Mezotelyoma

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı

Akciğer Zarı Mezotelyoması

Mezotelyoma hem plevra denilen akciğer zarı hem de periton denilen ve karın içerisini saran zarda görülen kötü huylu (malin) tümörlerdir. Genellikle asbest ve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.

Mezotelyomanın tüm dünyada görülme oranı bir milyon kişide 7'dir. Bununla birlikte ülkemizde özellikle İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde “ak toprak” olarak bilinen ve içerisinde erionit bulunan maddenin evlerin içinin badanasında kullanılması sonucu çok sayıda mezotelyoma hastası ortaya çıkmıştır.

Birçok hastada herhangi bir asbest veya erionit maruziyeti bulunmaz. Kendi gözlemlerimizde ise bazı çimento fabrikaları yakınında yaşayan kişilerde mezotelyomanın daha sık görüldüğünü tespit etmekteyiz.

Mezotelyomada ailesel yatkınlık görülebilmektedir. Ailesinde mezotelyoma olan kişilerde görülme sıklığı daha yüksektir.

Asbestin sanayide kullanılması yasaklandıktan sonra mezotelyomada belirgin azalma görülmüştür.


Akciğer zarı mezotelyoması belirtileri nelerdir?

Mezotelyoma sinsi ilerleyen bir hastalık olarak bilinir. Yakınmalar yavaş şekilde başlayıp zamanla artar.

  • Mezotelyomada en sık görülen yakınma şiddetli göğüs ve sırt ağrısıdır.
  • Öksürük genellikle ilaçlara yanıt vermez ve inatçı karakterdedir.
  • Göğüs boşluğu içerisinde su toplanabilir ve bu suyun etkisi ile nefes darlığı da ortaya çıkabilir.
  • Hastalığın kalp zarında da kalınlaşma yapmasına bağlı olarak kalp ritim bozuklukları görülebilir.
  • Zamanla sırt ve göğüs ağrıları şiddetlenir ve ağrı kesicilere yanıt vermez.
  • Zayıflama hastalığın daha ileri dönemlerinde görülür.

Mezotelyoma Teşhisi

Mezotelyoma oldukça hızlı ilerleyen bir hastalıktır.


Bu hastalıkta hızlı ve doğru teşhis tedavi başarısını artıran en önemli faktörlerden biridir.

Özellikle ülkemizde “ak toprak” denilen bölgelerde yaşamış olan hastalarda mezotelyoma daha sıktır. Ayrıca, asbest maruziyeti olan bir mesleği olanlarda akciğer zarında ortaya çıkan durumlar mezotelyomayı akla getirir.


Bilgisayarlı Tomografi ve MR

Normal akciğer grafileri mezotelyoma teşhisinde faydalı değildir. En önemli teşhis yöntemi bilgisayarlı göğüs tomografisidir. Bilgisayarlı tomografide akciğer zarında kalınlaşma ve nodüller görülür.

Bazı durumlarda MR görüntüleri mezotelyomanın kalp zarı ve diyafram üzerinde oluşturduğu hasarı çok daha iyi gösterebilir. Böylece mezotelyomanın evresi daha net olarak ortaya konularak uygun tedaviye karar verilebilir.

Akciğer zarı mezotleyoması
Mezotelyoma MR görüntüsü

PET-BT

Akciğer zarında ortaya çıkan bir lezyonda mezotelyoma şüphesi olması durumunda PET-CT çekilerek bu lezyonun enerji tüketip tüketmediği

araştırılır. PET-CT’de akciğer zarında görülen hastalıklı alanlarda artmış bir enerji tüketimi (tutulum) görülmüyorsa bu lezyonun bir

mezotelyoma olma olasılığı son derece düşüktür.

PET-CT ayrıca mezotelyomanın vücudun diğer bölgelerine yayılmış olup olmadığını ortaya koymak bakımından önemlidir.


Mezotelyomada PET-BT görüntüsü

Hangi tedavi uygulanacak olursa olsun PET-CT olmaksızın bir mezotelyoma tedavisi başlanmamalıdır.

Aşağıdaki PET-BT görüntüsünde sağ akciğer zarındaki mezotelyoma görülmektedir.

