Timoma

Timoma Nedir?

 

 

Timoma göğüs kemiği arkasında yer alan timüs bezinden kaynaklanan bir tümördür. Timus bezi ergenlik dönemine kadar vücudun savunma sisteminde yer alan T-lenfositlerin yapım yeridir. Ergenlikten sonra timus bezi işlevini kaybederek küçülür. Timus bezinde ortaya çıkan tümörlere timoma adı verilir. 

 

Aşağıdaki resimde timomalı bir hastamıza ait tomografi görüntüsü yer almaktadır.

 

 

 

Timoma Belirtileri Nelerdir?

 

 

Timomalar hiçbir belirti vermeyebilirler. Büyümeye devam ederlerse göğüs ön bölgesinde ağrı, nefes borusuna baskı yaparak bronşit benzeri öksürüklere sebep olabilirler. Daha da büyürlerse etraflarında yer alan damarlara baskı yaparak yüzde belirgin şekilde şişme, boyun damarlarında belirginleşme ve yüzde aşırı kızarıklık (vena kava superior sendromu) ve nefes darlığı yakınmalarına sebep olabilirler. Ancak bu durumlar son derece nadirdir. Genel olarak timoma hastalarında hiçbir belirti bulunmaz.

 

 

Timomalı hastaların yaklaşık %15’inde Myasthenia Gravis adı verilen bir sinir ileti bozukluğu mevcuttur. Myasthenia Gravis’de hastaların görme (göz kapağı düşmesi sonucu), yutma ve bazen nefes alma güçlükleri olur. Ancak Myasthenili hastalarda en belirgin şikâyet günün ilerleyen saatlerinde tüm kas sisteminde ortaya çıkan yorgunluk durumudur.

 

 

Timomalı hastalarda bazen timomanın kendisiyle hiç ilgili olmayan kansızlık, deri döküntüleri, kaposi sarkomu ve buna benzer birçok hastalık durumları ortaya çıkabilir. Para-neoplastik sendrom denilen bu durumlar timomanın tedavisi ile düzelir.

 

 

Timoma kaç evrede ortaya çıkar? 

 

 

Timomaların dört evresi mevcuttur.

 

 

Birinci Evre Timoma

Bu evrede tümör bir kapsül içerisinde sınırlıdır. Yukarıdaki resimde 67 yaşında bir kadın hastamızda ortaya çıkan timomaya ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Kırmızı ok göğüs kemiği arkasında ve kalbin önünde yer alan timomayı göstermektedir. Tümörün etrafındaki damarlara yayılma yapmadığı görüldüğünden bunun 1. veya 2. evre bir timoma olduğu bu görüntülerle anlaşılabilmektedir. Kesin teşhis patoloji incelemesi sonucu konulur.

 

İkinci Evre Timoma

 

 

Bu evrede tümör kapsülünde hasar (invazyon) oluşturarak dışarı doğru uzanmaktadır. Birinci ve ikinci evreyi birbirinden ayırmak bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile mümkün olmayabilir. Bu ayrım çıkartılan tümörün patoloji incelemesi sonucu yapılır.

 

 

Üçüncü Evre Timoma

 

 

Bu evrede timoma kapsülü aşarak etrafta bulunan akciğer, nefes borusu, damarlar, kalp zarı gibi yapılara doğru ilerleme gösterir.

 

 

Dördüncü Evre Timoma

 

 

Bu evrede timoma başka organlara (örneğin akciğere, karaciğere, böbrek üstü bezine gibi) sıçrama / yayılma göstermiştir.

 

 

        • 4A Evresi Timoma
 

Timomanın 4A evresinde tümör akciğer veya akciğer zarına (plevra) yayılma gösterir. Buna metastaz, yayılma değil plevral implantlar adı da verilebilir. Başka organlara yayılma denilen durumdan daha farklı bir tablodur.

 

 

        • 4B Evresi Timoma

Timomanın 4B evresinde, daha uzak organlara yayılması söz konusudur.

 

 

Timoma tanı yöntemleri nelerdir?

 

 

Radyolojik Timoma İncelemesi

 

 

Düz akciğer grafilerinin timomaları teşhisinde önemli bir yeri yoktur. Düz akciğer grafisinin normal olması bir timoma varlığını ekarte etmez. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi verir. Bazı durumlarda MR görüntülemelerine de ihtiyaç duyulabilir. Şüpheli durumlarda PET-CT çekilmesi gerekli olabilir. Bu her zaman şart değildir.

 

 

İğne ile Timoma Biyopsisi

 

 

Ameliyat olabilecek durumda olan (1. ve 2. evre), düzenli sınırlı tümörlerde iğne ile biyopsi gerekmez, ancak, 3. ve 4. evredeki timomaların teşhisi için biyopsi şarttır.

 

 

Timoma tedavi yöntemleri nelerdir?

 

 

Hastalarda Myasthenia Gravis mevcut ise öncelikle bunun uygun şekilde ilaçla tedavisi gerekir. Bu tedavi nöroloji kliniği tarafından uygulanır. Myastenia Gravis belirli bir kontrole ulaştığında artık timoma tedavisine geçilir.

 

Timomanın tedavisi timomanın bulunduğu evre ile ilgilidir.

 

 

ÖNEMLİ

Timoma son derece ciddi bir tümördür.

Basit ve iyi huylu bir tümör olarak değerlendirilip uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda önemli sonuçlar doğurur.

 

 

Birinci ve İkinci Evre Timoma Tedavisi

 

 

Bu evrelerde ameliyatla timomanın çıkartılması gerekir.

Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi gibi başka bir tedavi gerekmez.

Hastaların 5 yıl süreyle, her 6 ayda bir takip edilmeleri gerekir. Daha sonra yılda 1 kez kontrol yapılır.

 

 

Üçüncü Evre Timoma Tedavisi

 

 

Eğer cerrah 3. evre bir timomayı ameliyatla TAM OLARAK çıkarabileceğini öngörüyorsa tümör ameliyatla çıkartılır. Daha sonra yaklaşık 6 hafta radyoterapi uygulanır.

 

 

Eğer cerrah tümörün ameliyatla tam olarak çıkartılamayacağını öngörüyorsa bu durumda önce kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanıp tümörün etraf dokulara olan yayılması geriletildikten sonra ameliyatla tümör çıkartılır.

 

 

Ameliyat sonrası kemoterapiye devam edilmesi gerekli olabilir. Kemoterapi gerekip gerekmediğine hastanenin tümör kurulu tarafından karar verilir.

 

Tedavi sonrası 2 yıl boyunca 3 ayda bir, daha sonraki 3 yıl ise 6 ayda bir kontrollerle takip edilir. Daha sonra yılda bir kez kontrol uygulanır.

 

Üstteki resimde 3. evredeki timomalı bir bayan hastamıza ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Hastamıza önce kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp damarlara olan yayılma ortadan kalkınca ameliyatla tümör çıkartılmıştır.

 

 

Dördüncü Evre Timoma Tedavisi

 

4A Evresi: Eğer uygulanabiliyorsa ameliyatla tümör ve yayılmaları çıkartılıp ardından kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

4B Evresi: Bu evrede başka organlara sıçrama ortaya çıkmış olduğundan artık ameliyat uygulanmaz. Sadece kemoterapi ve gerekli durumlarda radyoterapi uygulanır.

