediği araştırılır. PET-CT’de akciğer zarında görülen hastalıklı alanlarda artmış bir enerji tüketimi (tutulum) görülmüyorsa bu lezyonun bir mezotelyoma olma olasılığı son derece düşüktür.

PET-CT ayrıca mezotelyomanın vücudun diğer bölgelerine yayılmış olup olmadığını ortaya koymak bakımından önemlidir.

Hangi tedavi uygulanacak olursa olsun PET-CT olmaksızın bir mezotelyoma tedavisi başlanmamalıdır.

 

Biyopsi ile Mezotelyoma Teşhisi

 

Eğer sıvı mevcutsa sıvı örneğinin bir iğne yardımıyla alınması (torasentez), tümörden doku almak için iğne biyopsisi veya torakoskopik (VATS) biyopsi malin mezotelyoma teşhisinde kullanılan yöntemlerdir. Patoloji incelemesi sadece mezotelyoma tanısını koymamalı, hangi tip mezotelyoma olduğunu da belirtmelidir. Belirlenecek olan mezotelyoma türü (epiteloid, sarkomatoid veya mixt tip) uygulanacak olan tedaviyi belirlemekte yardımcı olur.

 

Malin mezotelyoma tedavi yöntemleri nelerdir?

 

(Burada yer alan bilgiler 16 Nisan 2015 tarihinde İtalya’nın Catania kentinde düzenlenen Uluslararası Mezotelyoma Sempozyumu’nun sonuç bölümünden alınmıştır.)

 

Hastaların çok büyük bir kısmında Kemoterapi uygulanır.

Kemoterapinin önemli yan etkileri olması sebebiyle kullanımından önce onkoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılır.

Isıtılmış kemoterapi ilaçların göğüs boşluğu içerisine verilmesi şeklinde uygulanan kemoterapi rejimi yaklaşık 10 yıldır uygulanmaya başlanmış bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçlarında belirgin bir başarı mevcut değildir.

Ameliyat sadece belli bir mezotelyoma türünde (Epitelyal tip) ve çok erken evrelerde (Evre I ve bazen Evre II durumlarında) kullanılır.

Radyoterapi sıklıkla hastalığın metastaz yaptığı kemik, beyin gibi organlar için uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda mezotelyomanın kendisine de radyoterapi verilebilmektedir. Ancak, yaygın bir bölgeye radyoterapi uygulanması olumsuz sonuçlar doğurabildiği akılda tutulmalı ve çok dikkatli hasta takibi ile uygulanmalıdır.

Cyberknife veya IMRT denilen yöntemler özellikle hastalığın nüks etmiş olduğu bölgelere lokal şekilde uygulandığı durumunda yüz güldürücüdür (hastanın şikayetlerinin azaltılması açısından).

 

Mezotelyoma ameliyatı ne zaman uygulanmalıdır?

 

Birinci evredeki mezotelyoma hastalarında (ve bazı 2. evredeki hastalarda) ve Mezotelyomanın “Epitelyal tip” olduğu durumlarda ameliyatın hastanın yaşam süresini uzattığın gösteren bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bu nedenle seçilmiş bir grup olarak bu grup hastada cerrahi tedavi önerilir.

Sarkomatöz veya mikst tip malin mezotelyomlarda veya Evre III ve Evre IV hastalarda ameliyat kesinlikle hasta için zarar vericidir!

 

Mezotelyoma ameliyat yöntemleri nelerdir?

 

Cerrahi tedavi iki ana gruptan oluşur:

 

    • Küratif, yani hastalığı tam olarak tedavi etmeye yönelik cerrahi girişim
    • Palyatif, yani hastalık sırasında hastanın yaşam kalitesini artırmaya, nefes almasını kolaylaştırmaya yönelik tedaviler

 

 1. Tedavi Amaçlı (Küratif) Mezotelyoma Ameliyatı

A) Sadece akciğer zarı (plevra), diyafram ve kalp zarı (perikard) hastalıklı alanların alınması (Plörektomi-Dekortikasyon). Günümüzde daha çok tercih edilen yöntemdir.

B) Yukarıdakilere ilave olarak akciğerin de alınması (Ekstra Plevral Pnömonektomi). Bu yöntem nadir durumlarda uygulanır.

Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine hem ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı incelemelerle hem de ameliyat sırasındaki bulgulara göre karar verilir.

 

 1. Hastanın Yakınmalarında Düzelme Sağlama Amaçlı (Palyatif) Mezotelyoma Ameliyatı

 

Mezotelyomalı hastalarda göğüs boşluğu içerisinde toplanan sıvının ileri derecede nefes darlığı yapması halinde boşaltılması gerekir.

Bu işlem genel durumu uygun olan tüm hastalarda endoskopik (VATS) yöntemle yapılmalı ve sıvının tekrar etmesini önleyici tedavi bu sırada uygulanmalıdır.

 

VATS ile yapılan bu işlemden sonra sıvının nüks etme ihtimali son derece düşüktür.

 

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

 

Tedavi amaçlı uygulanan plörektomi dekortikasyon operasyonlarında riskler genellikle uzun süren kanamalı drenaj, akciğerden hava kaçağı, kalp hızında artma ve kalp ritm bozuklukları şeklindedir. Ameliyat olan hastaların %3’ünde 30 gün içerisinde vefat olmaktadır.

 

Akciğerin de alındığı (Ekstra Plevral Pnömonektomi) operasyonlarda ise yukarıdaki durumlardan farklı olarak daha uzun süre yoğun bakımda kalma gerekliliği vardır. Ameliyat olan hastaların %5’inde 30 gün içerisinde vefat ortaya çıkmaktadır.

 

VATS plörodesiz denilen palyatif işlemde ise riskler düşüktür. Vefat durumu yok denecek kadar azdır.

 

Ameliyat sonrası hastanede kaç gün kalınıyor?

 

Küratif ameliyatlardan sonra ortalama olarak 6-7 gün, VATS plöredesiz sonrası ise ortalama 3 gün hastane yatışı gerekli olur.

 

Mezotelyoma Ameliyatından Sonra Radyoterapi / Kemoterapi Gerekir mi?

 

Genellikle kemoterapi gerekli olur. Radyoterapi uygulaması her zaman gerekli değildir.

Ameliyat sonrası tedavi kararları ameliyatın patoloji incelemesine göre hastane tümör kurulu tarafından verilir.

Mezotelyoma nadir görülen bir hastalıktır. Tedavisi mutlaka bu hastalık konusunda tecrübeli merkezlerde gerçekleştirilmelidir.

 

 

Hasta öykülerimize göz atın!

Ahmet Yılmaz

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/3-santimlik-delikten-akciger-ameliyati-333918   Akciğer operasyonlarında kaburgalar kesilerek yapılan açık...

Devamını oku
Hakkı Engin Erenel

Akciğer Kanseri Tedavi Öyküm Yazan: Hakkı Engin Erenel...

Devamını oku
Bueka Berişvili

26 santim uzunluğunda tümör 10 yaşında Gürcistanlı Bueka...

Devamını oku
Yordanka ve Hristo Mihaylovi

Akciğer kanseri ameliyatımın öyküsü “hayatımın kadınını bana tekrar...

Devamını oku
Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Bilgi ve Randevu İçin

247 Yorum
Eskiden yeniye sırala
Yeniden eskiye sırala Oy sayısına göre sırala
Inline Feedbacks
View all comments
AYNUR DEMİRELLİ
7 yıl önce

Hocam merhaba,
Anneme 1 yıl önce malign mezotelyoma / Kondrosarkoma teşhisi kondu, annem kendisi kanser olduğunu bilmiyor. 4 Seans insülinli kemoterapi + Hipertermi gördü ve pet sonucuna göre kısmen cevap verdiği söylendi devam edelim dendi ancak annem kemoterapiden sonra çok yıprandığı için devam edemedik. Son terapinin üzerinden 6 ay geçti . Terapiden 1,5 ay sonra sadece kırmızı ve beyaz kan takviyesi verildi birde destek verildi ondan sonra kan değerleri hep normal çıkmasına karşın enfeksiyonu yükseliyor sürekli en son CRP 88 çıkmıştı ve şuan enfeksiyonu düşürme yönünde tedaviler görüyor sürekli iğneler, antibiyotikler vs…. şimdiye kadar ağrı yokken yaklaşık 1,5 aydır ağrıları başladı ağrıları ; boyun, omuz, kol, sağ yanı, sağ göğsü ve göğsün altındaki kemiklerin ağrıdığını söylüyor son 1 haftadır ağrılar çok şiddetlendi, yemek yiyemez oldu 1-2 kaşık zor yiyor ve kusuyordu ağrı bantları ve suya konulan damla şeklinde bir ilaç verildi ama hiç etkilemiyor ve 2 gündür ağrılar için iğne vurduruyoruz. son 2 gündür hiç yemek yiyemiyor. Hocam annem 68 yaşında ve şuan çok çaresiz bir durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz, bu hastalığın gerçekten çaresi yokmu yani son noktaya mı geldik lütfen yardım edin.Şuan tuvalete bile zor götürüyoruz Hocam eğer yardımcı olabilirseniz varsa bir umut söylerseniz size getirmek isteriz yok eğer gerçekten artık yapacak birşey yoksa boşuna yormayalım. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
Teşekkür ederim.
Aynur Demirelli
0538 489 3230

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  AYNUR DEMİRELLİ
7 yıl önce

