Timoma

Timoma Nedir?

Timoma Nedir?
YouTube Videosu

Timoma göğüs kemiği arkasında yer alan timüs bezinden kaynaklanan bir tümördür. Timus bezi ergenlik dönemine kadar vücudun savunma sisteminde yer alan hücrelerin yapım yeridir. Ergenlikten sonra bu bez işlevini kaybederek küçülür. Timus bezinde ortaya çıkan tümörlere timoma adı verilir. 

Timoma Belirtileri Nelerdir?

Timomalar hiçbir belirti vermeyebilirler. Büyümeye devam ederlerse göğüs ön bölgesinde ağrı, nefes borusuna baskı yaparak bronşit benzeri öksürüklere sebep olabilirler. Daha da büyürlerse etraflarında yer alan damarlara baskı yaparak yüzde belirgin şekilde şişme, boyun damarlarında belirginleşme ve yüzde aşırı kızarıklık (vena kava superior sendromu) ve nefes darlığı yakınmalarına sebep olabilirler. Ancak bu durumlar son derece nadirdir. Genel olarak timoma hastalarında hiçbir belirti bulunmaz.

Timomalı hastaların yaklaşık %15’inde Myasthenia Gravis adı verilen bir sinir ileti bozukluğu mevcuttur. Myasthenia Gravis’de hastaların görme (göz kapağı düşmesi sonucu), yutma ve bazen nefes alma güçlükleri olur. Ancak Myasthenili hastalarda en belirgin şikâyet günün ilerleyen saatlerinde tüm kas sisteminde ortaya çıkan yorgunluk durumudur.

Hastalarda bazen timomanın kendisiyle hiç ilgili olmayan kansızlık, deri döküntüleri, kaposi sarkomu ve buna benzer birçok hastalık durumları ortaya çıkabilir. Para-neoplastik sendrom denilen bu durumlar timomanın tedavisi ile düzelir.

Timoma kaç evrede ortaya çıkar? 

Timomaların dört evresi mevcuttur.

Birinci Evre Timoma

Birinci evre timomaBirinci evre timoma BT görüntüsü

Bu evrede tümör bir kapsül içerisinde sınırlıdır. Yukarıdaki resimde 67 yaşında bir kadın hastamızda ortaya çıkan timomaya ait bilgisayarlı tomografi görüntüsü mevcuttur. Kırmızı ok göğüs kemiği arkasında ve kalbin önünde yer alan timomayı göstermektedir. Tümörün etrafındaki damarlara yayılma yapmadığı görüldüğünden bunun 1. veya 2. evre bir timoma olduğu bu görüntülerle anlaşılabilmektedir. Kesin teşhis patoloji incelemesi sonucu konulur.

İkinci Evre Timoma

İkinci evre timoma
İkinci Evre Timoma

Bu evrede tümör kapsülünde hasar (invazyon) oluşturarak dışarı doğru uzanmaktadır. Birinci ve ikinci evreyi birbirinden ayırmak bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile mümkün olmayabilir. Bu ayrım çıkartılan tümörün patoloji incelemesi sonucu yapılır.

Üçüncü Evre Timoma

Bu evrede timoma kapsülü aşarak etrafta bulunan akciğer, nefes borusu, damarlar, kalp zarı gibi yapılara doğru ilerleme gösterir.

Dördüncü Evre Timoma

Bu evrede timoma başka organlara (örneğin akciğere, karaciğere, böbrek üstü bezine gibi) sıçrama / yayılma göstermiştir.

  • 4A Evresi Timoma

Timomanın 4A evresinde tümör akciğer veya akciğer zarına (plevra) yayılma gösterir. Buna metastaz, yayılma değil plevral implantlar adı da verilebilir. Başka organlara yayılma denilen durumdan daha farklı bir tablodur.

  • 4B Evresi Timoma

Timomanın 4B evresinde, daha uzak organlara yayılması söz konusudur.

Tanı yöntemleri nelerdir?

Radyolojik İnceleme

Düz akciğer grafilerinin timomaları teşhisinde önemli bir yeri yoktur. Düz akciğer grafisinin normal olması bir timoma varlığını ekarte etmez. Bilgisayarlı tomografi görüntüleri bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi verir. Bazı durumlarda MR görüntülemelerine de ihtiyaç duyulabilir. Şüpheli durumlarda PET-CT çekilmesi gerekli olabilir. Bu her zaman şart değildir.

İğne Biyopsisi

Ameliyat olabilecek durumda olan (1. ve 2. evre), düzenli sınırlı tümörlerde iğne ile biyopsi gerekmez, ancak, 3. ve 4. evredeki timomaların teşhisi için biyopsi şarttır.

Timoma tedavi yöntemleri nelerdir?

Timoma nasıl tedavi edilir?
YouTube Videosunu İzleyiniz

Hastalarda Myasthenia Gravis mevcut ise öncelikle bunun uygun şekilde ilaçla tedavisi gerekir. Bu tedavi nöroloji kliniği tarafından uygulanır. Myastenia Gravis belirli bir kontrole ulaştığında artık timoma tedavisine geçilir.

