Akciğer Cerrahisinde Açık Ameliyat

Akciğer ameliyatı açık yöntemde göğüs bölgesine büyük bir kesi açılır. Bu işleme torakotomi adı verilir. Genel anestezi altına yapılan bu ameliyatta akciğere kaburga kemiklerinin arasından ulaşılır.

Ameliyat alanının büyük olmasından dolayı komplikasyon riski oldukça fazladır. Bu riskler;

  • Enfeksiyon,
  • Akciğerlerde ve bacaklarda kan pıhtılaşması,
  • Akciğerlerden hava sızması olarak sıralanabilir.