Aynur Hanım merhaba,
Bu durum mezotelyomada yayılmayı gösteriyor. Kendisi de isterse önerilerimiz için bizimle görüşmeye gelebilirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

aliye
7 yıl önce

Hocam merhaba; babama 27 ay önce mezotelyoma teşhisi konuldu bize en fazla 1 yıl yaşar dediler.6 seans kemoterapi aldı böbrek sorunu olduğu için kemoterapi dozları düşük verildi toplamda 23 kür kemoterapi 20 seans işin tedavisi aldı.işin tedavisine girmeden önce doktorumuz en fazla 3 ay yaşar dedi. en son yapılan tomografide karaciğerde lezyon çıkmış dediler ve bize 1 ay sonra gelin denildi .artık tedavi etmek için ellerinden geleni yapan doktorlarımız ilgilenmiyorlar ve sürekli erteleme söz konusu çaresizce bekliyoruz nefes alıp vermekte güçlük çekiyor ve zayıflıyor iştahı yer yer değişiyor birgün çok iyi yiyor ertesi gün yemiyor yapılacak birşey mümkün mu hocam babam hastalığı hiçbir zaman kafasına takması ondan birşey olmaz dedi hep ve bugüne kadar geldik doktorumuz un dediği gibi sona mi geldik hocam lütfen cevaplayin

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  aliye
7 yıl önce

Karaciğerde metastaz çıkmış olması hastalığın yayılmaya başladığını (4. evre) gösteriyor. Hastaya destek tedavileri verilmesi gerekir.

nurettin
7 yıl önce

Hocam merhaba;Babama 15 gün önce epitoloid malign mezotelyoma teşhisi konuldu şimdi cerrahi tedavi gerekiyormuş ve ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi ameliyat riskliymiş.Babam 48 yaşında ve erken evre ne yapmalıyız çaresiz durumdayız 3 gün sonra hastane arayacak ameliyat için hocam cevaplarınızı bekliyorum.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
7 yıl önce

Birinci evre epiteloid tip malin mezotelyomlarda cerrahi tedavi faydalı olabilir. Ameliyat yöntemi olarak akciğeri koruyan sadece zarları çıkartan yöntem (plörektomi ve dekortikasyon) uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası kemoterapide Cisplatin+Pemetrexed (Alimta) tedavileri 6 kür uygulnacak. Ayrıca IMRT şeklinde radyoterapi uygulaması da fayda sağlar. Mezotelyoma tedavisi zorlu ve uzun bir süreçtir. İyi ve bu konuda tecrübeli merkezlerde sonuçlar nispeten daha iyi olur. Acil şifalar.

nurettin
7 yıl önce

Hocam ameliyat için ömrü uzatmaz ve bu sadece senin konforlu yaşamanı sağlar demiş babama cerrah biz şimdi düşünüyoruz ameliyat olsun mu olmasın mı ve bu hastalıktan kurtalabilir mi yaşama süresi gibi birşeyler söz konusumu?cevabınızı bekliyorum

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
7 yıl önce

Eğer gerçekten birnci evre ise ameliyatla birlikte kemoterapi ve radyoterapi uygulamları ömrünü uzatır. Ancak bu birinci evre değilse o zaman yaşam kalitesin artırmak için ameliyat olmasını önermem. Birinci evre dışındaki malin mezotelyomalarda ameliyat yaşma kalitesini artırmaz.

nurettin
7 yıl önce

Hocam kusura bakmayın sormak istediğim aslında çok şey varda kısıtlı kalıyoruz. Tedavi için nereyi tavsiye edersiniz.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
7 yıl önce

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konuda donanımlı ve tecrübeli bir merkezdir. Dilerseniz yardımcımız Ebru Hanım’dan randevu alabailirsiniz (02123043940 / 05321519734)

Nurettin
7 yıl önce

Hocam çok tesekkur ederim cevaplarınız için hocam sizi tercih ederdik ama erken aldılar ameliyata su anda yatış işlemi tamamlandı yarın ameliyat olacak kusura bakmayın allah razı olsun iyi gunler.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nurettin
7 yıl önce

Acil şifalar dilerim. En iyi şekilde sonuçlanacağına eminim.

nurettin
7 yıl önce

Hocam babam ameliyat oldu.Cerrah alabildiğimiz kadar tümörü aldık ama el girmeyecek yerlerde varmış ve büyük ihtimalle yeniden ürer demiş.Hocam şimdi ne yapmalıyız bir daha ürer mi?ürersede ürememesi için ne yapmalıyız.cevabınızı bekliyorum .

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
7 yıl önce

Eğer tümörün tamamı çıkartılmazsa yeniden üremesi kaçınılmaz. Kemoterapi ve radyoterapi ile bu süreç biraz daha uzatılabilir. Onkoloji ünitesine başvurmanız gerekir.

atak
7 yıl önce

hocam merhaba,
babam 1yıldır mezotelyoma hastası yaşı 83 çapada kapalı amaliyat oldu. iyi bir prof.dr. tarafından
fakat şuan hastalığı ilerledi babamın durumu çok kötü hiç yemek yemiyor çok yazıfladı. sürekli bulantı ve kusma halinde günlük ilaçlarını bile içemiyor artık. sadece ağrı kesici ilacını içiyor…
en son 3hafta önce görüştüğümüz çapadaki onkoloji doktoru, bir daha bana gelmeyin yapacak bir şey yok dedi… bir dr. hastasına bu şekilde konuşur mu ?
hocam bundan sonra ne yapabiliriz ? bize yardımcı olun lütfen hocam en azından serumla filan beslenme imkanı olur mu ? lütfen yardımlarınızı rica ederim..

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  atak
7 yıl önce

Bu durumda hastaya bakım tedavisi gerekir. Bunun için hastane yatışı gerekir.

Nurettin
7 yıl önce

Hocam pazartesi günü sonuç belli olacak birde hocam erken teşhis hayat kurtarır diyorlar bunların aslı yok galiba benim babam erken teşhis yapılacak tam tedavi yok ben anlamıyorum nasıl bir şey ???

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nurettin
7 yıl önce

Erken teşhis edilen kanserlerde tam tedavi şansı çok yüksektir. Yine de kanser halen dünyanın en önemli sağlık sorunudur ve bazı durumlarda erken teşhis edilse bile tam tedavi mümkün olmaz.

Nurettin
7 yıl önce

Anladım hocam mezotelyoma kanser turunden kurtulunabilir mi peki hocam

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nurettin
7 yıl önce

Erken evrede yakalanınca uygun yöntemlerle mezotelyomada hayatı uzatmak mümkündür. Bu hastalıktan tam olarak kurtulmak da mümkündür ancak bu durum daha nadirdir.

Ahmet
7 yıl önce

Hocam mezotelyama teşhisi kesin hangi yöntem ile konur babamın akcigerininde svı toplanması ve plak lar oluştu önce kateter ile sıvı boşaltıldı ve sonrada vats ile kazınacak eger maling yoksa dediler ve vats yapıldı patoloji maling olabilir denmiş şimdi kesin patoloji bekleniyor,eger maling olup bide 1evre olursa tekrarmı ameliyat olması gerekir saygılar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ahmet
7 yıl önce

Mezotelyoma teşhisi VATS yöntemiyle konulur. Kesin patoloji sonucunuz çıkınca EPİTELYAL tipte mezotelyoma ise ve hastalık sadece 1. evrede ise operasyonun faydası olur. Bunun ardından da kemoterapi uygulaması gerekecek. Acil şifalar dilerim.

Eda
7 yıl önce

Hocam merhaba babama 15 gün önce mezotelyoma teşhisi konuldu 4.evre sağ femura metastas yapmış radyoterapi aldı 10 gün şimdi kemoterapi alcak. Düzelme şansı varmıdır?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Eda
7 yıl önce

Mezotelyoma sadece 1. evrede teşhis edilirse ve epitelyal tipte olursa hastalıktan kurtulma olasılığı vardır. Ne yazık ki başka organlara yayılma (metastaz) yapacak kadar ilerlemiş 4. evre mezotelyomada hastalıktan tam olarak iyileşme mümkün değildir. Radyoterapi ve kemoterapi ile yaşam süresi uzatılabilir.

Murat
7 yıl önce

Hocam oncelikle sorularimizi cevapladiginiz icin tesekkurler hocam anneme epitolid mezoralyama teshisi kondu pet cekildi pet raporu soyle Kranium; serabrel ve serabeller hemisofellerde pet rezolusyon limitleri icerisinde beklenen duzey ve simetride fdg dagilimi izlendi Boyunda; tiroit heriki lobda hafif artmis fdg tutulumu izlendi(triodit) Sag akcigerde 7 cm kalinga ulasan fdg tutulumu gostermeyen plevral efuzyon ve komsu akcigerde kompesif atalektazi gozlendi.sag hemitoraks ve interkostal kaslarda plevral efuzyona sekondet oldugu dusunulen fizyolojik artmis fdg tutulumu izlendi. Medianstel lenfatik istasyonlarda patolojik duzeyde fdg birikimi gosteren herhangi bir lezyon gozlenmedi. Abdaminopelvik organ yapilarinda ve lenfotik zincirlerde peritoneal ve serozal yuzeylerde patolojik fdg tutulumu gosteren herhangi bir odak saptanmadi Iskelet sisteminin inceleme alaninda giren kesitlerde fdg dagilimi fizyolojik gorunumdedir Sonuc yorum; 10.06.2015 tarihli tanisal toraks BT de tanimlanan milimetrik plevral kalinlasmalarda belirgin fdg tutulumu izlenmedi radyolojik takip onerilir Hocalrimizla gorustugumuzde bazilari ameliyat oneriyor bazilari onermiyor sizin fikriniz nedir hocam annemin bu hastaliktan kurtulma ihtimali vsrmi hocam tesekkurler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Murat
7 yıl önce