Timomanın tedavisi bulunduğu evre ile ilgilidir.

ÖNEMLİ

Timoma son derece ciddi bir tümördür.

Basit ve iyi huylu bir tümör olarak değerlendirilip uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda önemli sonuçlar doğurur.

Birinci ve İkinci Evre Timoma Tedavisi

Bu evrelerde ameliyatla timomanın çıkartılması gerekir.

Ameliyat sonrası kemoterapi veya radyoterapi gibi başka bir tedavi gerekmez.

Hastaların 5 yıl süreyle, her 6 ayda bir takip edilmeleri gerekir. Daha sonra yılda 1 kez kontrol yapılır.

Üçüncü Evre Timoma Tedavisi

Eğer cerrah 3. evre bir timomayı ameliyatla TAM OLARAK çıkarabileceğini öngörüyorsa tümör ameliyatla çıkartılır. Daha sonra yaklaşık 6 hafta radyoterapi uygulanır.

Eğer cerrah tümörün ameliyatla tam olarak çıkartılamayacağını öngörüyorsa bu durumda önce kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanıp tümörün etraf dokulara olan yayılması geriletildikten sonra ameliyatla tümör çıkartılır.

Ameliyat sonrası kemoterapiye devam edilmesi gerekli olabilir. Kemoterapi gerekip gerekmediğine hastanenin tümör kurulu tarafından karar verilir.

Tedavi sonrası 2 yıl boyunca 3 ayda bir, daha sonraki 3 yıl ise 6 ayda bir kontrollerle takip edilir. Daha sonra yılda bir kez kontrol uygulanır.

Dördüncü Evre Timoma Tedavisi

4A Evresi: Eğer uygulanabiliyorsa ameliyatla tümör ve yayılmaları çıkartılıp ardından kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

4B Evresi: Bu evrede başka organlara sıçrama ortaya çıkmış olduğundan artık ameliyat uygulanmaz. Sadece kemoterapi ve gerekli durumlarda radyoterapi uygulanır.

Timoma ameliyat yöntemleri nelerdir?

Timoma ameliyatlarında açık ve kapalı yöntemler uygulanır.

Bizim tercih ettiğimiz yöntem kapalı (tek port VATS) operasyondur.

Açık Ameliyat

Açık ameliyatla göğüs kemiği altında yerleşen tümörün (timomanın) çıkartılması işlemidir.

Açık ameliyat için 2 yaklaşım vardır:

A) Göğüs kemiğinin açılması (sternotomi)

B) Kaburgalar arasından açılması (torakotomi)

Tümör tam olarak çıkartılmalı ve etraftaki yağlı dokular da ameliyat sırasında alınmalıdır.

Ortalama olarak hastane kalış süresi 4 veya 5 gecedir.

Üçüncü ve dördüncü evredeki timomaların ameliyatında açık yöntem tercih edilir.

Deneyimli merkezlerde operasyonun komplikasyon oranı %5-10’dur.

Kapalı Timoma Ameliyatı

Tek Port Torakoskopi, VATS

Tek port VATS dediğimiz kapalı ameliyat yönteminde 3cm’lik bir kesi yapılarak göğüs yan kısmından ilerletilen bir kamera ile görüntü elde edilerek timoma ve etraf yağlı dokular özel bir torba (endobag) içerisinde çıkartılır.

Özel tecrübe gerektiren bir operasyondur. Hastaya en az zarar verici yöntemdir.

Hastane kalış süresi 2 gecedir.

Birinci ve ikinci evredeki timomalarda uygulanabilir.

Normal yaşama dönme açık yönteme göre daha kısadır. Komplikasyon oranı %5’dir.

Timik Hiperplazi

Timus bezi ergenlikten sonra kaybolur. Bazı kişilerde bu kaybolma olmaz ve çekilen bilgisayarlı tomografide kalbin önünde, göğüs kemiği arkasında bir görüntü oluşturur. Timik hiperplazi denilen bu durum bir tedavi gerektirmez. Eğer bu görüntü bir timoma şüphesi oluşturmuşsa VATS yöntemiyle kapalı bir operasyonla çıkartılıp patoloji incelemesi yapılmalıdır.


Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Randevu: Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
02123043940 / 05321519734
80 Yorum
Eskiden yeniye sırala
Yeniden eskiye sırala Oy sayısına göre sırala
Inline Feedbacks
View all comments
Nazif YILMAZ
8 yıl önce

Slm Hocam.
Timoma ölümcülmüdür, açık yöntemle alınırsa da tekrarlama riski varmı, açık ameliyat süresi nedir, özellikle miyastane gravis hastaları, ameliyata nasıl hazırlamalı, ameliyattan sonra nasıl bir süreç bekliyor, ve açık ameliyat ne kadar sürede tam olarak iyileşir. Timusun, timomamın ve yağ dokularının alınması , myastane graviste gerileme veya durma eğilimi gösterirmi