Mezotleyoma teşhisinde PET-BT'nin önemi

Mezotelyoma Teşhisinde Biyopsi

Eğer sıvı mevcutsa sıvı örneğinin bir iğne yardımıyla alınması (torasentez), tümörden doku almak için iğne biyopsisi veya torakoskopik (VATS) biyopsi malin mezotelyoma teşhisinde kullanılan yöntemlerdir. Patoloji incelemesi sadece mezotelyoma tanısını koymamalı, hangi tip mezotelyoma olduğunu da belirtmelidir. Belirlenecek olan mezotelyoma türü (epiteloid, sarkomatoid veya mixt tip) uygulanacak olan tedaviye karar vermekte yardımcı olur.

Malin mezotelyoma tedavi yöntemleri nelerdir?

Mezotelyoma tedavisine karar verilirken bir çok farklı alandaki uzmanın değerlendirmesi alınır.

Akciğer kanseri tedavisine nasıl karar verilir?

Acıbadem Maslak Hastanesi Tümör Kurulu Toplantısı

Mezotelyoma tedavisi kolay olmayan bir hastalıktır. Çoğu zaman birden fazla tedavi yönteminin birlikte kullanılması gerekir. Tedaviye karar verirken hem mezotelyomanın evresi, hem mezotelyomanın cinsi (epiteloid, sarkomatoid veya karışık-mikst tip) hem de hastanın genel sağlık durumu dikkate alınır.

Hastaların çok büyük bir kısmında Kemoterapi uygulanır. Kemoterapinin önemli yan etkileri olması sebebiyle kullanımından önce onkoloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirme yapılır. Isıtılmış kemoterapi ilaçların göğüs boşluğu içerisine verilmesi şeklinde uygulanan kemoterapi rejimi yaklaşık 10 yıldır uygulanmaya başlanmış bir yöntemdir. Uzun dönem sonuçlarında belirgin bir başarı mevcut değildir.

Ameliyat sadece belli bir mezotelyoma türünde (Epitelyal tip) ve çok erken evrelerde (Evre I ve bazen Evre II durumlarında) kullanılır.

Radyoterapi sıklıkla hastalığın metastaz yaptığı kemik, beyin gibi organlar için uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda mezotelyomanın kendisine de radyoterapi verilebilmektedir. Ancak, yaygın bir bölgeye radyoterapi uygulanması olumsuz sonuçlar doğurabildiği akılda tutulmalı ve çok dikkatli hasta takibi ile uygulanmalıdır. Cyberknife veya IMRT denilen yöntemler özellikle hastalığın nüks etmiş olduğu bölgelere lokal şekilde uygulandığı durumunda yüz güldürücüdür (hastanın şikayetlerinin azaltılması açısından).

mezotelyoma

Mezotelyoma Ameliyatı

Mezotelyoma ameliyatları iki ana gruptan oluşur:

  1. Küratif, yani hastalığı tam olarak tedavi etmeye yönelik cerrahi girişim
  2. Palyatif, yani hastalık sırasında hastanın yaşam kalitesini artırmaya, nefes almasını kolaylaştırmaya yönelik tedaviler

Tedavi Amaçlı (Küratif) Mezotelyoma Ameliyatı


A) Sadece akciğer zarı (plevra), diyafram ve kalp zarı (perikard) hastalıklı alanların alınması (Plörektomi Dekortikasyon). Günümüzde daha çok tercih edilen yöntemdir.

B) Yukarıdakilere ilave olarak akciğerin de alınması (Ekstra Plevral Pnömonektomi). Bu yöntem nadir durumlarda uygulanır.

Hangi yöntemin uygulanması gerektiğine hem ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı incelemelerle hem de ameliyat sırasındaki bulgulara göre karar verilir.

Meztelyoma ameliyatları son derece özelliklidir ve bu konuda tecrübeli cerrahlar tarafından ve ileri donanıma sahip merkezlerde gerçekleştirilmelidir.

Ameliyatın kendisi kadar önemli bir durum da ameliyat sonrası bakım sürecidir. Bir çok uzman hekimin değerlendirme ve kontrolü gerekli olabilir.

Bu resimler Prof. Dr. Semih Halezeroğlu tarafından gerçekleştirilen mezotelyoma operasyonlarında çıkartılan hastalıklı akciğer zarı bölgelerini göstermektedir.