Epitelyal malin plevral mezotelyomalarda 1. evrede son derece iyi seçilmiş hasta grubunda ameliyat ve ardından kemoterapi uygulaması başarılı sonuçlar verebilir. Öncelikle hastalığın 1. evrede olduğundan emin olunmalıdır. (Sizin PET-CT bulgularınız bu yönde olduğunu gösteriyor.)
Mezotelyoma son derece agresif bir tümördür. Ameliyat sonrası bu hastalıktan tamamen kurtulan hastalarımız da var, ortalama yaşam süreleri ameliyat olmayanlara göre çok daha uzun olmakla birlikte bir kaç yıl içinde nüks edenler de var. Ameliyat ve ardından yapılan kemoterapiden sonraki 2 yıl içinde nüks etme olasılığı son derece yüksektir. Ameliyatın bu konuda tecrübeli bir merkezde gerçekleştirilmesi başarı oranını artırır. Sadece kemoterapi ilşe mezotelyomadan tamamen kurtulmak ne yazık ki mümkün değildir.
Sonuç olarak hastanızda 1. evrede olduğu kesin olan epitelyal tip malin mezotelyoma mevcutsa, hastanızın genel durumu ameliyat için risk oluşturmayacak derecede iyi ise, hastaya akciğer koruyucu ameliyat (plörektomi-dekortikasyon) uygulanacak ise ve tedavi gördüğünüz merkez bu hastalık konusunda tecrübeli ve donanımlı ise ameliyat olmanız olmamanıza göre daha olumlu sonuç verir. Ameliyatın komplikasyon oranları hakkında ise mutlaka ameliyat öncesi ayrıntılı bilgileri edinin.
Acil şifalar diliyorum.

Ayşe
7 yıl önce

Hocam anneme ileri evre epitelyal malign Mezotelyoma teşhisi kondu.kendisi çok zayıf günün yarıdan fazlasını uyuyarak geçiriyor.bu hafta kemoterapi ye başlıcak ama kaldıramamasından korkuyoruz. Alimta ilacını kullancakmış.kemoterapi alanla almayan hasta Arasındaki farklar nelerdir.faydadını görür mü

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ayşe
7 yıl önce

Ayşe Hanım, mezotelyoma tedavisinde Alimta ve Cisplatin ilaçları kullanılır. Cisplatin oldukça ağır bir kemoterapi ilacıdır ve hastanızın bu tedaviyi kaldırması güç olabilir. Size sadece Alimta verilecek ise hastanızın bunu tolere edebileceğini düşünüyorum. Yine de onkoloji uzmanınız hastanızı değrlendirerek karar verecektir. Alimta mezotelyoma hastalarında ömrü uzatan bir ilaçtır. Eğer hastanızın bu tedaviyi kaldırabileceği öngörülür ise mutlaka almanızı öneririm. Acil şifalalr diliyorum.

halil yalcin
7 yıl önce

Hocam rahatsız ediyorum kusura bakmayin babama 27 ay önce plevral mezotelyam teşhisi kondu hemen ameliyat yapilip sol akciğer zarindan suyu aldilar bir kismini 15 ay boyunca 21 günde kemo aldi busurede 30 seans ışın aldi ve rradyoterapi aldi 15. Aydan sonra kemo haftada bir iki hafta sonra bir hafta dinlenip tekrar alıyordu şuan sağ cigerde haslatilk lüks etti 20 gündür hastanede yatiyor CRP yükseliyor 168 şuan dusuremrdiler antibiyotik ile hastaneden cikardik dbevamli yükseldi için kendi isteği ile durum nedir ne yapmaliyiz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  halil yalcin
7 yıl önce

Halil bey, Mezotelyomanın nüks etmesi nadir görülen bir durum değildir. Daha önce sol kaciğerde iken şimdi sağ akcieğrde ortaya çıkmış. Eğer kısıtlı bir alanda ise IMRT veya Cyberknife uygulanabilir. Yaygın durumda ise sadece kemoterapi uygulanabilir. Enfeksiyon durumu düzelince medikal onkoloji doktorunuz değerlendirecektir. Acil şifalar dilerim.

erhan
7 yıl önce

Hocam babam 58 yaşında mezatolyoma hastası 3.kuru aldı babam ayrıca kaza sonucu hastaneye yattı ve amaliyat oldu amaliyat sonrasi sonuçlar geldiğinde doktorlari da şaşırdı babam iyi ancak konusurken öksürük boğuyor karnında arar ara şişlik oluyo 4. küre bir ay ara verdik cevap veriyo kt ye denildi bitkisel olarak kırmızı mantar nasıl gelir mezatolyomada hocam lütfen cevap öksürüğü nasıl keseriz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  erhan
7 yıl önce

Erhan bey konuşurken öksürük olması göğüs boşluğunda su toplandığı durumda ortaya çıkan bir durumdur. Bu suyun boşaltılarak yapıştırma işlmei yapılması gerekir. Bahsetmiş olduğunuz bitkinin mezotelyoma üzerinde olumlu hiç bir etkisi yoktur. Lütfen boş yere para ve zaman kaybetmeyin ve ümitleriniz bu tür şeylere bağlamayın. 4. kür kemoterapinizi mutlaka alın. Acil şifalar diliyorum.

Keziban ZAİM
7 yıl önce

Hocam Benim Babam Mezotelyama türü kanserden 29.06.2015 tarihinde vefat etti. 11.11.2013 tarihinde nefes darlığı nedeniyle Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi aciline kaldırdık.Acilde akciğerlerin 2/3 ü kadar su topladığı söylendi bundan sonra poliklinik süreci başladığı su aldılar patolide bulgular görüyorlar ama kanser denilemedi çünkü babamın bu yönde ağrıları yoktu. Hep var olan ayak ve bel ağrıları vardı.Bel kaymasından ameliyat olmuştu.Omirilik berbat dediler ameliya başarısız dediler neyse…sonra akciğerden suyla birlikte kırpıntı şeklinde parça alındı anlaşılmadı 24.12.2013 de ameliyat oldu büyük bir parçayla büyük bir şişe suyu patolojiye gönderdiler ve 7 ocak 2014 de mezotelyama türü malign kanse olduüunu söylediler.13 Ocakta 3 seans kemoterapi dediler 6 oldu. tedavinin başında 7.02.2014 den sonra 10 seansta ışın aldı. 76yaşındaydı bu arada babam 6 seansta sonuç alıyorduk doktorlar öyle dedi Kartal Onkoloji.6 dan sonra kan tahlilinde plt düşük olduğu için kemoterapiyi 21 günde alamadı 1 ay, bazen 1 ay 1 hafta, 1,5 ay flan alıyordu 9 seanstan sonra dozudüşürdüler yanındaki yan etkisi olan ilaçları kestler.bu sefer dahada gerilemeye başladı.ilacın alış şekli değişti.haftanın başında lıyordı 8. günü birdaha aldı 15 güm dinlendi.bir yıl geçti.martta ilacı değişti son deneme dediler başka ilaç yok dediler veriliş şekli son verilen gibiydi. metastası hiç olmadı. diğer organlar çok iyiydi yaşına ve hasta olmasına rağmen.en son damar tıkanıklı çıktı.bu nenle Nisan ayının sonundan itibaren kemoterapi alamadı.nefasten azı zamanlar acile kaldırdık. uyku hali çok oluyordu sürekli gözlerini kapatıyordu. konuşma bozuklukları oldı yürüyedi.konuşamadı acile götürdük.Beyin çok iyi bel omirilik eski rahatsızlığı dendi.felçlik bir durum yoktu en son kan gazı testi yapıldı ve oksijen kardioksit zehirlenmesi tedavisi yaptılar babam çok iyi oldu eve geldi babam dinç konuşkan bir şey oldu. 3 gün sonra yine aynı hal oldu.Haziran 10’da gece acile kaldırdık.kırmızı alana alıp yoğun bakıma adılar 19 gün kaldı 29 hairan 2015 de vefat etti. Doktarlar bize aspest maddesinden olduğunu söylediler bunuda Almanyada çalıştığı 2. fabrikadan aldığını düşünüyorum 1977-1984 senelerinde.araba radyatörü çıkaran sıcak temaslı boya atölyesi.çizme ve maskelerle çalışıyorlarmış ama işte öyle.Şimdi konsolosluğa yazı yazdı bu hastalığın gerekçeli raporunu istiyorlar bu maddeden meydana geldiğini kansere sebebiyet verdinin belirtilmesini ve babamında bu kansere türüne yakalandığını ölüm sebebinin bu olduğunun belirtilmesini istiyor. Kartal’onkolojideki doktorumuz biz bu maddeden olmuştur diyemeyiz diye 3 satırlık yüzeysel bir rapor verdi. Doğrumudur. Bu hastalık sundan oldu bundan oldu denilerek detaylı rapor olmaz mı. Bana yardımcı olun lütfen.Bu raporude kesin Kartal mı verecek.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Keziban ZAİM
7 yıl önce

Keziban hanım, başınız sağolsun. Mezotelyomanın bir sebebi asbest denilen madde diğeri de ülkemizde bazı bölgelerde evlerin için sıvada kullanılan beyaz toprak denilen eriontittir. Cerrahlar veya diğer doktorlar bunlardan hangisinin sizin hastalığınıza sebep olduğunu söyleyemezler. Ancak bu hastalığın bu maddelerden birinden kaynaklanmış olduğunu söyleyebilirler. Bu konuda size hastanelerden çok bu konuda tecrübeli avukatlar yardımcı olabilir.