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif YILMAZ
8 yıl önce

Nazif bey, Timoma erken evrelerde iyi huylu seyreder ama 3. ve 4. evreye geçtiğinde bir kanser haline dönüşür. Açık ameliyat 1. ve 2. evrede yapılırsa tekrar etme riski yok denecek kadar azdır. 3. evrede ameliyat edilirse tekrar eder. Bu nedenle bu evrede farklı tedaviler (kemoterapi ve radyoterapi) uygulanıp sonra ameliyat edilir. Miyasteni Garvis hastalarının hazırlığı nöroloji doktorları tarafından yapılan ayrıntılı kan tahlilleri sonucu ve hastalığın evresine göre yapılır. Ameliyat sonrası yakınmalar belirgin şekilde azalır veya tamamen kaybolur. Eğer timus dokusu tamamen alınamaz ise nüks daha sıktır. Ameliyat süresi yaklaşık 3 saattir.

Nazif YILMAZ
8 yıl önce

Sn.Hocam
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Baban 7o yaşında 2 ay önce çiğneme ve yutmada zorlanmaya başladı, konuşması bozuldu nazine ve peltek konuşmaya başladı, miyastane gravis tanısı konuldu, çekilen göğüs filminde kitle tespit edildi, pet çekildi timusa bağlı timoma olduğu söylendi. Göğüs boşluğunda kalp zarı ve sol akciğer üst loba temas ettiği söylendi. Bu durum da 3. Everede mi oluyor. Ameliyat planlanıyor, miyastane içinde günde 4 draje mestinon kullanıyor ve 1 defa ivig aldı,
Saygılarımla.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif YILMAZ
8 yıl önce

Nazif bey timomanın akciğer ve kalp zarına temas etmesi 3. evre olduğunu göstermez. Bütün timomalar buralara temas eder. Önemli olan buralar invaze (içerisine girme) olup olmadığıdır. Eğer buralara sadece temas etmeyip invaze olmuşsa bu durumda 3. evredir. Bunu anlamanın yolu MR (BT değil) ile ayrıntılı incelemedir. Eğer invazyon varsa önce kemoterapi ve radyoterapi sonra ameliyat uygulanmalıdır. Değilse direkt ameliyat edilebilir. Acil şifalar dilerim.

Nazif Yılmaz
8 yıl önce

Sn. Hocam , Allah razı olsun.
Başarılıranuzın devamını dilerim, Allah urandırmasın, tekrar teşekkür ederim . Saygılar.

Nazif Yılmaz
8 yıl önce

Sn Hocam saygılar.
Babam dün timoma ameliyatı oldu.
Timus timoma ve yağlı doku çıkartılmış, daha önce yazdığım gibi , timur kap zarına ve ciğere temas ediyormuş, ciğere temas eden bölüm, bir parça ciğerle alınmış,
Kalp zarına temas eden zardan kazınılmış,
Bunların haricinde operasyon sırasında Timur’un , diyaframda frenik sinire değdiği görülmüş, ve frenik sinir alınarak bloke edilmiş.
Bu sinir alındıktan sonra babamın solunumuyla ilgili Netür sorunlar oluşur,
Alınan parçalar patolojiye gönderilmiş cevap bekleniyor, sizce sonuç iyimi kötümü gelir.
operasyonu yapan doktorlar çok yoğun onları görme şansım olmadı,
Kusura bakmayın sizden bilgi almak istedim, Hoşçakalın.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif Yılmaz
8 yıl önce

Nazif bey operasyonu yapan doktorlarınız çok yoğun olduğu için alınan dokunun iyi mi kötü mü olduğunu hastanızı ve ameliyatını hiç görmemiş biri olarak bana soruyor olmanızı anlamakta ileri derecede güçlük çekiyorum. Günde en az 12 saat çalışan bir cerrah olarak ben hem kendi hastalarıma hem de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak bu yardımın da bir sınırı olduğunu fark etmelisiniz. Lütfen doktorlarınızla görüşün. Acil şifalar.

Nazif Yılmaz
8 yıl önce

Çok özür dilerim hocam, kusuruma bakmayın lütfen.amacım size rahatsızlık vermek ve zamanınızı meşgul etmek değildi. Hakkınızı helal edin,
Ameliyattan 3 gün sonra babamı kaybettik, hoşçakalın.

Prof.Dr.Semih Halezeroğlu
Yönetici
Yanıtlandı:  Nazif Yılmaz
8 yıl önce

Nazif bey başınız sağolsun. Ne yazık ki akciğer operasyonları son derece hassasiyet gerektiren ameliyatlardır. Doktorlarınız ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardır. Sabırlar ve baş sağlığı diliyorum.

Mustafa
8 yıl önce

Merhaba hocam,ben 3 sene önce timo ma dan dolayi ameliyat oldum.sonrasında kemoterapi yada radyo terapi olmadım geçen seneden bu zamana kadar 3 tomografi çektirdin 3 de de 20.26 yumuşak doku göründüğünü sma değişmediğini söylüyorlar,sizin yorumunuz n olur hocam