 

 

Timoma ameliyat yöntemleri nelerdir?

 

 

Timoma ameliyatlarında açık ve kapalı yöntemler uygulanır.

 

Bizim tercih ettiğimiz yöntem kapalı (tek port VATS) operasyondur.

 

 

Açık Timoma Ameliyatı

 

Açık ameliyatla göğüs kemiği altında yerleşen tümörün (timomanın) çıkartılması işlemidir.

 

Açık ameliyat için 2 yaklaşım vardır:

A) Göğüs kemiğinin açılması (sternotomi)

B) Kaburgalar arasından açılması (torakotomi)

 

Tümör tam olarak çıkartılmalı ve etraftaki yağlı dokular da ameliyat sırasında alınmalıdır.

Ortalama olarak hastane kalış süresi 4 veya 5 gecedir.

Üçüncü ve dördüncü evredeki timomaların ameliyatında açık yöntem tercih edilir.

Deneyimli merkezlerde operasyonun komplikasyon oranı %5-10’dur.

 

Kapalı Timoma Ameliyatı

 

Tek Port Torakoskopi, VATS

Tek port VATS dediğimiz kapalı ameliyat yönteminde 3cm’lik bir kesi yapılarak göğüs yan kısmından ilerletilen bir kamera ile görüntü elde edilerek timoma ve etraf yağlı dokular özel bir torba (endobag) içerisinde çıkartılır.

Özel tecrübe gerektiren bir operasyondur. Hastaya en az zarar verici yöntemdir.

Hastane kalış süresi 2 gecedir.

Birinci ve ikinci evredeki timomalarda uygulanabilir.

Normal yaşama dönme açık yönteme göre daha kısadır. Komplikasyon oranı %5’dir.

 

Timik Hiperplazi

 

Timus bezi ergenlikten sonra kaybolur. Bazı kişilerde bu kaybolma olmaz ve çekilen bilgisayarlı tomografide kalbin önünde, göğüs kemiği arkasında bir görüntü oluşturur. Timik hiperplazi denilen bu durum bir tedavi gerektirmez. Eğer bu görüntü bir timoma şüphesi oluşturmuşsa VATS yöntemiyle kapalı bir operasyonla çıkartılıp patoloji incelemesi yapılmalıdır.

 

Hasta öykülerimize göz atın!

Ahmet Yılmaz

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/3-santimlik-delikten-akciger-ameliyati-333918   Akciğer operasyonlarında kaburgalar kesilerek yapılan açık...

Devamını oku
Hakkı Engin Erenel

Akciğer Kanseri Tedavi Öyküm Yazan: Hakkı Engin Erenel...

Devamını oku
Bueka Berişvili

26 santim uzunluğunda tümör 10 yaşında Gürcistanlı Bueka...

Devamını oku
Yordanka ve Hristo Mihaylovi

Akciğer kanseri ameliyatımın öyküsü “hayatımın kadınını bana tekrar...

Devamını oku
Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

Bilgi ve Randevu İçin

220 Yorum
Eskiden yeniye sırala
Yeniden eskiye sırala Oy sayısına göre sırala
Inline Feedbacks
View all comments
Nazif YILMAZ
7 yıl önce

Slm Hocam.
Timoma ölümcülmüdür, açık yöntemle alınırsa da tekrarlama riski varmı, açık ameliyat süresi nedir, özellikle miyastane gravis hastaları, ameliyata nasıl hazırlamalı, ameliyattan sonra nasıl bir süreç bekliyor, ve açık ameliyat ne kadar sürede tam olarak iyileşir. Timusun, timomamın ve yağ dokularının alınması , myastane graviste gerileme veya durma eğilimi gösterirmi

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif YILMAZ
7 yıl önce

Nazif bey, Timoma erken evrelerde iyi huylu seyreder ama 3. ve 4. evreye geçtiğinde bir kanser haline dönüşür. Açık ameliyat 1. ve 2. evrede yapılırsa tekrar etme riski yok denecek kadar azdır. 3. evrede ameliyat edilirse tekrar eder. Bu nedenle bu evrede farklı tedaviler (kemoterapi ve radyoterapi) uygulanıp sonra ameliyat edilir. Miyasteni Garvis hastalarının hazırlığı nöroloji doktorları tarafından yapılan ayrıntılı kan tahlilleri sonucu ve hastalığın evresine göre yapılır. Ameliyat sonrası yakınmalar belirgin şekilde azalır veya tamamen kaybolur. Eğer timus dokusu tamamen alınamaz ise nüks daha sıktır. Ameliyat süresi yaklaşık 3 saattir.

Nazif YILMAZ
7 yıl önce

Sn.Hocam
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Baban 7o yaşında 2 ay önce çiğneme ve yutmada zorlanmaya başladı, konuşması bozuldu nazine ve peltek konuşmaya başladı, miyastane gravis tanısı konuldu, çekilen göğüs filminde kitle tespit edildi, pet çekildi timusa bağlı timoma olduğu söylendi. Göğüs boşluğunda kalp zarı ve sol akciğer üst loba temas ettiği söylendi. Bu durum da 3. Everede mi oluyor. Ameliyat planlanıyor, miyastane içinde günde 4 draje mestinon kullanıyor ve 1 defa ivig aldı,
Saygılarımla.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif YILMAZ
7 yıl önce

Nazif bey timomanın akciğer ve kalp zarına temas etmesi 3. evre olduğunu göstermez. Bütün timomalar buralara temas eder. Önemli olan buralar invaze (içerisine girme) olup olmadığıdır. Eğer buralara sadece temas etmeyip invaze olmuşsa bu durumda 3. evredir. Bunu anlamanın yolu MR (BT değil) ile ayrıntılı incelemedir. Eğer invazyon varsa önce kemoterapi ve radyoterapi sonra ameliyat uygulanmalıdır. Değilse direkt ameliyat edilebilir. Acil şifalar dilerim.

Nazif Yılmaz
7 yıl önce

Sn. Hocam , Allah razı olsun.
Başarılıranuzın devamını dilerim, Allah urandırmasın, tekrar teşekkür ederim . Saygılar.

Nazif Yılmaz
7 yıl önce

Sn Hocam saygılar.
Babam dün timoma ameliyatı oldu.
Timus timoma ve yağlı doku çıkartılmış, daha önce yazdığım gibi , timur kap zarına ve ciğere temas ediyormuş, ciğere temas eden bölüm, bir parça ciğerle alınmış,
Kalp zarına temas eden zardan kazınılmış,
Bunların haricinde operasyon sırasında Timur’un , diyaframda frenik sinire değdiği görülmüş, ve frenik sinir alınarak bloke edilmiş.
Bu sinir alındıktan sonra babamın solunumuyla ilgili Netür sorunlar oluşur,
Alınan parçalar patolojiye gönderilmiş cevap bekleniyor, sizce sonuç iyimi kötümü gelir.
operasyonu yapan doktorlar çok yoğun onları görme şansım olmadı,
Kusura bakmayın sizden bilgi almak istedim, Hoşçakalın.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif Yılmaz
7 yıl önce

Nazif bey operasyonu yapan doktorlarınız çok yoğun olduğu için alınan dokunun iyi mi kötü mü olduğunu hastanızı ve ameliyatını hiç görmemiş biri olarak bana soruyor olmanızı anlamakta ileri derecede güçlük çekiyorum. Günde en az 12 saat çalışan bir cerrah olarak ben hem kendi hastalarıma hem de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak bu yardımın da bir sınırı olduğunu fark etmelisiniz. Lütfen doktorlarınızla görüşün. Acil şifalar.