Özgür
7 yıl önce

Merhaba hocam benim annemin akciğerinde sıvı toplanmış ve doktora götürdük 1 hafta yatışı yapıldı su boşaltıldı ve doktor zarın kalınlaştığını söledi ve mozetelyoma kanserinden şüpelendiiğini söledi tabiki kesin bişi sölemedi nodüllerin olduğunu söledi ameliyatla parça alınacak dedi anestezi uygun görmedi bizden kardiyak mr istedi kardiyoloji şüphelendi kalpten ve hocam sonuç çıktı kalbin alt taraflarında da kitle olduğunu söledi şuan annem iyi çok şükür ama yemek fazla yemiyor sürekli nefes darlığo çekiyor ve parçada aldıramadık hastalığın kaçıncı evrede oldu nasıl anlaşılır ve hocam 2012 de yine doktora gözükmüştü orda dq bu kitlelerin iyi huylu olduğu sölenmişti ve bu kitle o gündem bugne biraz çoğalma olmuş annem 70 yaşında hocam ne yapmalıyız bize yardımcı olun saygılar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Özgür
7 yıl önce

Özgür bey mezotelyomada teşhis için akciğer zarından biyopsi alınmalıdır. Bunun yapılabilmesi için hem cerrahın tecrübeli hem de hastanenin hasta bakımı için çok donanımlı olması gerekiyor. Yoksa biyopsi yapılamaz. Biyopsi olmayınca tedavi başlanamaz. Dilerseniz hastanızı merkezimize (Acıbadem Maslak Hastanesi Gögüs Cerrahisi Kliniği) getirebilirsiniz. Biyopsi alınıp teşhisi konulması 2 gün içerisinde gerçekleşecektir. Acil şifalar dilerim.

Cemil Oğuz
7 yıl önce

Merhaba,

3 yıl once epiteloid tip malign mezotelyoma tanısı aldım. Evre 2’deyken üçlüntedavi gördüm. Akciğer zarı ve diyafram zarı alindı. Sanırım dekortikasyon ameliyatı deniyor. Ardından 4’er kür radyoterapi ve kemoterapi aldım.

Sorum ise şöyle bunun tekrarlama olasılığı nedir. Nasıl bir durumda nerede tekrarlar. Bu durumda nasil bir tedavi uygulanır? Tamamen kurtulma olasılığım yok mu?

Tekrarlamaması için ne gibi onlemler.almam gerekir.

Araştırdığim kadariyla gordüğum tum tedavi ve arastirmalar yeni tanı almış kisilere yönelik. 3lü tedaviyi tamamlamış kisilerde durum nasıl?

“Sağ kalım” denip geçiliyor. Bu nasil sonlanıyor?

muhsin
7 yıl önce

iyi günler hocam annem 70 yaşında

gulşen
Yanıtlandı:  muhsin
7 yıl önce

meraba benm sormak istedigim mezetelyoma hastalıgı ırsimidir

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  gulşen
7 yıl önce

Gülşen hanım hayır mezotelyoma ırsi değildir. Yani anne veya babanızda mezotelyoma varsa sizde de olmak zorunda değildir. Ancak genetik yatkınlık söz konusudur. Eğer siz de anne ve babanız gibi örneğin ülkemizde bazı bölgelerde bulunan ve aktoprak denilen ve evlerin iç yüzeyinin sıvasında kullanılan maddeyi (erionit) solumuş iseniz sizde de bu hastalığa yatkınlık oluşur.

Samet
7 yıl önce

Hocam annemin cigerlerinde su toplamasi var suyun 2 kere patolojik incelemesi sonuclarda supheli durum vardir kesin tanı yoktur gibi sonuc cikti tomografi cekildi daha sonra biopsi icin hastane heyetinden gün beklerken heyetten Pet taramasi karari cikti acaba hastane heyeti simdiye kadar cikan tetkiklere bakarak kansere yuzde yuz karar verdi diyemi Pet taramasi istedi biopsiye neden ihtiyac duyulmamis olabilir.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Samet
7 yıl önce

Bu sorunuzu tetkiklerinizi incelemiş olan heyetteki doktorlarınıza sorarak ayrıntlı yanıtı almalısınız. Acil şifalar.

Sibel
7 yıl önce

Hocam Babama 16.09.2015´da Biopsi aldirlar ve ilk sonucda Tümör yok dediler sonraki tam kanit gelince Mezotelyoma tehsisi konuldu. Henüz sicrama yok yanliz diyafram ve plevra. Babam 70 yasinda ve suan agrisi yok yanliz cok uyuyor, halsiz ve bazen Terleme oluyor istahida yerinde. Biri Ameliyat önerdi biri iki Dr. da Kemo. Haliyle Morali bozuk. Türkiye ye gelme bi niyetimiz vardi ancak “yapistirma” dan dolasiyla buna izin verilmedi ve gelsekde almanca olan islemler ve kagitlar orda ne kadar anlasilir onuda bilmiyorum. Gelsek bu sorun olur mu? Ayrica bir dr. 16.11.2015 ´da yani tehsis den sonra yeniden CT yapilmasini ki yayilma var mi diye ona göre Kemoya karar verilecekmis. Ancak neden bu Kadar beklenir ki böyle Cabuk ilerleyen bi Hastalikda?Bana en kisa zamanda geri dönerseniz cok sevinirim. Zaman kayip etmek istemiyoruz yanlis bi kararla. Simdiden cok tsk ederim…

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sibel
7 yıl önce

Sibel hanım mezotelyoma nadir görülen bir hastalık olduğu için tecrübeli ve daha az tecrübeli merkezlerde farklı tedavi yolları önerilebilir. Raporlarınızın Almanca olması önemli değil. Dilerseniz hastanemize gelirseniz size uygun tedavi için yardımcı olmaktan mutlu oluruz (Randevu – Bn. Ebru Taşkit: 02123043940 / 05321519734). Acil şifalar diliyorum.

Osman şahin
7 yıl önce

Hocam iyi çalışmalar.Ankara da veya Eskişehir de mezotelyoma konusunda tecrübeli Dr önerirmisiniz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Osman şahin
7 yıl önce

Böyle bir yönlendirme yapmıyoruz. Acil şifalar dilerim.

Osman
7 yıl önce

Hocam iyi günler ;
Öncelikle Ankarada mezotelyoma da uzmaňlaşmış önerecebileceğiniz bir doktor var mı?
Teşhiste veya tedavide ikinci doktor üçüncü doktor gibi başka başka doktorlara muayene olmak görüş almak vs doğru mu?
Teşekkürlerimi sunuyorum

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Osman
7 yıl önce

Osman Bey, doktor simi şeklinde bir yönlendirmemiz yok. Merkezimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada mezotelyomada en önemli merkezlerden biridir. Buraya ulaşmanız mümkün değilse isim önerim olamıyor. Mezotelyoma konusunda bilgi ve tcrübeli doktorlardan görüş almanız çok doğal ve olması gereken de bu. Ancak baş vurduğunuz meslektaşlarımızın bu konuda özellikle tecrübeli olduğundan emin olunuz. Acil şifalar diliyorum.

Gül Can
7 yıl önce

İyi günler hocam. İyiki varsınız herşey gönlünüzce olsun.
Anneme akciğer kanseri teşhisi kondu. Karaciğere ve kaburgalara yayılma yapmış. Şu anda yurt dışında. Ama kendini Türk hekimlere emanet etmek istiyor.
Hangi hastanede tedavi ettirsek diye araştırırken Cyberknife tekniğine rastladım. Kanaatimce anneme cerrahi girişim uygulanamayacak.Yurtdışındaki onkolog Doktoru henüz açıklamadı. Tek bildiğim bundan sonraki tedavi annemi iyileştirmeye yönelik değilde kalan ömrünü kaliteli geçirtmeye yönelik olacakmış. Cyberknife yöntemi kaç cm lik kitlelerde uygulana biliyor acaba?
Örneğin akciğerdeki kitle büyük ama karaciğerdeki küçük. O zaman sadece karaciğere uygulansada olurmu ? Ve kemoterapi görmekte olan hastada uygun olurmu?
Saygılar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Gül Can
7 yıl önce

Gül Hanım, metastaz yapmış akciğer kanserinde Cyberknife’ın hiç bir faydası olmuyor. Kemoterapiye devam edilmesi gerekir. Acil şifalar dilerim.