Mezotelyoam ameliyatı

Hastanın Yakınmlarında Düzelme Sağlama Amaçlı (Palyatif) Mezotelyoma Ameliyatı

Mezotelyomalı hastalarda göğüs boşluğu içerisinde toplanan sıvının ileri derecede nefes darlığı yapması halinde boşaltılması gerekir. Bu işlem genel durumu uygun olan tüm hastalarda endoskopik (VATS) yöntemle yapılmalı ve sıvının tekrar etmesini önleyici tedavi bu sırada uygulanmalıdır.VATS ile yapılan bu işlemden sonra sıvının nüks etme ihtimali son derece düşüktür.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Tedavi amaçlı uygulanan plörektomi dekortikasyon operasyonlarında riskler genellikle uzun süren kanamalı drenaj, akciğerden hava kaçağı, kalp hızında artma ve kalp ritm bozuklukları şeklindedir. Ameliyat olan hastaların %3’ünde 30 gün içerisinde vefat olmaktadır. Akciğerin de alındığı (Ekstra Plevral Pnömonektomi) operasyonlarda ise yukarıdaki durumlardan farklı olarak daha uzun süre yoğun bakımda kalma gerekliliği vardır. Ameliyat olan hastaların %5’inde 30 gün içerisinde vefat ortaya çıkmaktadır. VATS plörodesiz denilen palyatif işlemde ise riskler düşüktür. Vefat durumu yok denecek kadar azdır.

Ameliyat İçin Kaç Gün Hastanede Kalınır?

Hastalar ameliyat sonrası bir gece yoğun bakımda takip uygulanır. Ertesi gün normal servise alınır

Küratif ameliyatlardan sonra ortalama olarak 6-7 gün, VATS plöredesiz sonrası ise ortalama 3 gün hastane yatışı gerekli olur.


Hastaların yaklaşık %10'unda 7 günden daha uzun yatış da gerekli olabilir.


Mezotelyoma Ameliyatından Sonra Radyoterapi / Kemoterapi Gerekir mi?

Genellikle kemoterapi gerekli olur. Radyoterapi uygulaması her zaman gerekli değildir.

Ameliyat sonrası tedavi kararları ameliyatın patoloji incelemesine göre hastane tümör kurulu tarafından verilir.

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

(0212) 304 44 44

0532 151 97 34

444 55 44

241 Yorum
Eskiden yeniye sırala
Yeniden eskiye sırala Oy sayısına göre sırala
Inline Feedbacks
View all comments
AYNUR DEMİRELLİ
9 yıl önce

Hocam merhaba,
Anneme 1 yıl önce malign mezotelyoma / Kondrosarkoma teşhisi kondu, annem kendisi kanser olduğunu bilmiyor. 4 Seans insülinli kemoterapi + Hipertermi gördü ve pet sonucuna göre kısmen cevap verdiği söylendi devam edelim dendi ancak annem kemoterapiden sonra çok yıprandığı için devam edemedik. Son terapinin üzerinden 6 ay geçti . Terapiden 1,5 ay sonra sadece kırmızı ve beyaz kan takviyesi verildi birde destek verildi ondan sonra kan değerleri hep normal çıkmasına karşın enfeksiyonu yükseliyor sürekli en son CRP 88 çıkmıştı ve şuan enfeksiyonu düşürme yönünde tedaviler görüyor sürekli iğneler, antibiyotikler vs…. şimdiye kadar ağrı yokken yaklaşık 1,5 aydır ağrıları başladı ağrıları ; boyun, omuz, kol, sağ yanı, sağ göğsü ve göğsün altındaki kemiklerin ağrıdığını söylüyor son 1 haftadır ağrılar çok şiddetlendi, yemek yiyemez oldu 1-2 kaşık zor yiyor ve kusuyordu ağrı bantları ve suya konulan damla şeklinde bir ilaç verildi ama hiç etkilemiyor ve 2 gündür ağrılar için iğne vurduruyoruz. son 2 gündür hiç yemek yiyemiyor. Hocam annem 68 yaşında ve şuan çok çaresiz bir durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz, bu hastalığın gerçekten çaresi yokmu yani son noktaya mı geldik lütfen yardım edin.Şuan tuvalete bile zor götürüyoruz Hocam eğer yardımcı olabilirseniz varsa bir umut söylerseniz size getirmek isteriz yok eğer gerçekten artık yapacak birşey yoksa boşuna yormayalım. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
Teşekkür ederim.
Aynur Demirelli
0538 489 3230