Nazif Yılmaz
7 yıl önce

Çok özür dilerim hocam, kusuruma bakmayın lütfen.amacım size rahatsızlık vermek ve zamanınızı meşgul etmek değildi. Hakkınızı helal edin,
Ameliyattan 3 gün sonra babamı kaybettik, hoşçakalın.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif Yılmaz
7 yıl önce

Nazif bey başınız sağolsun. Ne yazık ki akciğer operasyonları son derece hassasiyet gerektiren ameliyatlardır. Doktorlarınız ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardır. Sabırlar ve baş sağlığı diliyorum.

Mustafa
7 yıl önce

Merhaba hocam,ben 3 sene önce timo ma dan dolayi ameliyat oldum.sonrasında kemoterapi yada radyo terapi olmadım geçen seneden bu zamana kadar 3 tomografi çektirdin 3 de de 20.26 yumuşak doku göründüğünü sma değişmediğini söylüyorlar,sizin yorumunuz n olur hocam

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Mustafa
7 yıl önce

Mustafa bey filmlerinizi görmeden bu durumda yorum yapamam. Kendi doktorlarınızla ayrıntılı görüşün. Tatmin olmazsanız hastanemize baş vurmanızı öneririm.

Mustafa
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
7 yıl önce

Teşekkürler hocam

Mustafa
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
7 yıl önce

hocam son olarak bende hafıza zayıflaması başladı timomayla alakalımıdır?n yapmam gerekli teşekkürler

Sercan Gül
7 yıl önce

Hocam Merhaba,
1 Ay önce Anneme Miyestenia gravise bağlı olarak timoma teşhisi konuldu,
…. Gögüscerrahisi bölümünde amelyat edilmek üzere yatış için çağrıldık.
Doktorun söyledikleri ; 4 cm’e yakın kalp zarına temas etmiş ve diaframlardan birini felç etmiş denildi ve Amelyatın %7 riskli olduğunu ve bu %7 riskin çok büyük bir risk olduğunu söyledi masada kalma ihtimali yüksek denildi.
Öğrenmek istediğim bu tarz ameliyatlar çokmu risklidir veya kalp zarına teması ve diyaframlardan birinin felç olması çok ciddi bir durummudur.
Ameliyatı Op.DR . …. ve ekibi yapacak.

NaZif yılmaz
Yanıtlandı:  Sercan Gül
7 yıl önce

Sercan bey merhaba.
Öncekikle annenize acil şifalar dilerim. İnşallah annenizin ameliyatı başa

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sercan Gül
7 yıl önce

Sercan bey bu durumlar ciddi durumlardır. Ameliyat olacak merkezin çok donanımlı ekibin de bu operasyonlarda çok tecrübeli olması başarıyı artırır. Acil şifalar dilerim.

NaZif yılmaz
7 yıl önce

Sercan bey merhaba,
Öncelikle acil şifalar diler , ameliyatının başarılı geçmesini dilerim.
Burada haddim olmayarak , size cevap yazmak istedim, 15 gün önce babamı timoma ameliyatından 3 gün sonra solunum krizinden kaybettim.
İnşallah semih hocama saygısızlık etmiş olmama.
Babamdada 3 ay önce miyastane gravis bulgusuna rastlandı. Buna bağlı olarak timusa bağlı timoma var dediler, 5cm,
Kalp zarına ve sol akciğer üst lobun üst bölümüne temas ettiği ve ameliyat olması gerektiği söylendi.
Ameliyat istanbulda göğüs hastalıkları ve cerrahisinde başarılı olan devlet hastanesinde , açık ameliyat olarak yapıldı.
Göğüs diyaframa kadar açılınca, Timur’un diyaframın sol sinirinden tutulduğu görülmüş.
Operasyonda, sol akciğer üst lobun yarısı,kalp zarı komple ve sol diyafram siniri alınmış, kalp Arının yerine, suni kalp zarı takılmış.
Ameliyattan çıkmayı başarmıştı babam. Ertesi gün normal servise çıkarıldı, Ogün öğleden sonra solunum krizi başladı , tekrar yoğun bakıma indirildi, 2 gün sonrada vefat etti. Babamın bulber ( solunum kas ları) tutulumu vardı.
Ameliyat sonrası masada kalmadı ama 3 gün sonra solunum krizinden kaybettik.
Ben çok istedim , özel hastanede ameliyat olmasını, özellikle Semih hocamın olduğu hastanede olsun istedim, ana ikna edemedim , babamı.
Size önerim şöyle, bu hastalıklar çok ciddi ve önem gerektiriyor, 1doktoeun ameliyat demesi ile o doktorun olduğu hastanede ameliyat olmaya karar vermeyin, araştırın, başka doktor ve hastaneleri araştırın, miyastane gravisi iyice kontrol altına alınma dan ve baskılanmadan , hemen karar vermeyin, tabiki ameliyatı acil değilse, birde annenizin bulber tutulumu varmı yokmu bilmiyorum.
Düşünürseniz , Semih hocama kontrole götürün, ben çok araştırdım, Semih hocanın bu alanda çok başarılı olduğunu gördüm, ama dediğim gibi babamı , ikna edemedim o devlette olmak istedi. Allah acil şifalar dilerim.
Semih hocam sizdende özür dilerim haddim olmadan Sercan beye, biraz yardımcı olmak istedim, bizim yaşadığınız acıları yaşamasınlar diye. Saygılar.

Hanife
7 yıl önce

Hocam Merhaba annem timoma hastasi ve kemoterapi görüyor annemden nefes darlığı ve bağlı öksürük başladı bu kötüye mu işarettir teşekkürler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Hanife
7 yıl önce

Hanife hanım hastanızın filmlerini görmeden, timomanın nefes borusuna bası yapıp yapmadığını görmeden bir yorum yapmam hatalı olur. Sıklıkla timomanın büyümesi ve ilerlemesiyle böyle durumlar ortaya çıksa da bazen enfeksiyonlar da bu yakınmalara sebep olabilir. Acil şifalar dilerim.

Hanife
7 yıl önce

Balgam öksürük orda yanlış yazdım k.bakmayin

Nermin
7 yıl önce

Timoma AB de ameliyat gerekli mi?
Timoma kalbin zarı diyafram siniri ve akciğerin zarına tutunmuş. Ameliyat doğru bir karar mı?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nermin
7 yıl önce

Nermin hanım bu 3. evre bir timomayı gösteriyor. Önce kemoterapi ve radyoterapi uygulanmalıdır. Alınacak yanıt durumuna göre bundan sonra ameliyat edilmesi uygun olur. Ameliyat edilmesi mümkün olmayan timomalarda hastalığın ilerlemesi kaçınılmazdır. Acil şifalar dilerim.