ömer uzun
7 yıl önce

İyi günler hocam,
Annem 70 yaşında ve klinik tanı olarak ; sol akciğer üst lobda yerleşimli 95×85 mm solid kitlesel lezyon tesbit edildi. Patoloji raporunda ise ; Az differansiye malign tümoral prliferasyon yazıyor. Yorum olarak da mezotelyama olasılığının yüksek olduğu ve ileri tetkik önerilir yazılmış. Biz hemen bu konuda tecrübeli onkoloji merkezine başvurduk ve sol kolunda ağrı ve his kaybı olduğu için acil olarak 10 senas radyoterapi ve kemoterapi tedavisine başlandı. Ancak herkes kaçıncı evre vs gibi sorular sordu. Patoloji raporunda bu belirtilmemiş. Onokoloji dr’umuz 10 senas radyoterapi ve kemo souncuna göre pet vs çekilerek bnasıl bir yol izeleyeceğimize karar vereceklerini belirttiler. Bu bilgiler ışığında size ne yapmalıyız sayın hocam?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ömer uzun
7 yıl önce

Ömer Bey, patoloji raporunuz net değil, mezotelyoma mı başka bir kanser türü mü anlaşılmamış. Öncelikle bu preparatların ileri bir merkezde yeniden incelenmesi gerekir. Türkiye’deki en büyük patoloji ünitesi Acıbadem Hastaneler Grubunda’dır. Buraya tekrar değerlendirme için baş vurun. Eğer alınan örnekler yeterli ise kesin teşhis konularak doğru tedavi uygulanır. Eğer materyal yeterli değilse yeniden yeterli büyüklükte biyopsi alınmalıdır. Farklı tipteki kanserlerin tedavi şekilleri de farklıdır. Ayrıca hastalığın evresi patoloji raporu ile değil yapılan PET-CT ve diğer tetkiklerdeki sonuçlar bir arada değerlendirilerek yapılır. Acil şifalar dilerim.

uğur gezer
7 yıl önce

Hocam merhaba sol akciğer den meme ucu hizasında bicaklandim doktor (genel cerrah) tüp takip kanı boşalttı galiba tüp takılma sırasında yanlış müdahale ile akciger zarı zarar görmüş hastaneden çıktıktan 15 gün sonra batma sonucu hastaneye tekrar gittik içeri sıvıyla dolmuş başka bi hastanede göğüs cerrahisine gittim orda tekrar tüp takip sıvıyı bosaltti ve zarin toplandigini gördü tekrar bir tüp takip düzeltti ama sıvının içeride fazla kalması sonucu akcigerin alt tarafı ve yan tarafında zar da kalınlasma oluşmuş yaşım 26 olduğu için doktor zamanla iyileşir dedi sizce iyilesirmi hocam yoksa zarin soyulmasi mi gerek yardımcı olursanız çok sevinirim

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  uğur gezer
7 yıl önce

Uğur, bu tür kalınlaşmalar genellikle solunum egzersizleri ile düzelir. Uzun yürüyüşler, koşular ve derin soluk alıp verme egzersizleri yap. 3 ay sonra yeni bir bilgisayarlı tomografi çekilip kalınlaşma izlensin. Aynı zamanda bir solunum fonksiyon testi de yaptır. Bunlar normalse ameliyata gerek yok. Bunlar bozulmuşsa zarın soyulması gerekir. Acil şifalar dilerim.

uğur gezer
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
7 yıl önce

Teşekkür ederim hocam sizin gibi insanları allah başımızdan eksik etmesin bizleri aydinlattiginiz için de ayrıca teşekkür ederim kimi doktorlar randevu alsanda pek ilgilenmiyorlar

kadriye
7 yıl önce

Meraba benim babamda mezotelyoma hastaai 7 ay once teshis konuldu 4. Evreydi kemoterapi goruyodu ama simdi sol kolunu kullanmayi unutuyor beynine attigi icin simdi ise doktorlar isin tedavisini yapacaklarini soyluyor sizce hic sansi yokmu 🙁

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  kadriye
7 yıl önce

Kadriye hanım, beyine metastaz yapmış 4. evre mezotelyomada hastanın yaşam kalitesini koruyacak önlemler alınması dışında ne yazık ki tıbbın yapabileceği bir tedavi bugün için mevcut değil. En iyi dileklerimle.

samet
7 yıl önce

Hocam anneme bifazik mezotelyoma 2.evre teshisi konuldu sizde kemoterapimi yoksa ameliyatmi uygundur.
Tesekkurler.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  samet
7 yıl önce

Bu tür mezotelyoma ameliyattan fayda görmez. Kemoterapi uygundur. Ameliyat sadece epiteloid tip mezotelyomada faydalıdır. Acil şifalar.

Sare
7 yıl önce

Merhaba Hocam:
Dedem 2 ay önce nefes darligi sikayetiyle hastaneye basvurdu daha sonra ciğerlerinde su toplamasi olmus cigerlerindeki su dan örnek alinip ayrica biyopsi yapıldı.Biyopside mezotelyama sonucu bulundu.Sonrasinda hastalığın ne kadar yayıldığını görmek için pet testi yapıldı. Pet sonucunda hastaligin akciğer dısına6 yayılmadığı ama ciğere ciddi hasar verildigi zarının tamamen kapladığı tespit edildi.Doktorlar testler sonucunda hastaligin bi tedavisi olmadığı hastanin 2 sene ömrü olacagı gibi bize hic bir umut verilmedi. Şuanda ameliyat veya ilac tedavisi düsünüyorlar ama ameliyatinda cok riskli oldugunu ameliyat olsa bile faydasi oalrak sadece yasam kalitesini yukselttiği en fazla 2 ay daha ömür katar bu riskede girilmeye değmez şeklinde konuşuluyor.Sizi inetrnet yoluyla özgecmisinizi arastirdık bu hastalıkla ilgili olan birikimlerinizden dolayi sizden bilgi almak istiyoruz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sare
7 yıl önce

Rukiye hanım, mezotelyoma son derece ciddi bir kanser türüdür. Ne yazık ki bugün tıbbın elinde bu hastalığa kesin çözüm olacak tedavi yöntemleri mevcut değil. Bununla birlikte bazı mezotelyoma hastalarında (EPİTELOİD TİP VE 1. EVREDE OLAN) ameliyat ve kemoterapinin birlikte uygulanması hasta ömrünü bu tedavi uygulanmayanlara göre belirgin şekilde uzatır. Eğer hasta 1. evreyi geçerse ya da mezotelyoam türü sarkomatoid veya mikst tipte ise ameliyatın faydası olmaz. Sadece kemoterapi uygulanır. Ancak bu grupta beklenen yaşam süresi ne yazık ki 1 yıldan az olmaktadır.
Ameliyat olabilir durumda olmak hasta için ömrünün uzaması için önemli bir şanstır. Ameliyata karar verilmesi için söylediğim şartların olması ve ameliyatının bu hastalık konusunda tecrübesi yüksek bir merkezde gerçekleştirilmesi şarttır. Acil şifalar dilerim.

halil yalçın
7 yıl önce

KANSER HASTALIKLARI: Kemoterapi veya diğer tedavi yöntemleriyle kanser tedavisi gören hastaların maruz kaldığı;vücudun direncinin azalması,bulantı,saç dökülmesi gibi yan etkilerin giderilmesinde çok etkili sonuçlar vermektedir.Ozon tedavisi ayrıca kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemekte ve dokuların oksijence beslenmesini sağlayarak hastanın tedavisine büyük oranda yardımcı olmaktadır….hocam bu ne kadar dogrudur.babam akciger zari kanseri suan hastanede yatiyoruz yerinden kimildatsak nefesi daraliyor…3 aydirda yemek yiyemiyor. Yemek borusu daralmis balon tedavisi ile actiracaktik ama hastaneye yatinca kaldi ve cok zayifladi.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  halil yalçın
7 yıl önce

Bu aşamada, hastanın genel durumunun ileri derecede bozuk olduğu, kendi işini yapamadığı durumda hastaya kemoterapi veya başka tedavileri vermek mümkün değil. Son dönem kanser hastalarında sadece yaşam kalitesini bir ölçüde yüksek tutacak destek tedavileri uygulanır. Acil şifalar.

Davut KELEŞ
7 yıl önce

Hocam sayfanızı, üzülerek okudum, aslında beğenerek demem lazımdı, ancak. Babamda akciğer zarı kanseri “mezotolyama” kanseri,
Tanı:Akciğer-plevra, sağ,eksizyon,malign, mezotelyoma ile uyumlu mofrolojik ve immunistokimyasal bulgular,
Çapa tıp fakültesinde dün itibariyle biyopsi sonucu.
Bugün onkoloji birimine yönlendirilecek.
Araştırmalarımıza ve sizlerin o güzel bilgilerinizden bu tümörün çok kötü olduğu aldığımız bilgilere göre de elimiz kolumuz bağlı kaldı. Ancak şu anda babamın yemesi içmesi iyi, sigara ve alkolü hiç olmamış, Çocukluğu, 21 yaşına kadar toprak evde Karaman ilinin Ermenek2in bir köyünde geçmiş sonraki hayatı ise İzmit Gölcükte geçmiştir. Gölcük tersanesinde çalışmış ancak orada da elektrikçi olduğu için, asbest ile temas etmemişdir. saygılarımla, 0535.3165101

Tuğba Eralp
6 yıl önce

Merhaba Hocam

Babannneme Ağustos ayında mezotelyama teşhisi kondu. 2 hafta yurt dışından sıcak kemoterapi için ilaç bekledik. Karnını açtıklarında metastaz yaptığı görülmüş bu yüzden hiç bir işlem uygulamadan kapatmışlar. Düşük dozlarda kemoterapi almaya devam ediyor. Ancak doktor bugün kandaki tromposit oranının düşük olduğunu söylemiş ve beyin kanaması tehlikesi yüzünden hastaneye yatırmışlar. Yapabilinecek birşey var mı?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Tuğba Eralp
6 yıl önce

Bu bir periton (batın içi) mezotelyomasıdır. Bizim ilgi alanımız plevral (akciğer) mezotelyomlarıdır. Hastalığınız için medikal onkoloji ile görüşmelisiniz. Acil şifalar.

