BEBEK VE ÇOCUKLARDA AKCİĞER KİSTLERİ

KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON (KKAM)

Değerli anne ve babalar,

Hamileliğiniz sürecinde size yapılan ayrıntılı ultrasonografi işleminde bebeğinizin akciğerinde kist veya kistler tespit edilmiş ve oluşturdukları basınç ile sağlıklı akciğeri ve kalbi baskı altına almış olabilir. Bütün bu tablo sizde doğal olarak bir endişeye sebep olabilir. Lütfen endişe etmeyiniz.

 • Bu durumların çok büyük çoğunluğunda bebeğiniz veya anne için hayati bir tehlike söz konusu olmayacak ve bebeğiniz yüksek olasılıkla sorun olmadan doğacaktır.
 • Hamileliğin sonlandırılması yapılan ultrasonografide hidrops denilen durumun tespit edilmesi veya bebekte önemli diğer hastalıkların ortaya çıkması durumunda gerekli olur.
 • Sadece akciğerdeki kist varlığı veya kistin kalbe basısı nedeniyle hamilelik sonlandırılması gerekmez.

Anne karnındaki bebeğin akciğerinde en sık tespit edilen kistler Konjenital (Doğumsal) Kistik Adenomatoid Malformasyon (KKAM diye kısaltılır), Pulmoner Sekestrasyon ve Konjenital (Doğumsal) Lober Amfizemdir.

Doğumsal Kistik Adenomatoid Malformasyonlar (KKAM)

Bu kistler anne karnında iken tespit edilir. Akciğerin genellikle alt kısımlarında ortaya çıkarlar. Küçük çok sayıda kist veya tek büyük kist şeklinde olabilirler.

KKAM’li Bebekler Nasıl Takip ve Tedavi Edilir?

Takip ve tedavi kistin büyüklüğüne, bebekte ortaya çıkan yakınmalara ve çekilen takip filmlerinde kistte büyüme, aynı kalma, küçülme veya kaybolma durumları olup olmamasına bakılarak belirlenir.

 • Doğumdan sonra bilgisayarlı akciğer (toraks) tomografisi çekilerek kistin ilk durumu tespit edilir.
 • Doğumdan 11 ay sonra yeni bir bilgisayarlı tomografi çekilerek kistin karşılaştırması yapılır
 • İlk çekilen tomografiye göre gerileme yok veya büyüme varsa kapalı ameliyatla kistli akciğer lobu çıkartılır.
 • Eğer gerileme var veya kistin çapı çok küçükse ameliyat gerekmez. Ancak bir hekim tarafından akciğer kistleri düzenli olarak takip edilir.
 • Büyük kistler ise bir yakınma veya belirti olsun olmasın bebek bir yaşına geldiğinde  kapalı ameliyatla çıkartılır.
 • Bebekte beslenme zorluğu, sık hastalanma, büyüme geriliği, morarma ve benzeri yakınmalar yoksa 11 ay süreyle çocuk doktoru tarafından izlenir.
 • Bebekte bahsedilen yakınmalar yoksa 1 yaşına kadar ameliyat olması gerekmez
 • Ameliyat sonrası bebekte uzun dönemde fonksiyonlarında bir değişiklik olmaz.
 • Ameliyat çocuğun ileride solunum sıkıntısı yaşamasını ve sık enfeksiyonları ortadan kaldırır.

Bebek / Çocukta Akciğer Kisti Ameliyatında Kapalı Yöntem  

Açık yöntem daha ağrılı, iyileşme süresi daha uzun ve büyük bir kesi ile yapıldığından ameliyat sonrası çocukta kalıcı ve oldukça uzun bir kesi izi ortaya çıkar.

Çocuk ve bebeklerde mümkün olduğunca kapalı ameliyat yöntemi tercih edilir.

Bebek ve Çocuklarda Kapalı Akciğer Ameliyatı Mümkündür!

Çoğu zaman anne ve babalar bize ‘bebeklerde kapalı ameliyatın mümkün olmadığının’ kendilerine söylendiğini anlatırlar. Bu doğru bir bilgi değildir.

7 aylıktan sonra bebeklerde kapalı ameliyat mümkündür.

Kapalı ameliyat özel cihazlar (VATS) kullanılarak yüksek sayıda ameliyat tecrübesi olan cerrahlar tarafından gerçekleştirilir


Lobektomi operasyonunu sadece 2cm’lik, nadiren 3cm’lik bir kesiden kapalı (torakoskopi veya VATS denilen) yöntemle gerçekleştirilir

Kapalı yöntemde açık ameliyatta olduğu gibi bebeğin kaburgalar arası açılmaz. 2 veya 3cm tek bir kesiden ilerletilen kamera ile görüntü alınır ve yine aynı bölgeden özel enstrümanlar kullanılarak hastalıklı bölge çıkartılır.

Bu yöntem özel tecrübe gerektirir. Sadece ileri merkezlerde uygulanır.

Ameliyat sonrası yoğun bakım zorunlu değildir. Ancak, anne ve babanın endişeleri dikkate alınarak bebek yoğun bakım ünitesine alınabilir.  Bu durumda anne veya baba bebeklerinin yanında kalmaktadır.

Hastane kalış süresi 3 veya 4 gecedir.

Aşağıdaki forum sayfasında kapalı akciğer ameliyatı gerçekleştirilen bebek annelerinin yaşadıkları deneyimler okunabilir.


https://www.kadinlarkulubu.com/forum/threads/anne-karnindaki-bebekte-kist-olmasi.387109/page-12


 Doğumsal Lober Amfizem

Bu genellikle akciğerin üst lobunda ortaya çıkar ve bebekte önemli solunum sıkıntısına yol açar. Bu nedenle bazen hemen doğum sonrasında acil olarak ameliyat edilmesi gerekli olur.

Pulmoner Sekestrasyon

 • Akciğerin bir lobunun anormal bir damar yapısına sahip olması sonucu çalışmaz durumda olmasıdır.
 • Sık enfeksiyonlar ve kanamaya sebep olması nedeniyle ameliyat şarttır.
 • Ameliyat bebekte sorun olmaz ise 6 ay – 1 yaş arasında gerçekleştirilmelidir.
 • Ameliyatta torakoskopik (VATS) yöntem açık yönteme tercih edilmelidir.
 • Hastane kalış süresi 3 veya 4 gündür
 • 1 hafta sonra bebeğin kontrolü yapılır

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Direktörü