Hanife
7 yıl önce

Merhabalar hocam
Annem timoma kanseri tahlillerinde enfeksiyon çıkmadı öksürük ve nefes darlığı var kemoterapi ve ilaçlarını düzenli olarak alıyor bu durumda hastaliginda ilerleme olurmu acaba internetten araştırdıgim kadariyla ilaçların az yada fazla dozda kullanmasiylada gelişirmis sanırım bu durum doğrumudur acaba bu nefes darlığı öksürük hastalığın ilerlediğini mi gosterir.birde doktor anneme pet çektirip doktoruna muayene olmasini sylemis ama pet makinası bozulmüş ve çek tiremedi o günde kemoterapiye girecekti Pedi cektiremedi yinede kemoterapiye girmesi gerekirmi acaba

Hanife
7 yıl önce

Hocam sorularima yanıt bekliyorum yardimci olun lütfen

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Hanife
7 yıl önce

Hanife hanım verdiğiniz kısıtlı bilgilerle siz bir açıklamada bulunamıyorum. Acil şifalar dilerim.

Niyazi
7 yıl önce

Sayın hocam dayımda 12 cm lik bir timoma var lazer ve kemoterapide 1 cm lik ufalma oluştu ama yeterli olmadı bu işte en uzman kim ?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Niyazi
7 yıl önce

Niyazi bey “bu işte en uzman kim?” sorunuza yanıtı biz vermeyiz. Size “en uzman biziz” gibi son derece etik dışı bir şey dememiz mümkün mü? Acil şifalar diliyorum.

f.ayşe filiz
7 yıl önce

hocam merhaba;
annemin sonuçlarını paylaşmak istiyorum.
Annem 67 yaşında ve 23 yıl önce bir memesi alındı.Başka bir rahatsızlıkk için gittiğimizde timomada bir bulgu görüldü ve bu film çekilmesi istendi.
Bulguya göre biyopsi önerisi var, ancak iyi huyluda çıkabilir deniyor.
Annem daha önce bu tür tedavi gördüğü için biyopsiyi reddediyor, hastalık belirtisi olmadığı içinde bişeyim yok diyor.
Lütfen bir fikir verin, özellikle timoma biyopsi zormuş, bir skıntı olur mu, sizce de biyopsi kesinlikle gerekli mi?
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
sonuç:
**anterior mediastende thymusta lokaliza,retrosternal uzanım gösteren ,pulmoner arter perikardial resessi oblitere eden ve pulmoner artere invaze, düzensiz sınırlı ,makrobule konturlu, içerisinde birkaç adet noktasal kalsifikasyon içeren ,’İVKM’den sonra periferi daha yoğun patolojik opaklaşan bir adet intrathymilk nekrotik kitlesi lezyon
**Sağ apikoposterior ve sol anterior bazal segmentte iki adet nonkalsifiye pulmoner nodul(met?)

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  f.ayşe filiz
7 yıl önce

Ayşe Hanım, burada timoma değil bir metastaz (meme kanseri yayılması) durumu daha yüksek olasılık. İğne biyopsisi yapılarak bir an önce uygun tedavi uygulanmalıdır. Acil şifalar.

f.ayşe filiz
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
7 yıl önce

teşekkür ederim

Nermin
7 yıl önce

Semih Hocam
Doktorları kemoterapi ve radyoterapi yapmadan direk ameliyat kararı verdi. Nörologları timomanın yayıldığı yer ve solunum krizleri yüzünden kemoterapi ve radyoterapiyi uygun görmediklerini belirttiler. Planlamaya dahil etmediler. Ameliyat sonrası solunum yetmezliği ve ardından kalp krizi. Malesef kaybettik. 5 ayrı hastanenin (devlet ve özel) ortak görüşü ameliyat kararıydı. Timomanın ameliyat olmadığı durumlarda hastalığın ilerleyeceği ve 4. evrede ameliyat olamayacağını düşünerek ameliyat kararı verildi. Ama bazen insan diyor ki ameliyat yanlış bir karar mıydı?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nermin
7 yıl önce

Nermin hanım hastanızı bir çok merkez görmüş ancak ben hiç bir zaman görmediğim için size bir yorum yapamıyorum. Başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Nermin
7 yıl önce

Sizi tanımış olsaydım sizin görmenizi isterdim. Sayfanızla tanışmam ameliyat olduktan sonra yoğun bakım sürecinde oldu. Kafama takılan soruları sizinle paylaşmak istedim. Bütün yollar bizi ……Göğüs Hastanesine çıkardı. Nöroloji doktorlarının adresleri ortak düşünceleri bu konuda ameliyat olduğu hastaneyi tavsiye ettiler. Babam da güvendi. Onun tercihi idi. Sizi tanımıyorduk. Kader…Keşke sizi tanımış olsaydık. Konunun uzmanı olarak yorumlarınızın kayıp yakını olmamaları adına başka hasta yakınlarıma faydalı olacağını düşünüyorum. Bu hastalıkta ameliyat gerekli mi? Ameliyat olmayan bir kişinin yaşam şansı ve kalitesi nasıl oluyor? Ameliyat sonrası solunum yetmezliği neden oluşur? Ameliyat olduğu hastane de donanımlı ve ekip de tecrübeliydi ama birşeyler ters gitti. Ameliyattan 4 gün sonra solunum yetmezliği gelişti. Kaybettik. Acımız büyük.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nermin
7 yıl önce

Nermin Hanım, timoma ameliyatından sonra diyaframa giden sinirler hasar görürse solunum yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Her operasyonun riskleri oluyor. Bu riskler tecrübeli ve donanımlı merkezlerde daha az olabilir. Sizdeki durumun ne olduğunu bilmeden daha ileri yorum yapmam yanıltıcı olur. Tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.

Nermin
7 yıl önce

Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi diyafram siniri alınmış. Yayılmış bir timoma hastalığının tedavi edilmesi de zor. Erken teşhis tedavi çok önemli. Ameliyatların riskleri var. Sonuç tecrübeli ve donanımlı merkezlerde de değişmeyebilir.
Bizler aile olarak doktorlara güvendik ve gereken ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Vücudu bu ameliyatı kaldırabilecek güçte değilmiş. Bazen gereken her şey yapılıp sözün bittiği yer başlayabilir.

yasemin bektaş
7 yıl önce

Merhaba Dr. Semih Bey;
Ben 29 yaşındayım. 2011 yılında timus timoma rahatsızlığından dolayı siyami ersek hastanesinde ameliyat oldum.Pataloji sonuçlarım iyi huylu çıktı. bu zamana kadar kontrole gitmedim. çağırmadılar da… Fakat ben rahatsızlığım tekrar edecek diye çok endişeleniyorum. üstelik çok stresli bir yapıya sahibim bu konu hakkında beni yönlendirebilir misiniz?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  yasemin bektaş
7 yıl önce

Yasemin Hanım, timoma operasyonu sonrası nüks olasılığı timomanın evresi ile ilgilidir. Birinci ve ikinci evrelerde nüks olmaz. Üçüncü evrede nüks görülebilir ancak sizin üçüncü evre olmanız durumunda ayrıca ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi de almış olmanız gerekirdi. Bu nedenle sizde nüks olasılığı yok denecek kadar azdır. Sağlıklı günler dilerim.