Linda
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Merhaba semih bey benim babam yan ağrısı şikayetiyle doktora gitti sıvı olduğunu öğrendik sıvı boşaltılıp bakıldı vermem veya kanser hücresi bulunmadı wats ameliyatı oldu tekrar sonuç alınamadı smdi ise akciğer zarindan örnek almak için ameliyat diyolar biz korkuyoruz babamda mezotelyom hastalığımi var sizce amelyat olmak istemiyo erteliyo biraz bilgi ve yardımcı olurmusunuz amelyat riskinedir

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Linda
6 yıl önce

Linda Hanım, VATS yöntemiyle akciğer zarından biyopsi alınıp tanı konulmamış olması mümkün değil. Lütfen bu konuda daha deneyimli bir merkeze başvurunuz. Bu aşamda açık ameliyat olması uygun değil. Önce PET ve daha sonra VATS yapılarak tanı konulmalı ve eğer mezotelyoma ise evresine göre tedavi planlanmalıdır. Buradan hastalara merkezimize başvurmaları konusunda yönlendirme yapmak istemesem de bu tür durumlarda size yardımcı olmak için bunu önermek zorunda oluyorum. Dilerseniz yukarıdaki iletişim adresimizden bize ulaşmanız mümkündür. Acil şifalar diliyorum.

yeaim kucuksahib
6 yıl önce

Degerli hocam, annem 7ay once safra kesesi ameliyati gecirdi ve hersey burda basladi. Ameliyat siraainda narkozdan uyanamadi. Cigerlerine hava indirdiklerini ameliyattan sonra muhakkak bir gogus hastaliklari doktoruna gitmeai gerektigini soylediler. Haziran ayinda cekilen tomografi temiz cikti. Ekimin basinda nefes darligi sebebiyle doktora gittik tomografiler cekildi akcigerde kitle vardi biyopsi yapildi. Temiz cikti. Bir ay once su topladi. Sivi alindi balgam kulturleri alindi temiz cikti. Bu surede batin ultrasonlari cekildi. Temiz cikti. Simdide kamerayla parca alacaklarmis. Suan su toplamasi ve zar kalinlasmasi var. Baska bir sikayet yok. Sizce kanser cikarmi

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  yeaim kucuksahib
6 yıl önce

Hayır çıkmaz. Burada ortaya çıkan şey safrakesesi ameliyatı sonrası göğüs boşluğunda toplanan sıvıya bağlı gelişmlerden ibarettir. Acil şifalar dilerim.

davut
6 yıl önce

Hocam, babama PET ve arkasında patolojik bulgu sonrasında Babam akciğer zarı kanseri “mezotolyama” kanseri, tanısı kondu,
Tanı:Akciğer-plevra, sağ,eksizyon,malign, mezotelyoma ile uyumlu mofrolojik ve immunistokimyasal bulgular,
Çapa tıp fakültesinde dün itibariyle biyopsi sonucu.
Ameliyat olabilir diye birde EMAR istediler, Emar sonucunda da Mesane yollarında kitle olduğu tespit yapıldı. şimdide bunun alınıp patolojik kontrolu isteniyor.
Hastamız için ne yapacağımızı bilemiyoruz, ELimiz kolumuz bağlı, Söylenenlere göre durumun çok kötü olduğu, Ancak şu an yemesi fena değil, haksizlik sağ tarfında kol dahil ağrının olduğu.Ameliyat yapılması gerekiyorsa neden hızlı hareket edilmiyor, hızlı yayılan bir tümür olduğunuu biliyoruz mezotolyamanın. yardımcı olursanız seviniriz hoca. selamlar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  davut
6 yıl önce

Davut Bey, araştırmalar sonrasında hasta için en uygun tedavi yöntemine karar verilecektir. Tetkikler devlet sağlık kuruluşlarında zaman alabilir ancak bu önemli bir gecikme yaratmayacaktır. Acil şifalar dilerim.

ÖZGÜR
6 yıl önce

MERHABA HOCAM ANNEM İN AKCİĞERİNDE SIVI BİRİKMESİ VAR DAHA ÖNCE BİR DEFA SU BOŞALTILDI KÖTÜ OLDU. SİZLE GÖRÜŞMÜŞTÜK HOCAM BİZ PARÇA ALDIRMADIK HASTALIĞIN ADI BELLİ DEİL. VE NEFES DARLIĞI SIKINTISI VAR BUNUN İÇİN NE ÖNEREBİLİRSİNİZ SUYU NASIL RAHAT Bİ ŞEKİLDE BOŞATILABİLİR. YADA RAHAT NEFES ALMASI İÇİN NE YAPABİLİRİZ. CEVABINIZI BEKLİYORUM HOCAM.. SAYGILARIMLA…

Can
6 yıl önce

Degerli hocam merhabalar 10ay once babama epiteloid mezotelyoma teşhisi konuldu erken tani denildi ameliyat oldu akciger ve kalp zarlari alindi.ameliyatta tam temizleme yapilamamis oyle soylendi.son cekilen pette kemoterapinin fayda etmedigi soylendi yavas yavas ilerlemeye devam ettigii soylendi doktor tarafindan.ilaclar degistirilip kemoterapiye devam edilecek.genel saglik durumu iyi hic yakinmasi yok istah yerinde calismaya devam ediyor morali duzgun hasta degilmis gibi dusunuyor ve oyle yasiyor.biz bu hastaligi yenebilecekmiyiz hocam yasam suresi nekadardir caresiz kaldik pet cektirmedeb once hersey cok iyi cektirdikten sonra ilerlemenin devam ettigini ogrenince yikiliyoruz.bizi nasil bir surec bekliyor hocam aydinlatirmisiniz tesekkurler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Can
6 yıl önce

Tedavilere rağmen ilerlemenin devam etmesi ne yazık ki olumlu bir durum değil. Beklenen ortalama yaşam süreniz için lütfen doktorlarınızla görüşünüz.

esin
6 yıl önce

Hocam merhaba ; Kardeşime (25 yaşında ) mezotelyoma teşisi konuldu , 4 kere kür aldı hastalığında herhangi bir ilerleme ve gerileme olmadığını söylediler tedavisi Kayseri Erciyes Üniversitesinde Devam ediyor şuan sonuçları yanmda olmadığı için tam evresini bilmiyroum fakat amaliyatının tümörün iki akciğerin arasında olduğu için güç olacağını belirttiler aldğı kürlerden sonra verilen tedaviye cvp vermediği için ışın tedavisine başlanacağı söylendi bu hastaya ne gibi birşey katar ışın tedavisi olumlu sonuçlar verirmi ve sizinle irtibata geçmek istiyoruz yardımcı olurmusunuz. Tşk.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  esin
6 yıl önce

Hastaya ait filmler ve laboratuar sonuçlarını görmeden bir değerlendirme yapamam olanaksız. Acil şifalar dilerim.

ÖZGÜR
6 yıl önce

MERHABA HOCAM ANNEM İN AKCİĞERİNDE SIVI BİRİKMESİ VAR DAHA ÖNCE BİR DEFA SU BOŞALTILDI KÖTÜ OLDU. SİZLE GÖRÜŞMÜŞTÜK HOCAM BİZ PARÇA ALDIRMADIK HASTALIĞIN ADI BELLİ DEİL. VE NEFES DARLIĞI SIKINTISI VAR BUNUN İÇİN NE ÖNEREBİLİRSİNİZ SUYU NASIL RAHAT Bİ ŞEKİLDE BOŞATILABİLİR. YADA RAHAT NEFES ALMASI İÇİN NE YAPABİLİRİZ. CEVABINIZI BEKLİYORUM HOCAM.. SAYGILARIMLA…

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ÖZGÜR
6 yıl önce

Parça aldırmadığınız için teşhisi yok. Bu durumda ne yazık ki hiç bir tedavi uygulanması söz konusu olamıyor. Hastanıza VATS işlemi uygulanmalıdır. Acil şifalar dilerim.

cilem
6 yıl önce

Merhaba hocam
esim 37 yasinda sag akciger zar uzerinde sivi tespit edildi 10 gunluk bir ilac tedavisi uygulandi ve sivida gerileme oldugu soylendi ve gonderildik..agrilarida gecti ancak yakladik 1 hafta once tekrar gunasiri agri basladigini soyluyor ve bu sefer kolundada agri var herhangi bir teshis konulmadi yurt disindayiz suan ne onerirsiniz acaba turkiyeye gelip saglikli bir tedavi istiyoruz kanser gibi bir risk varmidir sizce 🙁 simdiden tskurler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  cilem
6 yıl önce

Tetkikleriniz görmeden bir değerlendirme yapmam olanaksız. Acil şifalar dilerim.

melek
6 yıl önce

Hocam merhabalar. Ben dedem adına bir takım sualler sormak için yazıyorum. Dedem yaklaşık 84 85 yasları civarında ve kanlı balgam, nefes darlığı, aşırı öksürük nedeni ile doktora başvurmuştu. Fakat sağ akciğer üst lob hiler yerleşimli, yaklaşık 5.1×3.9 boyutlarında kitlesel lezyon gözlemlendi ve geçen cuma PET-BT ile bugün Bronskoskopi’ye girdi.

