Tek Port VATS – Kapalı Akciğer Ameliyatı

Tek Port VATS Yöntemi Nedir?

Tüm dünyada gerek cerrahların tecrübelerinin artması gerekse cerrahi teknolojinin hızlı şekilde gelişmesine paralel olarak uzun yıllardır sadece açık yöntemle gerçekleştirilen birçok ameliyat artık minimal invaziv denilen kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu durum 1990’lı yılların ortalarından itibaren akciğer ameliyatları için de söz konusu olmaya başlamış ve geçen yıllarda kapalı akciğer ameliyatları büyük oranda açık ameliyatların yerine almıştır. Bununla birlikte bazı durumlarda ameliyatın açık yöntemle yapılması zorunlu olabilir.

Tek Port VATS ameliyatı akciğerler başta olmak üzere göğüs kafesi içerisindeki birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde çok düşük düzeyde (minimal) doku hasarı ile gerçekleştirilen kapalı (endoskopik) operasyon yöntemdir.

 • 1 ile 5 cm arası tek bir küçük kesi kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Açık ameliyatlarda olduğu gibi kaburgalar arası bölge açılmaz.
 • Standart torakoskopi veya robotik yöntemdeki 3 veya 4 ayrı kesi yerine sadece tek kesi yoluyla uygulanır.
 • Kullanılan kesi küçük ve bir adet olduğundan ameliyat sonrası dönem ağrı ve solunum fonksiyonları açısından konforludur.
 • Normal yaşama hızlı şekilde dönülür.
 • Günümüzde başta akciğer kanserleri ve pek çok akciğer cerrahisi ameliyatında kullanılan en ileri tekniktir.

Neden Tek Port VATS?

 • Çünkü yüksek güvenlikli bir yöntemdir.
 • Çünkü başarı oranı yüksektir.
 • Çünkü hasta memnuniyet oranı yüksektir.
 • Çünkü komplikasyon oranları düşüktür.
 • Çünkü ameliyat sonrası ağrı azdır.
 • Çünkü hastane yatış süresi kısadır.
 • Çünkü tüm gelişmiş ülkelerde ilk tercih edilen ameliyat yöntemidir.

Tek Port Torakoskopi Ameliyatı Nasıl yapılır?

YouTube video

 

 • Genel anestezi altında, göğüs yan kısmından 1-5 cm arası kesi yapılır.
 • Göğüs boşluğuna 10mm çapında bir ameliyat kamerası ilerletilir ve görüntüler ekrana yansıtılır.
 • Cerrah ekrandaki görüntülere bakarak cerrahi tedaviyi gerçekleştirir.

Tek Port Torakoskopi (VATS) Yöntemi ile ilgili sık sorulan sorular

Soru: Hastanede kaç gün kalmam gerekiyor?

Yanıt: Bu yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyatın türüne göre hastane kalış süresi 1 ile 4 gün arasında değişir. Akciğer kanserli hastalarda bu süre ortalama 3 veya 4 gece, iyi huylu tümörlerde ise 1 veya 2 gecedir.

Soru: Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalacak mıyım?

Yanıt: Akciğer kanseri için yapılan ameliyatlarda 1 gece yoğun bakım yatışı uyguluyoruz. Diğer ameliyatlarda ise buna gerek olmuyor.

Soru: Normal yaşama hastaneden çıktıktan kaç gün sonra dönebilirim?

Yanıt: Bu durum kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Ortalama olarak hastaneden çıktıktan 1 -5 gün arasında normal yaşama dönülür.

Soru: Ameliyat sonrası ağrı çok olur mu?

Yanıt: Sadece 1 adet küçük bir kesi olduğundan şiddetli bir ağrı söz konusu olmaz. Kullanılan ağrı kesici ilaçlarla mevcut ağrılar kontrol altına alınır.

Soru: Ekibiniz bu ameliyatı kaç kez gerçekleştirdi?

Yanıt: 2010 Ocak-2016 Temmuz tarihleri arasında ekibimizce gerçekleştirilmiş olan ameliyat sayısı 750’dir.

Soru: Bu ameliyatın açık bir operasyonu dönme olasılığı var mı?

Yanıt: Evet, tüm hastalarımız içerisinde %1 oranında bu yöntemle tedavi mümkün görülmemiş ve açık operasyon uygulamıştır. Akciğer kanserli hastalarda bu oran %6’dır.