Yasemin Bektaş
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
7 yıl önce

Dr. Semih Bey;
Cok tesekkur ederim vermis oldugunuz bilgilerden dolayi peki yine de kontrole gitmem gerekli midir?

Elvan erdem
7 yıl önce

Hocam babam timoma hastası Ameliyat olamadığı için radyoterapi ve kemoterapi aldı, sonuç aldık o bölgeyi dondurdular .Ancak kısa bir süre sonra küçük parçacıklar halinde karaciğerine sıçramış. Sonra yoğun bir kemoterapi aldı. Sonrasında çok öksürük oluştu.(balgamlı) Şimdi ne yapmamız gerekiyor. Bu öksürük neden olabilir acaba . Şimdiden teşekkürler.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Elvan erdem
7 yıl önce

Öksürüğün neden olduğu muayene ve BT sonucunda anlaşılabilir. Geçmiş olsun.

talha oruc
7 yıl önce

hayırlı günler hocam ben babamla ilgili soru sormak istiyorum
babam 41 yaşında 4,5cm kitle tesbit edildi iğneli biyopsi yapıldı sonuç alınamadı kameralı biyopsi olundu patoloji sonucu timoma b3 olarak geldi 12 haziranda timoma ameliyatla alındı ameliyattan 1ay sonra toplam 5hafta radyoterapi aldı kontrolleri 3ayda bir olacakmış 1.kontrolu oldu 2.sine 3 ay gün verildi kontrolleri ne kadar sürer.sağlık durumu gayet iyi ameliyattan önce kemoterapi yada radyo terapi yapılmalımıyıdı.timoma tekrar edermi

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  talha oruc
7 yıl önce

Talha Bey, sadece radyoterapi uygulaması değil ayrıca kemoterapi de gerekli oılacaktır. Bu evrede tekrar edip etmeme durumu ameliyatla alına tümörün etrafındaki yapılara invaze okup olmadığı ile anlaşılır. Bunu ameliyatınızı yapan cerrahlar ile yrıntılı konuşup öğrenmeniz gerekir. Acil şifalar dilerim.

Ayşe Tan
7 yıl önce

İyi aksamlar. Babama 1 yıl önce timik karsinom teşhisi konuldu. Radoterapi kemoterapi uygulandı. ancak karaciğere metastaz yaptı. Şimdilerde de nefes darlığı ve öksürük oluştu. Acilde müdahale edildi. Akciğerde ödem oluştu. Ödemi ilaçlarla azalttılar. Sizce babmın hastalığı ilerlemiş midir.Ne gibi tedavi izllenmelidr.Teşekkürler

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ayşe Tan
7 yıl önce

Timik karsinom başka bir organa yayılma yapmışsa bu son evrede olduğunu gösteriyor. Medikal onkoloji bölümü tarafından farklı bir kemoterapi rejimi uygulanması gerekir. Acil şifalar dilerim.

niyazi
7 yıl önce

Hocam Merhabalar bnm sorunum şöyle 2 yıl önce elime gelen bi lenf bezi şişligi ile bi uzman doktora cıktım cekil en bt de..üst mediastande cıkan aort anterorunda 23×12 mm lezyon mevcuttur bir yıl önceki bt sine bakılarak anlamlı bi boyut kazanma mıştır.yazıyo bunu bn gögüs cerrahları Prof dr.larla görüştüm 2 yıl sonra bi daha bakalım dediler.. kafam karıştı yoksa gerçekten ne yapmalıyım

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  niyazi
7 yıl önce

Bu eğer bir timoma ise tedavi edilmelidir. Takip ilerlemeye sebep olur. Buna karar verebilmem için BT’nizi görmem gerekir. Acil şifalar.

Niyazî
7 yıl önce

Bt yi size nasıl gönderebilirim hocam ltvn bna yardımcı olun…hoca timoma demedi normal boyutlarda ve şekillenme yok dedi ama bilmiyorum kafam cok karışık..lenf biyopsisi de reaktif geldi…

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Niyazî
7 yıl önce

Dilerseniz yardımcım Ebru Hanımdan randevu alabilirsiniz: 02123043940 / 05321519734. Acil şifalar dilerim.

niyazi
7 yıl önce

Pki hocam teşekkür ederim

Engin sahintas
6 yıl önce

Sayin hocam kayinvalidem 53 yasinda. 4. Evre Timus kanseri teshisi ile tedavi goruyordu, kemoterapi sonrasi tumorlerin kuculmedigi anlasildi. 1 hafta once 2. kez biopsi oldu, biopsiden 2 gun sonra nefes darligi ile hastaneye yatti su an yogun bakimda ve makina yardimiyla nefes aliyor, bu asamadan sonra tedavi sansi nedir ? Nefes problemi gorurse tekrar kemoterapi gorebilir mi ? Tesekkur ederim.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Engin sahintas
6 yıl önce

Engin Bey, 4. evredeki timomlarda tedaviye yanıt alma olasılığı ne yazık ki istenildiği kadar yüksek değil. Hasta bu durumda iken kemoterapiye devam etmek mümkün olmaz. Acil şifalar dilerim.

Sinan
6 yıl önce

Hocam iki ay önce timoma ameliyatı oldum. Ameliyattan önce radroterapi ve kemoterapi gördüm ameliyat sonrası kemoterapiye gerek yok dediler şimdi öksürük ile balgam gelmeye başladı neye işaret olabilir?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sinan
6 yıl önce

Sinan Bey, bu yakınmalarınızın değerlendirilebilmesi için muayeneniz ve akciğer grafinizin incelenmesi gerkiyor. Acil şifalar.

Sinan
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Teşekkürler hocam.

mustafa
6 yıl önce

Hocam merhaba timoma ameliyatı oldum,kemoterapi ve radyo terapi almadım.Fakat konuşma bozukluğu ve hafıza kaybı yaşıyorum daha önce böyle bir şikayet duydunuz mu?kimden yardım alabilirim bu konuda.Teşekkürler.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  mustafa
6 yıl önce

Bu ameliyatın böyle bir sonucu yok. Nöroloji bölümüne başvurmalısınız.

ERCAN TUNA
6 yıl önce

Hocam Merhaba,
Tarafıma ait Toraks BT sonucu şu şekildedir;
Toraks duvarını oluşturan yumuşak dokular tabiidir.
Teakea, mediasten orta hattadır.
Ana vasküler yapılar, kalp doğal görünümdedir.
Trakea, lober bronşlar ve segmenter dallar açık olarak izlenmektedir.
Paratrakeal ve prevasküler alanda birkaç adet milimetrik boyutta, patolojik boyutlara ulaşmayan lenf nodu izlenmiştir.
Anterior mediastende TİMİK REBOUND HİPERPLAZİ ile uyumlu görünüm izlenmiştir.
Akciğer parankim alanlarının değerlendirilmesinde; sağ üst lob anterior segmentte subplevral lokalizasyonda 2,5 mm ve 3 mm boyutunda 2 adet ve sol üst lob inferior lingular segmentte subplevral lokalizasyonda 3 mm boyutunda 1 adet solid parankimal nodül izlenmiştir. Ayrıca sol üst lob inferior lingular segmentte periferik lokalizasyonda 3 mm boyutunda parsiyel solid nodül izlenmiştir. Tanımlanan bulgular dışında bilateral akciğer parankim alanlarında aktif enfeksiyöz infiltrasyon ve kitlesel lezyon saptanmadı.
Plevral efüzyon veya kalınlaşma tespit edilmemiştir.
Götüntü alanına giren abdominal kesitlerin değerlendirilmesinde; belirgin patoloji izlenmemiştir.
İnceleme alanına giren kemik yapılar normal izlenmiştir.