PET-BT sonuçlarında şöyle yazıyor.
BULGULAR:
* Kranial ve kraniofasial bölge kesitlerinde, serebral ve serebellar, kortikal ve subkortikal yapılarda FDG tutulum ve dağılım fizyolojik sınırlarda izlenmiştir.
* Sinüsler, nazal kavite, ağız boşluğu, damak, dil ve dil kökü lokalizasyonunda FDG tutulum ve dağılımı normal sınırlardadır.
* Nazofarengeal, örofarengeal, hipofarengeal alanda, larenks ve özafagusta FDG tutulum ve dağılımı fizyolojik sınırlardadır.
* Her iki submandibuler, jugüler, derin servikal, supra ve subklaviküler alanda lenf nodu istasyonlarında belirgin patolojik FDG tutulum odağı izlenmemiştir.
* Torakal kesitlerde; “sağ akciğer üst lob hiler yerleşimli, yaklaşık 5.1×3.9 cm boyutlarında kitlesel lezyonda yoğun artma patolojik FDG tutulumu izlenmiştir.” Kitlenin periferinde akciğer parankimi içerisinde tomurcuklanan ağaç dalı tarzında konsolide parankimde üst lob posterior segmenti ilgilendiren parankimde, düşük düzeyde enflamatuar tutulumlar söz konusudur.
* Lezyon üst lob bronşunu kısmen oblitere etmektedir. Bununla birlikta sağ akciğerde amfimatöz değişiklikler söz konusudur.
* Sol akciğer parankiminde alt lob laterobazal, posterobazal segmenti ilgilendiren konsolide akciğer parankimi boyunca heterojen yoğun artmış patolojik FDG tutulumları söz konusudur.
* Mediastinal alanın değerlendirilmesinde; prekarinal mesafede, aortikopulmoner pencerede subsantimetrik lenf nodları izlenmiş olup, prekarinal mesafede izlenen lenf nodlarında düşük düzeyde FDG tutulumları izlenmektedir. Yine sağda, üst paratrakeal mesafede subsantimetrik düşük düzeyde patolojik FDG tutulumları gösteren lenf nodları izlenmektedir.
* Bununla beraber kitleye yakın komşuluk halinde subkarinal alanda yaklaşık 2 cm ye ulaşan lenf nodunda orta düzeyde artmış patolojik FDG tutulumları izlenmiştir.
* Abdominal kesitlerde; karaciğer normal boyutlarda izlenmiş olmakla birlikte karaciğer sağ lob subsegment 8 düzeyinde anteriorda yerleşik, yaklaşık 1.2 cm ye ulaşan, BT kesitlerinde belirgin bulgu vermeyen fokal yoğun artmış patolojik FDG tutulumu izlenmiştir.
* Safra kesesi, dalak, pankreas normal boyutlarda FDG tutulum ve dağılımı fizyolojik sınırlarda izlenmiştir.
* Retroperitoneal alanda her iki adrenal gland ve böbreklerde FDG tutulum ve dağılımı fizyolojik sınırlarda izlenmiştir.
* Paraaortik, aortakaval ve parakaval lenf nodu istasyonlarında herhangi bir patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir.
* Pelvik kesitlerde; prostat glandı yaşa bağlı normalden büyük boyutlarda izlenmiş olmakla birlikte FDG tutulumu fizyolojik sınırlarda izlenmiştir.
* Diğer pelvik yapılara ait FDG tutulumu ve dağılımı fizyolojik sınırlarda olup belirgin fizyolojik FDG tutulumu odağı izlenmemiştir.
* Her iki testis yaşa bağlı normal boyutlarda olup FDG tutulumu ve dağılımı normaldir.

YORUM:
– Sağ akciğer üst lob hiler-santral yerleşimli, yukarda ayrıntılı tanımlanan kitlesel lezyonda izlenen yoğun patolojik FDG tutulumu öncelikle primer akciğer tümörü lehine değerlendirilmiştir. Kitle periferinde enflamatuar nitelikte tutulumlar söz konusudur. Yine sol akciğer alt lob posterobazal ve laterobazal segmentte izlenen heterojen tutulumlar aktif enfektifenflamatuar patoloji ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir.
– Mediastende ayrıntılı olarak tanımlanan lenf nodu kaynaklı tutulumlardan “subkarinal” mesafede olan başta olmak üzere öncelikle nodal metastaz lehine değerlendirilmiştir.
– Bununla birlikte “karaciğer subsegment 8 düzeyinde anteriorda izlenen fokal artmış FDG tutulumu öncelikle metastaz lehine değerlendirilmiştir.” İlgili bölgeye yönelik MR ile korelasyon önerilir.
– Görüntüleme alanına giren kranial, servikal kesitlerde, pelviste, iskelet sisteminde uzak metastaz varlığı lehine bulgu izlenmemiştir.

NOT: SUV maksimum (Standart Uptake Değeri) lezyondaki en yoğun FDG tutulumunu gösteren semikantitatif bir değerdir.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  melek
6 yıl önce

Akciğerdeki kanserin lenf bezlerine ve karaciğere yayılmış olduğu bulguları var. Teşhis işleminden sonra medikal onkoloji bölümüne başvurunuz. Hastanın ileri yaşı nedeniyle kemoterapi uygulaması mümkün olmayabilir. Tümörün cinsine göre başka tedaviler uygulanabilir. Acil şifalar dilerim.

neşe türk
6 yıl önce

merhaba hocam, babama mezotelyoma teşhisi kondu size biyopsi sonuçlarını yazıyorum
MAKROSKOPİ
1: yaklaşık 800 cc kirli beyaz renkte sıvı bazlı sitoloji tekniği kullanılarak 1 lama yayıldı, hücre blogu yapıldı
2: visseral nodül: büyüğü 1*0.6*0.3 cm ölçüsünde 4 adet kirli beyaz renkte doku parçası TT 1K
3: parietal plevra: büyüğü 3*2*0.2 cm ölçüsnde cıdarı sınırlı doku parçası BKT/4K
MİKROSKOPİ
3- İMMÜNHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER
KALRETİNİN: POZİTİF
CK5/6: POZİTİF
CK7: POZİTİF
CEA: NEGATİF
TTF-1: NEGATİF
ESA: NEGATİF
P63: NEGATİF

PATOLOJİK TANISI
1: PLEVRA SIVISI, SIVI BAZLI SİTOLOJİ VE HÜCRE BLOĞU
STİPİK EPİTELYAL HÜCRELER

2: VİSSERAL PLEVRA, BİOPSİ:
EPİTELOİD TİP MALİGN MEZOTELYOMA

3: PARİETAL PLAVRA, BİOPSİ:
EPİTELOİD TİP MALİGN MEZOTELYOMA

babam 63 yaşında kemoterapi almaya başladı ama bu hastalıgın bir tedavisi olmadıgını söylediler bir yıl kadar bi zamanı oldugu söylendi. yapılabilecek bir sey yokmu gerçekten
sonuçlara bakıp fikrinizi söylerseniz çok sevinirim.
teşekkür ederim…

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  neşe türk
6 yıl önce

Burada sadece mezotelyomanın Epiteloid Tipi olduğunu gösteren bir raporunuzu göndermişsiniz. Mezotelyoma hastasının değerlendirilmesinde hastanın klinik yakanmaları ve muayenesi başta olmak üzere, toraks BT, PET-BT ve MR bulguları önemlidir. Ancak bunların bir arada değerlendirilmesi sonucu hastalığın evresi tespit edilip tedavi planlaması yapılabilir. Acil şifalar dilerim.

EMRAH ŞEKER
6 yıl önce

hocam merhaba.Babamın bronoskopi sonucunda makroskopi
1-SOL ÜST LOB BİYOPSİ:2-3 MM ÇAPINDA 7 ADET KİRLİ BEYAZ RENKTE DOKU TT 1K
2-SOL ÜST LOB FIRÇA:YAKLAŞIK 10 CC KİRLİ BEYAZ RENKTE SIVI MATERYAL SIVIN BAZLI SİTOLOJİ TEKNİĞİ KULLANARAK 1 LAMA YAYILDI
3-SOL BRONŞ LAVAJI: YAKLAŞIK10 CC KİRLİ BEYAZ RENKTE SIVI MATERYAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ KULANILARARAK 1 LAMA YAYILDI

PATIOLOJİK TANI:
1-SOL ÜST LOB,BRONOSKOPİK BİYOPSİ
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI KARSİNOM

2-FIRÇA YAYMA :
RESPIRATUAR EPİTEL HÜCRELERİ İNFLAMTUAR HÜCRELER

3-BRONŞ KLAVAJI YAYMA :
HÜCREDEN FAKİR YAYMA

TÜMÖR TİPİNİN BELİRLENMESİ İÇİN İMMÜNHISTOKİMYASAL İNCELEMEYAPILACAKTIR.

HOCAM 20 GÜN ÖNCE SES KISIKLIĞI İLE BAŞLADI ŞÜPHEMİZ 20 GÜNDÜR PET CT TOMOGRAFİ GÖĞÜS FİLMİ BALGAM TESTİ VE SOLUNUM TESTİ YAPILABİLDİ ANCAK ZAMAN KAYBEDİYORMUYUZ NE YAPMALIYIZ ? KENDİSİ ORTA SEVİYELİ KOAH HASTASI.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  EMRAH ŞEKER
6 yıl önce

Burada türü tam olarak belirlenememiş bir akciğer kanseri var. Ses kısıklığını gelişmiş olması bir ilerleme işaretidir. Patoloji sonucunuz netleşince uygun şekilde kemoterapi uygulanması gerekir. Acil şifalar dilerim.