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  AYNUR DEMİRELLİ
9 yıl önce

Aynur Hanım merhaba,
Bu durum mezotelyomada yayılmayı gösteriyor. Kendisi de isterse önerilerimiz için bizimle görüşmeye gelebilirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

aliye
9 yıl önce

Hocam merhaba; babama 27 ay önce mezotelyoma teşhisi konuldu bize en fazla 1 yıl yaşar dediler.6 seans kemoterapi aldı böbrek sorunu olduğu için kemoterapi dozları düşük verildi toplamda 23 kür kemoterapi 20 seans işin tedavisi aldı.işin tedavisine girmeden önce doktorumuz en fazla 3 ay yaşar dedi. en son yapılan tomografide karaciğerde lezyon çıkmış dediler ve bize 1 ay sonra gelin denildi .artık tedavi etmek için ellerinden geleni yapan doktorlarımız ilgilenmiyorlar ve sürekli erteleme söz konusu çaresizce bekliyoruz nefes alıp vermekte güçlük çekiyor ve zayıflıyor iştahı yer yer değişiyor birgün çok iyi yiyor ertesi gün yemiyor yapılacak birşey mümkün mu hocam babam hastalığı hiçbir zaman kafasına takması ondan birşey olmaz dedi hep ve bugüne kadar geldik doktorumuz un dediği gibi sona mi geldik hocam lütfen cevaplayin

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  aliye
9 yıl önce

Karaciğerde metastaz çıkmış olması hastalığın yayılmaya başladığını (4. evre) gösteriyor. Hastaya destek tedavileri verilmesi gerekir.

nurettin
9 yıl önce

Hocam merhaba;Babama 15 gün önce epitoloid malign mezotelyoma teşhisi konuldu şimdi cerrahi tedavi gerekiyormuş ve ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi ameliyat riskliymiş.Babam 48 yaşında ve erken evre ne yapmalıyız çaresiz durumdayız 3 gün sonra hastane arayacak ameliyat için hocam cevaplarınızı bekliyorum.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
9 yıl önce

Birinci evre epiteloid tip malin mezotelyomlarda cerrahi tedavi faydalı olabilir. Ameliyat yöntemi olarak akciğeri koruyan sadece zarları çıkartan yöntem (plörektomi ve dekortikasyon) uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası kemoterapide Cisplatin+Pemetrexed (Alimta) tedavileri 6 kür uygulnacak. Ayrıca IMRT şeklinde radyoterapi uygulaması da fayda sağlar. Mezotelyoma tedavisi zorlu ve uzun bir süreçtir. İyi ve bu konuda tecrübeli merkezlerde sonuçlar nispeten daha iyi olur. Acil şifalar.

nurettin
9 yıl önce

Hocam ameliyat için ömrü uzatmaz ve bu sadece senin konforlu yaşamanı sağlar demiş babama cerrah biz şimdi düşünüyoruz ameliyat olsun mu olmasın mı ve bu hastalıktan kurtalabilir mi yaşama süresi gibi birşeyler söz konusumu?cevabınızı bekliyorum

nurettin
9 yıl önce

Hocam kusura bakmayın sormak istediğim aslında çok şey varda kısıtlı kalıyoruz. Tedavi için nereyi tavsiye edersiniz.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
9 yıl önce

Eğer gerçekten birnci evre ise ameliyatla birlikte kemoterapi ve radyoterapi uygulamları ömrünü uzatır. Ancak bu birinci evre değilse o zaman yaşam kalitesin artırmak için ameliyat olmasını önermem. Birinci evre dışındaki malin mezotelyomalarda ameliyat yaşma kalitesini artırmaz.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  nurettin
9 yıl önce

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konuda donanımlı ve tecrübeli bir merkezdir. Dilerseniz yardımcımız Ebru Hanım’dan randevu alabailirsiniz (02123043940 / 05321519734)