32 yaşındayım, Sigara hiç kullanmadım, babam akciğer CA hastasıydı, 2007 yılında teşhis konuldu, kemoterapi ve radyoterapiye yanıt verdi, şuan gayet iyi durumda.

Hocam, BT sonucuna göre nodüller hakkında düşünceniz nedir?
Bu rapora göre bronşektazi düşünülebilir mi?
Timüs bezinin alınması gerekli midir?

Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

İyi çalışmalar.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ERCAN TUNA
6 yıl önce

Timus bezinin ameliyatla alınması gerekmez. Sigara içmediğiniz için nodüllerin önemi yok.

ERCAN TUNA
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Verdiğiniz yanıt için teşekkür ederim Hocam.
BT, görmüş olduğum astım tedavisine yanıt alamayışımız sebebiyle çektirildi.
Bursa’dan yüzyüze görüşmediğim ancak CD yi inceleyen iki hocamızdan biri bronşektazinin söz konusu olduğunu söyledi, her iki hocamız da nodüller konusunda sizinle aynı fikirde ancak timüs bezinin ameliyat ile alınması getektiğini söyleyip İstanbul’da bir hocamızı işaret ettiler, yakın zamanda kendisi ile bir görüşme yapacağım, sonrasında sizinle de görüşmek isterim. Saygılarımla.

Osman
6 yıl önce

Hocam merhaba
evlilik için verem savaş tan rapor alacaktik kitle gördüler ve ultrason cektirdik ultason raporunda sonuçta aşağıdaki gibi yazıyor kanser kitlesimidir
toraks girimi düzeyinde tiroid sol lobun kaudol komsulugunda,trakeayi sağa iterek kaudalde arkus aortanin superiorunda brakiosefalik turunkus ve sağ CCA arasında inferiorda ön mediastane uzanim gösterip sağa doğru yönelmiş en geniş yerinde transvers aksta 46*60 mm boyutlarinda, kraiokaudol aksta ise yaklaşık 100 mm boyutlarında yumuşak doku kitlesi (timus kaynakli tm? teratojenik timorler? TTIIAB önerilir )

sağ alt paratrakeal alanda 20*25 mm boyutlarında LAP

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Osman
6 yıl önce

Kalbinizin önünde yer alan kitle için bir toraks BT çekilmesi gerekir. Burada daha net olarak görülecektir. İleri yorumu BT sonucunuza göre yapmak gerekir.

Malik
6 yıl önce

Bilgisayarlı tomografi sonucunda ; ön mediastende prevaskuler alanda 17.5×16.5mmboyutlarinda timüs bezine ait olabilecek yumuşak doku izlenmiştir.klinik korelasyonu önerilir.sigara icmiyorum.31 yaşındayım ailemde akciğer hastalığı yok.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Malik
6 yıl önce

Önemli bir lezyon değil. Timus bezi kalıntısı. Takip veya tedavi gerekmez.

Ahmet
6 yıl önce

Timus bezi büyümesi rahatsızlıgım var.(5cm×3,5cm) Mayıs 2015te tomografi sonucum ile Aralık 2015 tomografi sonucum arasında fark yok,Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi doktoru prof ameliyat olmam gerektiğini timus bezini alması gerektiğini söyledi.Ameliyat ile gögüsümün açılacagını söyledi korktum. Tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Ahmet
6 yıl önce

Biz bu durum (TİMİK HİPERPLAZİ) için operasyon önermiyoruz

ahmet
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Peki hocam tedavi yontemim ne olabilir.Timus bezi buyumesi nasil geçer

ahmet
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Hocam tedavi yontemi ne öneriyorsunuz

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  ahmet
6 yıl önce

Bizim önerimiz Tek Port Vats operasyonudur.

Sinan
6 yıl önce

Hocam 3 ay önce 3. Evrede olan timomaya
radroterapi ve kematerapiden sonra ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası kemoterapiye gerek yok dedier. Şimdi göğüsünde ara sıra titreme ve yanmalı ağrı oluyor. Acaba tekrar nüks mü etti?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sinan
6 yıl önce

Kontrollerinizde çekilecek BT ile nüks olup olmadığını anlamak mümkün olacaktır. Bahsettiğiniz yakınmalar mutlaka bir nükse işaret etmiyor. Acil şifalar dilerim.

Sinan
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Teşekkürler hocam

sevim aydin
6 yıl önce

Selam hocam bende timus bezi buyumesi var.2 ay once tomografi cektirmistim.on mediastende orta hattin soluna dogru uzanimi bulunan yaklasik 15×8.5 cm boyutunda solid kitlesel olusum izlenmistir.bu lezyondanhistopatolojik verifikasyon onerilir.lezyonun mediastendeki vaskuler yapilara basi etkisi izlenmistir Hocam bu rapora gore kacinci evreyim ne yapmaliyim

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  sevim aydin
6 yıl önce

Timus bezi büyümesi ve timus bezi tümörü ayrı durumlar. Sizde hangisinin olduğunu BT’nizi görmeden buradan tahmin etmem olanaksız.

songül
6 yıl önce

merhaba semih bey 2014 ekim ayında önce parça alındı sol taraftan 2 hafta sonra timoma ameliyatı oldum kötü huylu olduğu söylendi kemoterapi ardından radyo terapi gördüm şuan temizlendiğini söyledi doktorum ekim ayında ameliyat olalı 3 sene olucak 28 yaşındayım şuan.1 rinci ameliyat yerim sol gögüs tarafım dokununca hala ağrı var gögüs kafesimdede ağrılar oluyor bu normal mi sizde hala ağrıması ve şimdi 4 aylık hamileyim karnım şişmeye başlayınca ağrılarım artarmı acaba diren takılan yerlerde bile ağrılar oluyor.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  songül
6 yıl önce

Hamilelik sırasında ağrılarda bir miktar artış normaldir. Lütfen bu konuda ameliyatınızı gerçekleştirmiş olan doktorlarınızdan yardım alınız.