Ziya taşcı
6 yıl önce

Sayın hocam merhabalar.hasta yakınları ile bu denli ilgilenmeniz harika bir şey.öncelikle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Annem 3 ay önce şiddetli karın ağrısı ve batında mayii nedeniyle ameliyat oldu.Apandisiti alındı ve bağırsaklarında küçük çapta 3-4 tane divertikül saptandı.Doktorumuz ameliyat esnasında karındaki sıvıyı temizlediğini söyledi ve antibiyotik tedavisi verdi.2-3 hafta sonra ise annemde hazımsızlık,şişkinlik,geğirememe,hapşıramama gibi şikayetler ortaya çıktı.ünlü bir gastoloğa gittik ve hastaneye yatış işlemi yapıldı.karında ve akciğerde assit matidesi saptandı.önce parasentez ile sıvı alındı incelendi.verem,pankreait,emboli,kalple ilgili hastalıklar tarandı temiz çıktı.sonra akciğer zarından 5-6 parça alınıp,biyopsi yapıldı kanser olmadığı söylendi ve göğüs hastalıklarına yönlendirildi.orada da sonuçlarına göre kanser veya verem olmadığı söylendi ve kortizon tedavisi başlandı.bu sırada Sıvı iyice azaldı.Göğüs hastalıkları isarkodioz,lupus veya ramotolojik hastalıklardan birisi diye tedaviye başladı.geçen hafta ise sıvıda artık azalmanın olmadığı 2 ileri 1 geri gittiğimizi söyledi doktorumuz.kortizonu ve folik asiti yavaş yavaş bırakmamızı söyledi.bu arada ca testleri yüksek çıktı ilk hastaneye yatışdada yüksekdi.anneme teşhis konulamıyor hocam.pet taraması veya kolonoskopi önerirmisiniz?birde ca değerlerinin 2 si yüksek cea ve sedimantasyonlar sınırlarında..önerilerinizi ve görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ziya taşcı
6 yıl önce

Ziya Bey, hem göğüs hem karın boşluğunda sıvı toplanması önemli bir hastalığın işaretidir. Bu mutlaka kanser olmak zorunda değildir. Uygun tedavi için en önemli olan teşhisin kesinleştirilmesidir. Hastanın genel durumu iyiye gitmiyorsa ve batın ve göğüs boşluğunda sıvı tedavilere rağmen devam ediyorsa kanser taraması için PET-BT mutlaka yapılmalıdır. Burada şüpheli bir alan görülürse biyopsi bu alana yönelik olmalıdır. Acil şifalar diliyorum.

Ziya Taşcı
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Pet-bt için randevuyu aldık hocam.inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmazsa da akciğer zarı yapıştırma veya pudralama yapılacak gibi.birde son olarak akciğerden yarım enjektör sıvı ve zardan parçalar alındı bir kez daha patolojiye gönderildi.Sizce doğru yoldamıyız?doktorumuz teşhis koyamıyoruz baya karmaşık bir durum diyor.ama ısrarla kanser değilsin diyor.en son tomografi ve ultrasound sonuçlarına göre akciğerde minimal seviyede sıvı olduğunu karın içerisinde ise maximum 1,5-2 lt sıvı olduğunu söyledi ve bu sıvının karın-akciğer arası yer değiştirdiğini söyledi.Sıvıdan alınan örnekde total protein 3,86.bu herhangi bir önem arzedermi?hastamızın fiziki durumu ilk hastaneye yatışımıza göre iyi.sadece karında gerginlik hissediyor.peritonit ve tüberkülozdan süpheleniyor.meme ve yumurtalık taramalarıda yapıldı onlarda temiz çıktı.
bu hastalığın yani assit toplanmasının divertikül ameliyatı ile bir alakası varmıdır hocam.ameliyat esnasında bagırsakda apse olduğu için ameliyatını tam olarak yapamadığını,divertiküllü kısımları alamadığını ve 3 ay içinde kollonoskopi yapacagını söyledi.aceba bagırsakda enfeksiyon veya delinmeden kaybaklımıdır hastalık?teşekkürler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ziya Taşcı
6 yıl önce

Daha ileri bilgi ve değerlendirme için dilerseniz merkezimizden randevu alabilirsiniz. Tekrar acil şifalar diliyorum.

ayhan
Yanıtlandı:  Ziya taşcı
6 yıl önce

Hocam öncelikler selamlar, benim babamda mezotelyoma hastası. Geçen haziran ayında istanbul pendik eğitim araştırma hastanesinde ameliyat oldu, fakat ameliyat % 80 başarılı olmuş. Kanserli bölgenin bir kısmı kalmış, radyoterapi kürleri ve kemoterapi kürlerinin hepsini yaptırdık. Kalan kötü hücreler yok olmamış fakat üremesi durmuş, babam 66 yaşında ve 10 yıldır insülin iğnesine bağlı şeker hastası. Şu anda iştahsızlık bulantı kusma var, öksürüyor fakat balgam atamıyor, kabızlık , nefes darlığı hat saffada. Dr lar bize 4. Seviyeye gelmiş, biz durumun nereye varacanın farkındayız. En önemlisi ağrılar hocam, bu ağrıları dindirmek için ne ilacı veya iğnesi tavsiye edersiniz. Kontramal diye yeşil reçeteli bir ilaç yazdılar, bir aydır içiyor fakat hiçbir işe yaramıyor. Ne yapcamızı şaşırdık hocam, yan etkisi minimum olan güçlü bir ağrı kesici söylermisiniz lütfen

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ayhan
6 yıl önce

Bu konuda yardım almak için hastanelerin ağrı merkezlerine başvurmalısınız. Bizim hastayı görmeden ve tetkik sonuçlarını bilmeden buradan ilaç önerisi yapmamız mümkün değil. Acil şifalar dilerim.

Ezgi
6 yıl önce

Hocam Merhaba dedemin akciğerinde su birikmesi vardı şimdi suyu tahlil ettiler aynı zamanda parça alındı akciğer zarının üstünde tümör olduğu tespit edildi. Fibo-epiteliyal tip, grade-1 yapısında olduğu belirtildi. Sizce ne yapılması gerekir. Önerinizi almak istedim.Şimdiden teşekkür ederim

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ezgi
6 yıl önce

Ayrıntılı patoloji raporu, PET-BT raporu ve hastanın öyküsü ve genel durumu hakkında bilgi olmadan yorum yapmak olanaksız. Acil şifalar dilerim.

Ayla
6 yıl önce

Üst batın us :sağda 70 mm kalınlığında plevral mayii izlenmiştir
Yapışan tahlil sonucu budur, akciğer zarı ile mi ilgili akciğer de sıvı birikimi ile mi ?

ahmet
6 yıl önce

Merhaba hocam babama bronşit ve akciğer malign neoplazmı ön tanısı kondu ve akciğerde ve zarında kanser hücresi var dediler zarinda oldugu icin ameliyat edemeyiz diyorlar kemoterapiye başlıycaz diyorlar ve bize hiç uzun süreç olarak konuşmuyorlar şimdi biz ne yapmalıyız lütfen yardım edin size gelebilirmiyiz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ahmet
6 yıl önce

Ahmet Bey, lütfen yardımcım Ebru Hanım’ı 02123043940 numaralı telefondan arayarak randevu alıp tüm tetkiklerinizle birlikte hastanemize başvurunuz. Babanıza yardımcı omaktan memnuniyet duyarım.

selda
6 yıl önce

Dayım akciğer zarı kanseri bunun için tedavi yok diyorlar.Sizce gerçekten tedavisi yok mu?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  selda
6 yıl önce

Akciğer zarı malin tümörlerine mezotelyoma adı verilir. Sorunuzun yanıtlarını https://www.akcigercerrahisi.com/mezotelyoma/# sayfamızda bulabilirsiniz. Acil şifalar dilerim.

Metin
6 yıl önce

Hocam merhaba. Benim babam 67 yaşında ve mezotelyoma teşhisi konuldu Marmara eğitim araştırma da ameliyat oldu ve bize bütün o tümör alındı dedi tertemiz oldu dedi sonrasında kemoterapiye başladık 4 kür aldı ve 3.kürden sonra kusmalar şiddetlendi karnında şişkinlik oluşmaya başladı 4. Kür ile birlikte durumu kötüye gitti şişkinliği arttı kusmalar arttı içtiği yediği ne varsa kusmayla dışarı atıyordu nefes darlığı oluştu karnı su toplamış dediler suyu aldık babam kendine gelemedi daha sonra doktorumuzla görüştük gösterdik yayılmış dedi bağırsaklara sıçramış dedi şuan bağırsaklarını açmaya çalışıyorlar ve başarı sağlanmıyor hastanın durumu kötü yapılacak bişey yok gibi şeyler söyleniyor hocam siz bu durum için ne düşünüyorsunuz tedavisi var mı ?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Metin
6 yıl önce

Metin Bey, başka bir hastanede uygulanan bir tedavi hakkında yorum yapmak mümkün değil. Sizin için en iyisini yapmaya gayret edildiğine eminim. Hastanızda mezotelyomanın hangi türü (epiteloid, sarkomatöz veya mikst) olduğunu ve ameliyat öncesinde hangi evrede olduğu ve yapılan ameliyat yönteminin hangisi olduğu gibi konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmadan da yapılacak her yorum hatalı olur. Acil şifalar diliyorum.

Metin
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Hocam epiteloid ve 2.evre bize daha pek yayılmamış denildi ve ameliyat edildi ameliyatta akciğer zarı soyularak bir hafta içinde taburcu edildik.şimdi metastaz durumu var bağırsaklara yayılmış bişey yiyip içemiyor düğümleniyor bağırsaklar su topluyor karnı sürekli şiş ne yapabiliriz hocam lütfen hocam

Omer
6 yıl önce

Merhaba hocam babam mezotelyoma hastası yaklaşık bir yıl önce zar kalinlasmasindan dolayı ameliyat olmuştu. Uç kez kemo. Aldı son bir aya kadar gayet iyiydi. On seans işin tedavisinden sonra çok kötü oldu. Nefes darlığı çok ileri safhada. Çok zayıfladı ve hicc hali yok. Doktorlar 4 evre dediler. Hicmi kurtulma şansı yok hocam babam için ne yapabiliriz. Lütfen yardımcı olur musunuz. Tesekkur ederim

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Omer
6 yıl önce

Ömer Bey, 4. evreye gelmiş mezotelyomalarda bugün için tedavi seçenekleri son derece kısıtlıdır. Cerrahi olarak yapılacak bir operasyon söz konusu değildir. Bunun için medikal onkoloji doktorlarına danışmanız gerekir. Size bakım tedavileri önerilecektir. Acil şifalar diliyorum.

Sohbete Başla
Akciğer Cerrahisinde ameliyat yöntemleri için bilgi alabilirsiniz.