Sinan
6 yıl önce

Hocam 3,5 ay önce timoma ameliyatı oldum. BT raporunda sol alciğer üst lob anterior segmentte paramediastinal yerleşimde fokal buzlu cam dansitesinde alan ve minimal fibrotik değişiklikler dikkat çekmektedir. Sternumda geçirilmiş operasyona sekonder hiperdens sütür materyalleri mevcuttur yazıyor bu nr demektir? Saygılarımla

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Sinan
6 yıl önce

Ameliyat sonrası normal bulgular

SİBEL
6 yıl önce

MERHABA HOCAM 25 YAŞINDAYIM TİMOMA AMELİYATI OLDUM KEMOTERAPİ RADYO TERAPİ GÖRDÜM KÖTÜ GÜNLERDİ ŞİMDİ İYİYİM BUNDAN SONRA NELERE DİKKAT ETMEN GEREKİYOR NORMAL BİR ŞEKİLDE HAYATIMI DEVAM ETTİREBİLİRMİYİM TEKRAR NÜKSSEDERMİ ETMEMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM ÇOK TEDİRGİN YAŞIYORUM NELERE DİKKAT ETMELİYİM . ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER HOCAM.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  SİBEL
6 yıl önce

Sibel Hanım, bu bilgileri ameliyatı gerçekleştiren doktorlarınızdan almalısınız. Hangi evrede olduğu veya ameliyatın nasıl yapıldığını bildikleri için size daha doğru bilgi vereceklerdir.

Mansur
6 yıl önce

Hocam Azerbaycandan yazıyorum. Kız kardeşimde 3.9 x3.3 timoma bulundu. Amma doktor tomoqrafiden önce biopsi etmek isteyir. Hem de ana damar için tehlike var diyorlar… ne yapalım… Size , Türkiyeye gelelim mi… tedavi için… bize ne önerirsiniz…teşekkürler…

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Mansur
6 yıl önce

Mansur Bey, timomalar için biyopsi uygun bir yöntem değil. Filmlerinizi görmem gerekir. Asistanım Ebru Hanım’ı 02123043940 veya 05321519734 numaralı telefonlardan arayarak randevu alıp gelmenizde fayda var. Acil şifalar dilerim.

Dursun Aslantaş
6 yıl önce

Hocam eşinde timoma var dediler biz şu konuda kararsız kaldık ameliyat da göğüs açılarak yapılacak dediler başka doktora gittigimiz zaman yan taraftan yapılacak diyor sizce hangisi uygun sizce risk bakımından hangisi vücuduna daha az tahribat verir ve en sağlık li olan amaliyati nedir teşekkür ederim şimdiden iyi çalışmalar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Dursun Aslantaş
6 yıl önce

Timoma operasyonları göğüs kemiği açılarak, kaburgalar arasından açılarak veya bizim tercih ettiğimiz şekilde kapalı yöntmele torakoskopik olarak gerçekleştirilir. Tercih edilmesi gereken yöntem kapalı-torakoskopik operasyondur. Baş vurmuş olduğunuz cerrahlar kendi tecrüblerine göre size öneride bulunurlar. Acil şifalar dilerim.

şevval
6 yıl önce

hocam bnım 13 yasında temoma hastalıgı goruldu doktora gorrutduk teshıs ettıler 5 sene once 2 sn dı tamımlandı bu yaz grubu ıcın ne yapmamız gerekıyo yardımcı olursanız sevırım…

sevval
6 yıl önce

cvb versenız 🙂 hocam lutfen

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  sevval
6 yıl önce

Burada cevaplayabileceğim bir bilgi mevcut değil. Lütfen doktorlarınızla görüşünüz.

serdar
6 yıl önce

iyi günler hocam ben39 yasindayim. metatasiertes thymuskarzinoms gecen 2015 nisan ayinda ögrendim. sadece 4 defa kemoterapi aldim .sonra 5 tümürlerde kücülme görüldü ve yaklasik 5 ay kadar bir ara verildi. Tekrar 4 kür daha kemoterapi aldim ama ilk iki terapi kadar kuculme olmadigini ve ayni boyoutta kaldigini soyledi.Suanda haftaya radyoterapiye baslanacak bunun bir faydasi olur mu?Sizden randevu almak istyirum saygilarimla

emre
6 yıl önce

Hocam tomografi sonucu doktorum göğüs ün de leke gözüküyor.dedi. biz buna timus diyoruz dedi. Başka da bişey demedi. 10 gün sonra radyoloji ile rapor hazırlayacağız dedi banak kafayı yemek üzereyim.kötü bişey mi. Timus bezi bulunması kötüb bişeym mi yaşım.25 ara sıra nefes darlığı da çekiyorum.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  emre
6 yıl önce

Ne yazık ki hastalar kendi doktorları ile karşılıklı konuşup ayrıntılı bilgi almadıkları için sizin gibi sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun yolu doktorlarınızla tüm sorularınızın yanıtını almak üzere randevu alarak görüşmenizdir.
Timus bezi ergenlikte kaybolması gereken bir dokumuzdur. Bazen kaybolmayıp ileri yaşlarda da göğüs kemiği arkasında bir kalıntı olarak kalabilirler. Eğer yakınmanız yoksa önemli bir durum değildir.

emre
6 yıl önce

Nefes darlığı mı onuda tam bilmiyorum. Böyle arada yemek yerken bile nefes tıkanyor gibi gribimd de bu arada belki ondan da olabilir.kısaca sı yaşım25 lekeg gözüküyor dedi doktorum.timus diyoruz biz buna dedi. Vücudum da timus olması kötü mü yadao önemsiz mi dir. Cevaplarsanz sevinirim hocam

Asuman erturk
6 yıl önce

Mrhb hocam annem 3 gun once gogus cerrahisinde mediastende kitle cerrahisi oldu .kapali oldu gayet basarili bir cerrahi oldu.fakat hekimimiz kitlenin TIMOMA dan supheleniyorim dedi.dahasi 15 gun sonraki patoloji sonucunda belli olcak demisti.isin tedavisi gorebilir dedi acaba bu kacinci evredir.ve metastaz yaparmi.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Asuman erturk
6 yıl önce

Bu kıstlı bilgilerle ve şüpheye dayalı değerlendirmelerle size bir evre “tahmin” etmem bir doktorluk olmaz. Patoloji raporunuz çıkınca cerrahlarınız size açıklamada bulunmalıdır. Geçmiş olsun.

Asuman erturk
6 yıl önce

Mrhb hocam timomali hasta kapsulu astiysa kac kur isin tefavisi alir.ve iyilesme sureci nekdardi.hekimimz cerrahiden ciktikdan sonra kotunun iyisi dedi

sevval eylul
6 yıl önce

Danışmak istedigim bir konu var size hocam kardesim 12 yasinda timoma hastaligi gozuktu 2 evrede simdi agzindan kan filan heep geliyo ameliyat sartmi
labaratuar sonuclarinda AFP AFP 1,07….M. TUBERCULOSIS-DNA(RT-PCR) M.TUBERCULOSIS-DNA(RT-PCR)NEGATIF …..M. Tuberculosis dna (rt.pcr)m TUBERCULOSIS -DNA (RT-PCR)NEGATIF MIKOBAKTERI(PCR) MIKOBAKTERI(PCR) MIKOBAKTERI (PCR) NEGATIF MIKOBAKTERI(PCR) MIKOBAKTERI(PCR)NEGATIF HELICOBACTERI Ag
APTT 28.96
PROTROMBIN ZAMANI 12.45
INR 1.00
PTZ% 85.51
HOCAM BIZ karsliyiz köyde oturuyoruz bu ameliyat riskli diye kimse yapmiyo 18 yas diyorlar o yasa kadarda büyüyo maddi durumumuz cook iyi degil allah rizasi icin bi kapi gösterin bize hocam

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  sevval eylul
6 yıl önce

Sevval Hanım, bu hastalığın ameliyatı gerekiyorsa bunun için hastanemize veya benzer büyük bir üniversite hastanesine baş vurmanız gerekir. Acil şifalar dilerim.

sevval
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

Hocam size ulasmak istiyorum sizin yaniniza gelip bi gorusmek istiyorum kardesim hakkinda nasıl randevu alabilirim?

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  sevval
6 yıl önce

Randevu talebiniz için asistanımız Ebru Hanım’ı 02123043940 veya 05321519734 no’lu telefonlardan arayabilirsiniz.
Geçmiş olsun dileklerimle

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Acıbadem Maslak Hastanesi

sevval
Yanıtlandı:  Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
6 yıl önce

hangi sehir bu hocam adresinizi verirseniz iyi olur

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  sevval
6 yıl önce

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı
Maslak, İstanbul
Randevu: Bn. Ebru Taşkit – 02123043940 / 05321519734

şenay yıldız
6 yıl önce

Hocam merhaba timus bezini 15 gün önce duydum oğlum birbuçuk yaşında geçmeyen öksurükten hastaneye gittik akciğer rontgeninde bu bez görüldü büyükmü görüldü yoksa bu bezde bir kitlemi görüldü bunu henüz soramadım bizi ikinci bir hastaneye rontgene gönderdiler tekrar aslında ultrasonda gönderdiler ama radyoloji uzmanı ultrasonun bunu görüntüleyemeyeceğini söyledi tomografiyede ihtiyaç duymadılar pereferik yayma yaptırdık hematoloji doktorumuz şu anda bir sorun olmadığını 6 ay sonra tekrar gelmemizi istedi bazı değerler yüksek çıktı lenfositlerde dahil
Hocam korkuyorum her timus bezi böyle 6 ayda bir kontrol edilmiyor heralde bizimkinde başka bir problem vardıki buna gerek duydular Rize de çocuk göğüs uzmanı yok şu anda bronşilyolit olduğundan tedavi görüyor bitince Trabzona götürcem kafamdaki sorulara cevap alabilmek için Hocam görüşleriniz çok önemli tabi size yazdıklarımda kesin bir bilgi veremedim ama bu anlattıklarımdan muhtemel bir sonuç çıkarmışsınızdır mutlaka
Sürçü lisan ettiysem affola
Saygılar hocam

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  şenay yıldız
6 yıl önce

Şenay Hanım, Timüs Bezi çocukluk çağında fonksiyon gören, ergenlikten sonra kaybolan bir dokumuzdur. Bu doku ergenlikten sonra kaybolmaz ve sabit kalırsa buna Timik Hiperplazi adı verilir. Ayrıca, bazı durumlarda bu bezde Timoma denilen bir tümör de gelişebilir. Size 6 ay sonra kontrol denilmiş ise bu daha çok Timik Hiperplazi durumunu akla getiriyor. Hastanızı ve filmini görmeden daha net bir yorum yapmam ne yazık ki mümkün değil. Doktorlarınızın önerilerine göre hareket etmelisiniz. Sağlıklı günler dilerim.

uğur
6 yıl önce

hocam Birçok doktora ; radyolojik sonuçlarım şunlar:
mediastinal ana vasküler yapılar ve kalp doğal yapıdadır
Anterior mediastende regresyonu gecikmiş timik dokusu izlenmektedir.
mediastende patolojik boyutta LAM pakesi raslanmamıştır.
bileteral akciğer parankiminin değerlendirilmesinde ; sağ orta lop medialde subsegmental atalektatik bant izlenmektedir.
prevral tüzeyler tabi, plevral effüzyon veya kalınlaşma izlenmedi.
her iki akciğer normalkitle lezyon bulgu saplanmamıştır.
doktor 6 ay sonra bir daha gel bt incelemesi yapalım büyüme varmı görelim dedi şimdilik norla olduğunu söyledi.
ben biraz evhamlıyımdır .
sizin görüşünüzüde almak istedim
saygılar..hocam

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  uğur
6 yıl önce

Timüs dokusunun kalıntısı önemli bir durum değil. Nöroloji muayenenizde sorun yoksa takip edilmesi yeterlidir.

elif bilici
6 yıl önce

hocam merhaba.ben 2015 mart ayında tiroit papiller ca teşhisi ile total tiroit ve sağ boyun diseksiyon gcrdim.ilk akciğer ilacsiz bt 2015 mart ayında ameliyattan sonra çekildi.ikinci ilacsiz akciğer bt kasım 2015 te cildi.çekilmenin sebebi akcgerdeki milimetrik ödüllerden dolayı gogus doktoru istiyo.iki akciğer bt de timus varlığı çıktı.ikinci kasım 2015 te çekilen bt de antrenör mediastendetransvers capi38 mm.on arka capi26 mm ölçülen yumuşak doku timus gland hperplazisi görüldü.iki bt deki timus büyüklüğü arasında çok bi fark yok dendi.iki akciğer bt arasında 2015 temmuz ayında 175 milikurluk atom aldım.2016 ocak ayı ortasından beri ara ara tutan bi öksürük goguste baskı yada ağrı ağırlık bi baskı hissi gbi şeyler yaşıyorum.öksürük genelde gündüzleri oluyor gece yok denecek kadar az yada hiç.11nisan 2016 tarihinde iki akciğer bt yi gogus cerrahi baktı yani gogus hocası göstermiş oda timik hiper plazisi dedi.atom tedavisinden kaynaklı bi büyüme gbi düşünüyorlar.pet çekimi istenmişti ama gogus cerrahi timik hpeplazisi deyince temmuz 2016da emar yada akciğer bt çekilecek üç ay sonra.hocam sizce ne yapmalıyım yanlış teshisemi kurban gidiyorum.timoma lenfoma yada başka bişey olablirmi.bu şekilde takibini devam etmeliyim.şubat ayında kan tahlilleri ypldi göze batan bişey yok enfeksiyon görülüyor bu idrar yolları kaynaklı olabilir dendi.hocam zaten tiroit kanseriyim stres çok.bu ne olabilir korkuyorum acaba teşhis yanlısı bu öksürük gogus agrisi kötüye isaret mi dir.pet çekimi yapılan mi yoksa temmuz ayında emar yeterli midir.endişe edilecek kötü bi durum varmı.hocam lütfen cevap yazarmsnz van dan yazıyorum saygilar

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  elif bilici
6 yıl önce

Elif Hanım, bir kaç doktor filmlerinizi görerek değerlendirme yapmışlar. Benim filminizi görmeden bir değerlendirme yapmam yanıltıcı olabilir. Bu lezyonun bir timik hiperplazi olma olasılığı son derece yüksek. Doktorlarınızın önerilerine göre hareket etmelisiniz. Dilerseniz filmlerinizle birlikte hastanemize baş vurabilir ve net bir yorum sahibi de olabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun.

Sohbete Başla
Akciğer Cerrahisinde ameliyat yöntemleri için bilgi alabilirsiniz.